Ruti Einpalu

Ruti Einpalu

Ruti on juhtide coach ja juhtimiskoolitaja. Ruti on läbi viinud koolitusi ja arenguprogramme, mis on suunatud tulemuslikumale inimeste ja muutuste juhtimisele 13 aasta vältel.

Ruti on diplomeeritud ‘Professional Coach’ ja team coach (Erickson College International). Rutile on omistatud International Coach Federation poolt Associate Certified Coach (ACC) akrediteering. Samuti on Ruti suhtlemistreener (Gordon Training International).

Rutil on 13 aastal vältel töötanud tippjuhina erinevates organisatsioonides - jaepanganduse direktorina Hansapangas, Draamateatri direktorina ja Rahvusvahelise Arvo Pärdi Keskuse juhina ja rajajana. Ruti on käivitanud Perekeskuse Sina ja Mina ning on Arvamusfestivali üks käimatõmbajaid.