Tegevuspõhise kuluarvestuse rakendamine ettevõttes

Tõhus meetod juhtimisotsuste tegemisel: täpsem kuluarvestus ja efektiivsem planeerimine

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

 

Koolitusel õpitakse tegevuspõhise kuluarvestuse põhimõtteid järgides analüüsima oma ettevõtte kulusid ja looma ressurssidele tuginevat kuluarvestussüsteemi. Kui süsteem tugineb kulude teisiti jagamisele, siis suure väärtuse tegevuspõhisele kuluarvestusele üleminekul annab täpsem planeerimine ja eelarvestamine.

Konkurents tiheneb, ärimudelite eluiga lüheneb, globaalsed kriisid avaldavad üha enam mõju – efektiivsus pole kunagi varem olnud nii oluline küsimus ettevõtte ellujäämise seisukohalt.

Ärimudeli oskuslik elluviimine ei tähenda automaatselt ettevõtte püsimajäämist. Ettevõtte õnnestumiseks on vaja oskuslikult planeerida, ennetada probleeme ning jälgida süsteemselt ettevõtte finantse. Ka väga hea äriidee võib kõrbema minna, kui finantsid, kulud ja hinnastamine on paigast ära. Seega algab ettevõtte jaoks ellujäämine juba eos – toodete omahinnad, kasumimarginaal, kulude struktuur ning klientide ja toodete oskuslik positsioneerimine on märksõnad, mis iseloomustavad iga ettevõtte ja organisatsiooni juhtide igapäevatööd. Koolitusel vaatame, kuidas rakendada töötavaid mudeleid selle kõige elluviimiseks ehk kuidas rakendada tegevuspõhist kuluarvestust ettevõtte kasumlikkuse tagamiseks.

 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele selgus  tegevuspõhise kuluarvestuse (activity-based costing, ABC) olemusest, meetoditest ja rakendamise viisidest ning teadmised oma ettevõtte kulude analüüsist ja tõhusa kuluarvestussüsteemi loomisest.

 

Koolitusele on oodatud

 • alustavad ettevõtjad;
 • juba tegutsevad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete juhid;
 • finantsjuhid, kes soovivad oma teadmisi täiendada ja edasi arendada;
 • ärianalüütikud;
 • raamatupidajad, kes vajavad teadmisi kuluarvestussüsteemi loomise ja rakendamise kohta.

 

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele

 • Kas soovid muuta oma ettevõtte finantsplaneerimist selgemaks ja süsteemsemaks?
 • Kas soovid paremat ülevaadet oma toodete/teenuste tasuvusest ja nende tegelikust  omahinnast?
 • Kas soovid leida toimivat meetodit oma kulude süstematiseerimisel ja analüüsil?
 • Kas soovid saada uusi teadmisi kulude mõjust ettevõtte toodete ja klientide kasumlikkuse mõõtmisel?

 

 Koolituse tulemusena osaleja

 • teab tegevuspõhise kuluarvestuse ja juhtimise (ABC/M – activity based costing/management) põhimõtteid;
 • oskab oma organisatsioonis tegevuspõhist kulumudelit juurutada ja ellu rakendada;
 • teab, kuidas mõõta ja hinnata toote/teenuse ja kliendikasumlikkust;
 • mõistab tegevuspõhise kuluarvestuse ja planeerimise seoseid finants- ja strateegilise planeerimisega.

Iga osaleja saab koolitusel õpetatavaid meetodeid harjutada ja rakendada omaenda ettevõtte näitel. Koolitusel õpitut kinnistatakse harjutusülesannete ja arutelude kaudu. Osalejatel palume kaasa võtta sülearvuti ja selle laadija.

 

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Kulude olemus, liigitusalused ja nende roll ettevõttes
• Mis on kulud, kuidas kulud tekivad?
• Kuludega seotud põhimõisted, kulude liigituse vajalikkus ja liigituse alused
• Kulude mõju ettevõtte finantstulemustele, nende juhtimine
Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Kuluarvestuse vajalikkus ja erinevad meetodid, tegevuspõhise kuluarvestuse olemus
• Kuluarvestus ettevõtte finantsdistsipliini loomisel
• Erinevad kuluarvestuse meetodid – traditsiooniline vs tegevuspõhine kuluarvestus
• Tegevuspõhise kuluarvestuse ehk ABC costing meetodi olemus
Kasutatavad meetodid: diskussioonid ja näidisülesanded
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Tegevuspõhise kuluarvestuse rakendamine ettevõttes
• Tegevuspõhise kuluarvestuse eelised ja selle rakendamise praktilised näited ettevõttes
• Kulude olemus, liigitus ja käitumine ABC costing meetodi korral
Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Tegevuspõhise kuluarvestuse rakendamise ülesanded
• Jätkame eelmise plokis alustatud teemaga – tegevuspõhise kuluarvestuse näidisülesannetega.
Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded