Finantsjuhtimise arenguprogramm

Programm koosneb 8 koolituspäevast

Koolitusprogrammi eesmärk on pakkuda ambitsioonikale ja kogenud arvestusvaldkonna töötajale (raamatupidajad, audiitorid, siseaudiitorid jne) võimalus teha oma tööelus järgmine suur samm ja liikuda finantsjuhi positsioonile.

Programm pakub osalejale selle eesmärgi elluviimiseks kõige ajakohasemaid teadmisi finantsplaneerimistest, rahakäibe planeerimisest, finantsanalüüsist, aga ka investeeringutest ja riskijuhtimisest.
Digimaailma kiired arengud on muutmas ka raamatupidajate rolli ja ootusi neile. Üha enam on oluline, et raamatupidaja oleks muu hulgas ka nõustaja ning sisuline partner ettevõtte juhile, kes oskab anda nõu nii maksuküsimustes kui ka äriotsustes laiemalt. Audiitoritel ja siseaudiitoritel on aga olemas vajalikud teadmised ning ettevalmistus, mis võimaldavad edasiarengut finantsjuhtimise maailma. Neid võimalusi ja eeliseid on hea oma karjääri arenguks märgata ja ära kasutada.

Koolitusele on oodatud pearaamatupidajad, raamatupidajad ja raamatupidamisbüroode töötajad.
Samuti audiitorid ja siseaudiitorid, kelle arenguperspektiiv on seotud ettevõtte finantsjuhi ametiga.

Koolitusprogramm sobib sulle, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid analüüsida ettevõtte toimimist ja tulemusi ning koostada finantsprognoose?
 • Soovid teada, kuidas üles ehitada ettevõtte arvestussüsteem, mis võimaldab nii eelarvestada, prognoosida kui mõõta ettevõtte tulemusi?
 • Sul on vaja ettevõtte finantssüsteeme arendada, et saada kvaliteetsemat infot juhtimisotsusteks?
 • Soovid arendada oma oskust lugeda finantsaruandeid, näha olulisi seoseid ja mõista finantssuhtarve?

Koolitusprogrammi läbinud osaleja:

 • teab, kuidas lugeda finantsaruandeid ja tõlgendada suhtarve;
 • mõistab finantsanalüüsi olemust ja rakendamise võimalusi;
 • teab, kuidas mõõta ja hinnata efektiivsust, kasumlikkust, likviidsust;
 • teab, kuidas luua ja parendada ettevõtte finantssüsteemi;
 • teab, kuidas juhtida käibekapitali nii, et tulemuseks oleks rohkem vaba raha;
 • teab erinevaid kululiike ja nende tekkepõhjuseid ning oskab anda sisendit juhtimisotsusteks;
 • oskab analüüsida otsuste tegemiseks vajalikke rahalisi ja mitterahalisi näitajad;

Koolitusprogrammi läbinutele väljastame tunnistuse. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine.
Üksikutes moodulites või eraldi koolituspäevadel osalejatele anname välja tunnistuse osaletud mooduli või koolituspäeva kohta.
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus.
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Finantsjuhtimise arenguprogramm koosneb kolmest eraldi moodulist (iga moodul 2 päeva) ning kolmest eraldi koolituspäevast. Mooduleid ja koolituspäevi on võimalik osta ka eraldi.

1 - Moodul: Ettevõtte finantsanalüüs (2 päeva)

Esimene moodul keskendub finantsanalüüsile. Kahe koolituspäeva käigus saavad osalejad laialdased teadmised finantsanalüüsi olemusest, meetoditest ja rakendamise viisidest ning praktilised oskused aruannete mõistmiseks ja tõlgendamiseks. Koolituspäevad on üles ehitatud osalejaid kaasavas vormis ning koolitaja paneb rõhku praktilistele tegevustele ning toob reaalelulisi näiteid. Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos MS Excel programmiga.

2 - Moodul: Ettevõtte arvestussüsteem (2 päeva)

Teise mooduli fookuses on ettevõtte arvestussüsteem tervikuna. Kahe koolituspäeva jooksul saavad osalejad teadmised ettevõtte arvestussüsteemi ülesehitamisest ning praktilised oskused selle kasutamiseks. Koolituspäevad on rikastatud praktiliste harjutustega, mida on võimalik lahendada kasutades enda ettevõtte andmeid. Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos MS Excel programmiga.

3 - Ettevõtte finantsplaneerimine (1päev)

Viies koolituspäev keskendub ettevõtte finantsplaneerimisele. Osalejad saavad praktilised teadmised finantsplaneerimisest, eelarvestamise meetoditest ja rakendamise viisidest ning praktilised oskused eelarvestamiseks. Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos MS Excel programmiga.

4 - Investeeringute eelarvestamine (1 päev)

Kuues koolituspäev keskendub investeeringute eelarvestamisele. Osalejad saavad teoreetilised teadmised ja praktilised oskused pikaajaliste investeeringuprojektide planeerimiseks, nende tasuvuse hindamiseks ja kaalutletud investeerimisotsuste tegemiseks. Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos MS Excel programmiga.

5 - Rahakäibe aruande analüüs (1 päev)

Seitsmes koolituspäev võtab fookusesse rahakäibe planeerimise. Koolituss annab teoreetilised ning praktilised teadmised rahakäibe aruande sisu lugemisest, koostamisest, planeerimisest ning eelarvestamisest. Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos MS Excel programmiga.

6 - Riskijuhtimine (0,5 päeva)

Poolepäevane koolitus teeb sissejuhtatuse riskijuhtimise teemasse ning annab ülevaade ettevõtte riskide juhtimise põhimõtetesse.

 

Esimene moodul koosneb 1. ja 2. päevast ning seda kahepäevast moodulit saab kogu programmist ka eraldi osta.

Teine moodul koosneb 3. ja 4. päevast ning seda kahepäevast moodulit saab kogu programmist ka eraldi osta.

Kõiki eraldi koolituspäevi saab kogu programmist ja moodulitest eraldiseisvana osta.

Tagasiside:

Jüri Lehtsaar Eesti Maaülikool: „Jäin koolitusega väga rahule, kuna siin oli nii koolitaja poolt praktilist lähenemist kui ka teiste osalejate kogemust. Kaasa võtsin häid Exceli rakendusi ja erinevaid lähenemisi, mida oma töös rakendada saan. Kõik lektorid olid oma ala professionaalid. Eriti hea oli see, et koolitaja arvestas osalejatega ja arendas jooksvalt vastavalt osalejate profiiliga koolitusmaterjale ja slaide."

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

 

Teemakohane artikkel:

Raamatupidaja, tahad teenida mitu korda kõrgemat palka? Hakka hoopis finantsjuhiks

Tõhus finantsjuht suudab kujundada ettevõtte strateegiat ja tulevikku

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.