Finantsjuhtimise intensiivkursus juhile ja ettevõtjale

Finantsplaneerimine ja –analüüs praktilise kiirkursuse vormis
Väga paljud alustavad ja tegutsevad väikeettevõtjad seisavad probleemi ees, kuidas mõista oma ettevõtte finantsilist tasuvust, leida õige hind ja prognoosida rahavoogusid. Kuidas leida tasakaal äriidee, selle teostuse ja parima rahalise tasuvuse osas?

Aasta Koolitaja 2022

Sageli tehakse prognoose ja arvutusi „puusalt“ mõistmata reaalsete tegevuskulude mõju müügihinnale. Samuti tekitab küsimusi, millises faasis ning kus suudetakse olla tegelikult kasumlik. Nendele võtmeküsimustele aitab vastused leida koolitaja ja ettevõtja Kristo Krumm. 

 

Eesmärgid

 • Õppida mõistma äritegevust väärtusahela kontekstis „mõtlen välja – teen valmis – müün ära“ sidudes seda rahalise tulu-kulu mõõtmega.
 • Õppida, kuidas kujuneb toote/teenuse omahind, selle tasuvuspunkt, milline on kulude mõju hinnale ja kuidas viia kasumlikkus võimalikult kõrgele.
 • Õppida tundma ja kasutama investeeringute analüüsi põhilisi meetodeid.

Koolitusele on oodatud

 • Alustavad ettevõtjad, juba tegutsevad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete juhid;
 • Suurettevõtete osakonnajuhid;
 • Finantsjuhid, kes soovivad oma teadmisi täiendada ja edasi arendada;
 • Projektijuhid, kes soovivad oma projektide tasuvust hinnata.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid muuta oma ettevõtte finantsplaneerimist selgemaks ja süsteemsemaks?
 • Kas soovid paremat ülevaadet oma toodete/teenuste tasuvusest ja nende tegelikust  omahinnast?
 • Soovid selgemat teadmist oma investeeringute tasuvusest ja nende reaalsest tasuvusajast/tasuvuspunktist?
 • Soovid täpsemalt teada, kuidas rahalises mõõtmes oma ettevõtte tegevust hinnata?
 • Soovid saada tervikpilti oma ettevõtte finantsseisundist?
 • Soovid oma finantsalaseid teadmisi täiendada?

Koolituse tulemusena osaleja

 • mõistab äritegevuse finantsilisi aspekte ja seostab neid oma igapäevase ärimudeliga;
 • tunneb müügihinna kujunemise loogikat ja oskab arvutada toote/teenuse omahinda;
 • mõistab investeeringute tasuvuse põhialuseid;
 • on omandanud meetodid oma ettevõtte finantsseisundi analüüsimiseks ja tasuvusanalüüside läbiviimiseks;
 • on teadlikum ja enesekindlam oma ettevõttes muutuste elluviimiseks, et liikuda suurema kasumlikkuse suunas.

Iga osaleja saab koolitusel õpetatavaid meetodeid harjutada ja rakendada omaenda ettevõtte näitel. Koolitusel õpitut kinnistatakse läbi harjutusülesannete ja arutelude.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus põhineb teoreetiliste teadmiste loomisel ja mõistete tundmaõppimisel, praktiliste harjutusülesannete lahendamisel ja analüüsimisel ning aruteludel. Osalejad võivad kasutada koheselt ka omaenda ettevõtte vastavaid probleeme näiteülesannete lahendamisel. Kuulamine, läbiarvutamine ja aktiivne kaasamõtlemine tagavad teadmiste ja oskuste parima kombinatsiooni ning koolitus on seega tulemuslikum.

Käsitletavad teemad:

 • Ärimudel väärtusahela kontekstis ja selle finantsiline vaade
 • Hinnastamine, omahinna kujunemine KMK analüüs, tasuvuspunkt, võimendus ja ohutusvaru meetodid
 • Finantskavandamine – vabad rahavood, kapitali hind, raha ajaväärtuse mõõde ja selle mõju rahavoogudele
 • Tasuvusanalüüsi põhialused – NPV, kasumiindeks, tasuvusaeg, sisemine tulusus
 • Põhilised finantskapitali suhtarvud ja nende analüüs – ROI, ROE, ROA, EVA

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Loe ka artikleid:

Miks ettevõtjad põruvad?

Miks on oluline osata leida oma toote või teenuse omahinda?

Finantsjuhtimises kõhutundest ei piisa

Fookus ettevõtte kuludel – mitte ainult kriisiaja meede!

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

09:45 - 11:30
Ettevõtte ärimudel väärtusahela kontekstis
 • Mis on väärtusahel toodet või teenust loovas ettevõttes?
 • Ettevõtte kõige olulisemate turueeliste fokuseerimine ning ärakasutamine ahelas „idee-teostus-müük“
 • Ärimudeli analüüsimise töövahendid, väärtuspakkumise lõuend praktilise tööriistana ettevõtte turueelise analüüsimisel

Kasutatavad meetodid: teoreetilised põhialused, ärimudeli modelleerimine praktikas

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Hinnastamise alused – omahind vs müügihind, tasuvuspunkt ja kasumlikkuse suurendamise võimalused
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Ettevõtte finantskavandamise vajalikkus ja meetodid, tasuvusarvutuste põhimeetodid
 • Mida kujutavad endast ettevõtte jaoks vabad rahavood ja kuidas neid arvutada?
 • Kapitali hinna olemus ja selle leidmine.
 • Raha ajaväärtuse kontseptsioon ettevõtte finantskavandamise vaatenurgast, selle mõju meie investeerimisotsustele
 • Finantskavandamine läbi pikaajaliste investeeringute tasuvusarvutuste – nüüdispuhasväärtuse kontseptsioon, kasumiindeks, sisemine tulumäär ja tasuvusaja leidmine

Kasutatavad meetodid: teoreetilised põhialused ja praktilised näiteülesanded etteantud näidete najal ning osalejate igaühe oma ettevõtte baasil

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Finantssuhtarvude olemus, vajalikkus ja kasutamine ettevõtte rahalise seisundi määramisel
 • Finantssuhtarvude olemus, jagunemine ja liigitused
 • Enamkasutatavad suhtarvud – ROI, ROE, ROA, EVA, efektiivsusnäitajad, likviidsusnäitajad, kapitali tasakaalu suhtarvud
 • Suhtarvude analüüsimise praktilised näited

Kasutatavad meetodid: teoreetilised põhialused ja praktilised näiteülesanded

Osalemise tingimused

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].