Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale

Kuidas vähendada maksukoormust, ennetada maksuriski ja vähendada maksukontrolli sattumise võimalust?
Tunnustatud koolitaja käe all vaadatakse ühe päeva jooksul üle kõik ettevõtlusega seotud maksud ning viimaste perioodide olulisemad maksumuudatused.

Lisaks selgitatakse erinevaid maksusoodustusi, mille ettevõtjad tihti teadmatusest kasutamata jätavad ning jagatakse soovitusi, kuidas käituda, kui ettevõte satub maksukontrolli.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ettevõtlusega seotud maksudest ja maksustamise eripäradest ning õppida nägema seaduslikke viise ettevõtte maksukoormuse vähendamiseks.

Maksukoolitusele on oodatud:

 • juhid, kes peavad strateegilistes otsustes maksukohustustega arvestama. Ennetamine on alati odavam ja kasulikum;
 • väikeettevõtjad, kes korraldavad ise ettevõtte raamatupidamist ja maksustamist ning vajavad baasteadmisi vigade vältimiseks ja ettevõtte töö korraldamiseks;
 • raamatupidajad, kes soovivad oma teadmisi värskendada ning viia end kurssi muudatustega valdkonnas.

Maksukoolitusel saad ülevaate:

 • maksudest, millega tuleb ettevõtluses arvestada ning mille teadlik planeerimine võib oluliselt aidata kaasa ettevõtte kasumlikkusele;
 • deklaratsioonidest, mille esitamise kohustus ettevõttel on ning teadmise, kuidas neid esitada korrektselt, vähendades maksuhalduri huvi ettevõtte vastu;
 • erinevatest maksuvähendamise võimalustest; 
 • maksuriskidest, mille realiseerumisel võivad ettevõttele tekkida ootamatud nõuded;
 • maksusoodustustest ja nende kasutamisest, sealhulgas kodukontor, firmaauto, laenud, üritused, lähetused jms.
 • maksumuudatustest, mis on viimasel ajal jõustunud või lähitulevikus jõustumas

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas  pidada ettevõtte maksuarvestust lähtudes parimatest praktikatest ja kooskõlas viimaste seadusemuudatustega;
 • märkab võimalusi ettevõtte maksukoormuse vähendamiseks ning ennetab maksuriske
 • teab, missugune aruandluse kohustus lasub ettevõttel ja millal on deklaratsioonide esitamise tähtajad;
 • on kursis oma õiguste ja kohustustega maksuvaidlusesse sattumisel.

*Koolitajal on õigus päeva jooksul teemade järjekorda vahetada ja rõhuasetust grupispetsiifikast tulenevalt kohandada.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Iga teema algab lühikese sissejuhatava loenguga, mille käigus avatakse teema sisu. Sellele  järgneb temaatiliste ülesannete või kaasuse lahendamine individuaalselt või rühmas.  Ülesannete lahendamine lõpeb järelduste ja ettepanekute esitamise ja aruteluga. Ülesannete rõhuasetus on seoste loomisel eluliste asjaoludega eesmärgiga arendada välja oskus näha maksuvähendamise võimalusi ja maksuriske, mida saab kohe pärast koolituse toimumist maandada. Koolituspäeva saadavad praktilised näited ning piiratud osalejate arv annab võimaluse esitada oma ettevõttespetsiifilisi küsimusi.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude, grupitööde ning iseseisva praktilise harjutamise teel. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles. 

Maht: 8 akadeemilist tundi.

Vaata koolituse päevakava.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Koolitusel osalenute tagasiside:

Piret, kindlustussektorist

"Jäin väga rahule. Aule Kindisgo on vapustava taustaga koolitaja, kes pole lihtsalt raamatust asju lugenud, vaid räägib, kuidas need päriselt käivad. See on väga positiivne ja inspireeriv. Tegelikult me vajame väga konkreetseid lahendusi. Kõik asjad on ju seadustes kirjas, kuid ilma kommentaarideta on seda tihtipeale raske kätte saada. Aule Kindisgo on selles mõttes fantastiline koolitaja, väga elulähedane, tema teadmised on märkimisväärsed. Mis mulle veel meeldis oli selle koolituse ülesehitus. Päeva jooksul said piisava detailsusega kaetud kõik üldhuvitavad teemad, Aulel oli siin kõik paigas. Samas polnud väga spetsiifilisi teemasid, mille vastu on huvi vähestel firmadel Eestis, kuna teemad puudutavad ainult kitsast valdkonda. Mulle väga sobis see koolitus."

 

✔️ "Aule Kindsigo on Eesti parim maksulektor!"

✔️ "Sõiduautode maksustamisega seonduv sai selgemaks."

✔️ "Sain palju parema ülevaate dividendide maksustamisest."

✔️ "Tunnen end erisoodustusega seotud kulude arvestusel kindlamalt. "

✔️ "Väga hea oli teda kuulata ning näited elust enesest tegid teatud olukorrad palju paremini mõistetavaks."

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Maksude kavandamine ja analüüsimine. Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud)
 • Maksustamise režiimid ja maksustamise tagajärjed
 • Maksuriskide hindamine ja maandamise võimalused, tulumaksuseadusest tulenevad võimalused maksuvabadeks kulutusteks
 • Viimased muudatused ja kavandatavad plaanid tulumaksuseaduses

Kasutatavad meetodid: loeng, näidisülesannete lahendamine, arutelu

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Maksude kavandamine ja analüüsimine. Käibemaks
 • Ostu- ja müügitehingute tegemisel maksustamise režiimid ja maksustamise tagajärjed
 • Tehingud Eesti ja Euroopa Liidu ettevõtetega
 • Kinnisasjade maksustamine
 • Viimased muudatused ja kavandatavad plaanid käibemaksuseaduses

Kasutatavad meetodid: loeng, näidisülesannete lahendamine, arutelu

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Dividendid, laenud, siirdehinnad
 • Dividendide jm kasumieraldiste maksustamine, 14% dividendi probleemid
 • Seotud ettevõtete vahelised laenud, turuhinna määramine, soetud isikute vahelised tehingud, maksuprobleemid ja kuidas neid vältida

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Suhtlus maksuaudiitoriga, maksukontroll ja selle tulemusel tekkivad rahalised kohustused, kohustuste ajatamine
 • Maksuaudiitori ja maksumaksja õigused ja kohustused maksumenetluses
 • Maksuintress ja maksuvõla ajatamine
 • Tehingu majandusliku sisu olulisus
 • Palk vs. dividend • „OÜ-tamine“

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.