koolitaja pilt

Koolitaja:

Ingeri Luik-Tamme

Aeg:

09.09.2021, kell 03:45-09:00

Hind: 249.00 EUR + km

Tervishoiutöötaja isiklik vastutus suhetes patsiendiga

Kuidas kaitsta ennast kahjuhüvitisnõuete, kriminaalvastutuse ja korruptsiooniohtlike olukordade eest?
Palju räägitakse tervikliku meedikute vastutuskindlustuse/patsiendikindlustuse süsteemi loomisest, õhku on visatud ka mõte arsti eksimusega seotud kriminaalvastutuse piiramisest, samas jõuab ajakirjanduse vahendusel avalikkuseni üha enam tervishoiusektori kriminaal- ja korruptsioonijuhtumeid.

 

Koolitusel on võimalik osaleda nii klassiruumis kui veebis. Veebis osalejatele saadame enne koolituse algust lingi.

 

Koolitusel õpivad osalejad, mida tuleks tervishoiuteenuste osutamisel arvestada, et kaitsta end erinevate nõuete/ohtude eest. Milline on senine rakendus- ja kohtupraktika ning realistlikud arenguplaanid. 

 

Koolitusele on oodatud

  • arstid, kelle roll on järelvalveasutuste ja patsientidega konfliktide ning probleemide vältimine;
  • suuremate tervishoiuasutuste keskastmejuhtid ja väiksemate tervishoiuasutuste juhtid, kelle roll on tagada asutuse või osakonna tegevuse vastavuse õigusaktidele ja parimale praktikale.

 

Koolituse tulemusena osaleja teab:

1) Milline vastutus kaasneb raviveaga, millises ulatuses on võimalik ennast kindlustusega kahjuhüvitusnõuete vastu kaitsta ja mida kindlustus ei kata;

2) millises ulatuses ja kuidas on võimalik kaitsta ennast kriminaalvastutuse eest;

3) mida nähakse tänapäeval korruptsioonina, kuidas korruptsiooniohtlikke olukordi ennetada ja kuidas korruptsiooniohtlikes situatsioonides õigesti käituda.

 

Koolituse tulemusi hinnatakse kaasuste lahendamise ja grupiaruteludega. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse eesmärk

on tõsta osalejate õigusteadlikkust selles osas, mida peaks patsiendile teenuse osutamisel arvestama, et tagada vastavus õigusaktidele, kaitsta oma huve ja õigusi ning vältida konflikte.

Samuti on koolituse eesmärk praktiliste juhiste andmine – mida on võimalik ja mõistlik kindlustada ja millised riskijuhtimise dokumendid tuleks asutusesiseselt koostada tegevuste lõikes, mida kindlustus ei kata.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitusel käsitatakse eelkõige senise kohtupraktika ning teiste praktiliste näidete varal situatsioone, mis võivad tervishoiuteenuse osutamisel ette tulla ja antakse näpunäiteid, mida sellistes situatsioonides teha.

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 4 EUR/ päev.
09:45 - 11:30
Tervishoiuteenuse kvaliteet ja ravivead
• Tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamine ja kvaliteedi tagamise nõuded
• Ravi- ja diagnoosivead ning vead patsiendi teavitamisel ja tervishoiuteenuse dokumenteerimisel
• Võlaõiguslik vastutus ja selle kindlustamine (mida kindlustamisel arvestada ja milliste riskide kindlustamisele rõhuda)
• Kahjuhüvitiste kohtupraktika

Kasutatavad meetodid: loeng ja kaasuste lahendamine
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Kriminaalvastutus tervishoiusektoris
• Millistel juhtudel ja eeldustel ähvardab arsti kriminaalvastutus
• Millises ulatuses ja kuidas on võimalik kaitsta ennast kriminaalvastutuse eest
• Kohaldatavad karistused ja muud võimalikud kriminaalvastutusega seonduvad tagajärjed
• Menetluspraktika tervishoiusektoris

Kasutatavad meetodid: loeng ja kaasuste lahendamine
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:00
Korruptsioon tervishoiusektoris
• Millised on korruptsiooniohtlikud olukorrad (lubatud ja lubamatud kingitused suhetes patsientidega ja lepingulistes suhetes ravimifirmade ning meditsiiniseadmete ja -tehnika tootjate ning vahendajatega
• Arst kui avalike ülesannete täitja, avalike vahendite suunaja (ravi rahastamisega seonduvad korruptsioonijuhtumid)
• Asutusesisene korruptsiooniriski juhtimine ja käitumisjuhised töötajatele
• Korruptsioonijuhtumid meditsiini valdkonnas

Kasutatavad meetodid: loeng ja kaasuste lahendamine