koolitaja pilt

Koolitaja:

Andrus Kiisküla

Aeg:

11.12.2020, kell 05:45-13:00

Turundamine Facebookis ja Instagramis edasijõudnule


Koolitus annab põhjalikud teadmised ja oskused Facebookis ja Instagramis kampaaniate ja makstud tegevuste tegemiseks ning läbi selle kasvatada oma toodete/teenuste tuntust ja müüki.

 

Turundajate suurim väljakutse on meeletus infomüras silma paista ja sihtgrupini jõuda, väärtust pakkuda ja saadud tähelepanu reaalseteks tehinguteks pöörata. Sotsiaalmeedias pakuvad hetkel enim võimalusi Facebook ja Instagram. Seda nii tänu auditooriumi suurusele kui ka tehnilistele võimalustele, mis aitavad jõuda oma sihtgrupini. 

 

Koolitusele on oodatud kõik, kes on juba mõnda aega iseseisvalt Facebookis ja Instagramis turundanud ja soovivad oma tegevused uuele tasemele viia, koos uute ideede ja teadmistega.

 

Koolituse eesmärk on anda ülevaade Facebookis ja Instagramis turundamisest, koos praktiliste tegevuste ja näidetega, kuidas atraktiivselt oma lugu rääkida, luua edukaid kampaaniaid ja läbi selle kasvatada oma toodete/teenuste tuntust ja müüki.

 

Koolituse tulemusena osaleja

  • omandab uued teadmised läbi praktilise tegevuse, kuidas Facebookis ja Instagramis paremini oma sihtgruppideni jõuda;
  • saab värske arusaamise erinevatest võimalustest ja trendidest;
  • teab, kuidas luua erinevaid Facebooki ja Instagrami postitusi ja kampaaniaid, mis jõuavad suurema sihtgrupini;
  • oskab luua täpseid sihtgruppe erinevate algandmete põhjal;
  • oskab jälgida ja analüüsida orgaanilise ja makstud sisu tulemuslikkust.

 

Tunnistuse väljastamise eeldus on terves mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude, grupitööde ja individuaalsete tööde käigus.


Enne koolitusele tulemist palume osalejal mõtiskleda eesmärkidele, mille suunas soovitakse koolituse tulemusena jõuda ning palume täita küsimustiku koolitusele püstitatud eesmärkide kohta. Koolitusele palume kaasa võtta sülearvuti, et õpitud teadmisi kohapeal praktiseerida.

Koolitus toimub väikses grupis, osalejate arv on ca 8-15 inimest, mis annab võimaluse leida vastused oma valdkonnaspetsiifilistele küsimustele.

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.