Rahvusvahelised tehingud ja käibemaksu eriskeemid

Käibemaksukooli neljandal päeval antakse ülevaade 2020, 2021 ja 2022. a jõustunud käibemaksuseaduse muudatustega kaasnevatest probleemidest valdkondades, mida reguleerivad käibemaksuseaduses erisätted. Alates 2021. a lisandus käibemaksuseadusesse kaks uut maksustamise erikorda ja muudeti oluliselt olemasolevat MOSS erikorda. Koolitusel käsitleme muudatustest tingitud probleeme ja rohkem küsimusi põhjustanud olukordi.

 

Maksumaksjale huvipakkuvad muudatused jõustuvad 2022. aastal ka kasutatud kaupade edasimüügi erikorra arvestuses. Koolitusel räägime OSS ja IOSS erikorrast, reisiteenuste erikorrast ja kasutatud kauba edasimüügi erikorrast. Teoreetilist käsitlust vürtsitavad asjakohased praktilised ülesanded ja kaasused.

 

Koolitusele on oodatud raamatupidajad, finantsjuhid ja tegevjuhid, kes soovivad käibemaksu riske vältida.

 

Koolituse tulemusel osaleja:

- tunneb käibemaksuarvestuse erisusi ühendusesisese käibe ning kolmandate riikidega tehingute tegemisel;

- oskab rahvusvahvusvahelisi tehinguid kajastada, tõendada ning pöördmaksustada;

- valdab rahvusvaheliste tehingute erikordasid;

- on kursis viimaste Eesti ja Euroopa kohtulahenditega käibemaksuarvestuses.

 

Koolitusel tutvustatakse teemakohaseid probleemkohti ja lahendatakse ülesandeid. Tutvustatakse aktuaalseid kohtulahendeid. Teadmiste paremaks kinnistamiseks tehakse valikvastustega teste. Koolitus toimub vahelduvalt loengu ja seminari vormis ning osalejaid saavad aega iseseisvate ülesannete lahendamiseks. Kõik kaasused ja testid arutatakse koos läbi. Koolituse eesmärkide saavutamist toetab asjakohane juhendmaterjal, kohapeal jagatavad ülesanded ja testid.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude, grupitööde ning iseseisva praktilise harjutamise teel. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitusel osalejatel on võimalik osta soodushinnaga Tõnis Ellingu 2019. aastal ilmunud raamat "Käibemaks. Üldistest põhimõtetest kuni aktuaalse kohtupraktikani".

 

* Koolitus on osa Äripäeva käibemaksukoolist.  Käibemaksukooli eesmärk on tutvustada osalejatele käibemaksuseaduse suurimaid ohukohti ja selgitada, kuidas käibemaksuseaduse muudatuste valguses vältida maksuriske. Käibemaksukooli koolituspäevi on võimalik osta eraldi või ühe paketina.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Ühendusesisene käive ja ühendusesisene soetus
 • Kaugmüük
 • Ühendusesisene käive
 • Ühendusesisese käibe tõendamine
 • Aheltehingud
 • Nõudmiseni varu mõiste ja maksustamine

Kasutatavad meetodid: Loeng

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Tehingud kolmandate riikidega ja eksport/import
 • Eksport ja ekspordi tõendamine
 • Import
 • Maksuvaba import
 • Teenused väljaspoolt Euroopa Liitu
 • Laiendatud pöördmaksustamise kohustus

Kasutatavad meetodid: Loeng

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Käibemaksu eriskeemid
 • Tehingud NATO ja Euroopa Liidu institutsioonidega
 • Kasutatud kauba edasimüügi erikord
 • Elektroonilielt osutatavad teenused ja MOSS erikord

Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Kaasusülesanded rahvusvaheliste tehingute ja eriskeemide kohta
 • Rahvusvaheliste tehingute deklareerimine
 • Kasutatud kauba erikord

Kasutatavad meetodid: Kaasusülesannete lahendamine

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.