Investeeringute eelarvestamine

Ettevõtte investeeringute eelarvestamine ja tasuvuse arvutamise meetodid

Ettevõtte investeeringute planeerimine on oluline osa strateegilisest planeerimisest, millega otsustatakse ettevõtte arengusuunad mitmeteks aastateks ette. Investeerimisotsuste tegemine nõuab teadmiseid ning oluliste aspektidega arvestamist investeeringute eelarvestamisel ja jooksvatesse eelarvetesse planeerimisel. Läbimõeldud investeeringutel on suur mõju ettevõtte finantsseisundile ja tulemustele.

Koolituse eesmärk on anda teoreetilised teadmised ja praktilised oskused pikaajaliste investeeringuprojektide planeerimiseks, nende tasuvuse hindamiseks ja kaalutletud investeerimisotsuste tegemiseks.

Sihtgrupp: töötaja ettevõtetest, kus juba tegeldakse või plaanitakse tegeleda investeeringute planeerimise ja tasuvusarvutustega investeerimisotsuste kaalutletud vastuvõtmiseks

 • juhid - ettevõtete juhid, projektijuhid, tootmisjuhid, osakonnajuhid;
 • arvestusala spetsialistid – eelarvestajad, raamatupidajad, pearaamatupidajad;
 • töötajad, kelle ülesandeks on koostada investeeringutega seotud eelarveid, prognoose ja kalkulatsioone või osaleda nende koostamise protsessides.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab koostada investeeringute rahavoogude aruande;
 • oskab arvutada ja võrrelda erinevate investeeringuprojektide tasuvust;
 • oskab arvutada kapitali hinda, et kasutada seda investeeringuprojekti väärtuse hindamisel;
 • teab, kust leida andmeid kapitali hinna arvutamiseks.

Metoodika: 

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste harjutuste, ülesannete ja arutelude käigus. Praktilised harjutused viiakse läbi järgmistel teemadel: investeeringute rahavoogude koostamine, investeeringu tasuvusaja ja väärtuse leidmine, investeeringute võrdlemise ja sobiva investeeringu valik.

Eeltööna on osalejal võimalik soovi korral ette valmistada oma ettevõtte materjalid: kasumiaruanne kontode ja kuude lõikes, tegevusmahtu iseloomustavad näitajad (näidised ette antud).

Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos  MS Excel programmiga.

Maht: 8 akadeemilist tundi

* Koolitus on osa Finantsjuhtimise arenguprogrammist. Koolitusmooduleid on võimalik osta eraldi või ühe paketina.

 

Koolitust viib läbi Märt Murd.

Märt Murd on ligi 20 aastat töötanud erinevatel finantsanalüüsi ja prognoosimisega seotud ametikohtadel. Ta tegeles Sideametis (tänane Tehnilise Järelevalve Amet) võrgutariifide kulupõhisuse analüüsimise ja tagamisega Eesti telekomituru avamisel. Hiljem liikus ta erasektorisse, kus töötas esmalt Swedbankis võlglaste analüüsijana ning seejärel eravaldusettevõtte finantsjuhina, vastutades kontserni ja selle tütar- ning sidusettevõtete käekäigu ja investeerimisprojektide eest. Märt on osalenud ka riigi osaluspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel Rahandusministeeriumis, esindades ministeeriumi KredExi laiendatud krediidikomitees ning osaledes riigile kuuluvate äriühingute nõukogude töös. Ta on töötanud Eesti Energias juhtivfinantskontrollerina, vastutades finantsprognooside ja eelarvete koostamise eest kontserni tütarettevõtetes Enefit Solutions ja Enefit Kaevandused. Praegu on Märt finantsjuht ettevõttes Woola, mis toodab jääkvillast mullikile alternatiivi.

2002. aastal pälvis Märt Raamatupidaja.ee poolt välja antava Arvestusala Edendaja tiitli. Tema persoonilugu saab lugeda SIIT.

Koolitajana lähtub Märt põhimõttest, et selgitamisel tuleb alati luua seosed erinevate faktide ja asjaolude vahel ning selgitada põhjuseid, miks midagi on just nii, nagu see on. See lähenemine on pälvinud tunnustust nii töökaaslaste, koostööpartnerite kui õppijate seas.

Ajakava

09:30 - 09:00
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Investeeringute eelarvestamise erisused
 • Investeeringu mõiste
 • Investeeringute eelarvestamine
 • Investeeringute eelarvestamise nüansid, erinevused ettevõtte aasta-eelarvest (OPEX vs. CAPEX)
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Investeeringu tasuvuse näitajad (diskonteerimata meetodil)
 • Investeeringu tasuvuse mõõdikud ja nende arvutamine
 • Investeeringu rahavoogude arvestamine
 • Diskonteerimata rahavoogude meetod
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Investeeringu tasuvuse näitajad (diskonteeritud meetodil)
 • Raha ajaväärtuse kontseptsioon (raha tuleviku ja -nüüdisväärtus)
 • Diskonteeritud rahavoogude meetod
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Investeeringute tasuvuse sihttaseme leidmine
 • Diskontomäära leidmine (WACC, CAPM mudel)
 • Kapitali hind (WACC)
 • Oodatav omakapitali tootlus (CAPM mudel)

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Enne koolituse toimumist saadame Teile e-kirjaga meeldetuletuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.  

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis. Ratastooliga ligipääs on tagatud.  

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.