Arendav tagasiside

Ajusõbraliku vestlusega sisuliste tulemusteni!

Koostöö-, aasta-, arengu-, 1:1 vestlused on vaid mõned vestlused, millega juhid kokku puutuvad. Kaasaegsele juhile pandud ootuste nimekirjast leiab üldjuhul alati ka tagasiside andmise oskuse, mis vestlusformaatide kirjus nimekirjas tähtsal kohal on. Ruti Einpalu on oma blogis juhtinud tähelepanu, et areng vajab endale kaaslaseks usaldust ja toetust. Oskamatult antud tagasiside võib aga mõlema kahtluse alla seada.

Õige tehnika innustab ning on väärtuslikuks motivaatoriks pingutuste teekonnal. Tule ja omanda baasteadmised ja tööriistad, kuidas vestluseid tulemuslikult ellu viia, nii et need oleks konstruktiivsed ja arendavad. Tulemuslik vestluspraktika on nauditav ning muudab selle osapoolte jaoks oodatud sündmuseks. Koolitusel saad teada, millised on erinevad võimalused tagasiside vestluste läbiviimiseks. Eelkõige keskendutakse keerulistele olukordadele ja ka sellele, kuidas tunnustada, väljendada heameelt ning tänu.

Koolitusel ei käsitleta arenguvestluste läbiviimise põhimõtteid. Arenguvestluste kohta loe lähemalt SIIT.

Koolituse eesmärk on arendada osalejate tagasisidestamise oskust.

Sihtgrupp: kõik, kelle ülesannete hulka kuulub tagasiside andmine ning kes on huvitatud, et tagasiside saaja areneb, muutub iseseisvamaks ja initsiatiivikamaks.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab paremini nii tagasiside andjat kui ka tagasiside saajat ning omab rohkem valikuvariante tagasiside olukordade lahendamisel;
 • mõistab keerukaid olukordi ning iseenda ja teise osapoole irratsionaalset käitumist (neuropsühholoogilist tausta);
 • oskab vestlust ette valmistada ja läbi viia;
 • teab, kuidas anda tagasisidet keerulises olukorras ning kuidas jääda neutraalseks ja hinnanguvabaks;
 • teab, miks „hea sõna“ on oluline ja kuidas tulemuslikult tunnustada.

Metoodika:

Koolitus on intensiivne, tempokas ja vaheldusrikas. Lühikesed teoorialoengud vahelduvad aruteludega ja erinevate harjutustega. Kogu teooria seostatakse isikliku kogemusega. Koolitaja kasutab inspiratsiooniks erinevaid näiteid oma tööst juhina suurtes organisatsioonides.

Koolitust viib läbi Ruti Einpalu.

Ruti on 15 aasta vältel läbi viinud koolitusi ja arenguprogramme, mis on suunatud tulemuslikumale inimeste ja muutuste juhtimisele. Ta on sertifitseeritud Professional Coach ja Team Coach (Erickson College International). Nimetatud väljaõpped on rahvusvahelise ICF-i akrediteeringuga. Rutile on omistatud International Coach Federation Associate Certified Coach (ACC) sertifikaat. Samuti on Ruti Gordon Training International väljaõppega suhtlemistreener. Rutil on tippjuhi kogemus jaepanganduse direktorina Hansapangas, Draamateatri direktorina ja Rahvusvahelise Arvo Pärdi Keskuse rajajana. Ruti on käivitanud Perekeskuse Sina ja Mina ning on Arvamusfestivali üks algatajaid.

Vaata koolitaja videotutvustust SIIT.

Kuula Ruti raadiosaateid:

Kuidas töötajaid innustada või kõik võssa keerata

Kuidas oleks arenguvestlus päriselt arendav

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Mis on tagasiside?
 • Sissejuhatus
  • Mis on tagasiside?
  • Tagasiside andmine või tagasiside vestlus?
  • Miks on raske tagasisidet anda ja saada?
 • Tagasiside andmine ja neuropsühholoogiline kontekst
  • Kuidas anda tagasisidet arvestades inimaju psühholoogilist loomust?
  • Miks inimesed vestluste ajal „kivinevad“, õigustavad ennast või hoopis ründavad ja kuidas neid olukordi juhtida?
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Tagasiside mudelid
 • Erinevad tagasiside mudelid, millal mida kasutada
 • Tagasiside kultuuri ja õhkkonna loomine
 • Tagasiside sõnumi
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Vestluse läbiviimiseks vajalikud sotsiaalsed oskused
 • Keeruliste olukordade hinnanguteta kirjeldamine
 • Tagasiside sõnumi koostamine
 • Aktiivne kuulamine
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Erinevad tagasiside mudelid ja tunnustamine
 • Erinevad tagasiside mudelid
 • Tunnustamine vs. kiitmine. Kuidas anda positiivset tagasisidet
 • Koolituse kokkuvõte

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.   

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite hindamine toimub rühmatööde, harjutuste ja arutelu käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis 

Ratastooliga ligipääs on tagatud.  

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.