koolitaja pilt

Koolitaja:

Andrus Kiisküla

Aeg:

06.05.2021, kell 03:00-11:00

Hind: 399.00 EUR + km

Turundamine Facebookis ja Instagramis edasijõudnule

Kuidas sotsiaalmeedia müras oma tegevustest maksimum võtta?
Sotsiaalmeedia roll turunduses on pidevas kasvus ja suurim väljakutse turundajatele on meeletus infomüras silma paista ja sihtgrupini jõuda, väärtust pakkuda ja saadud tähelepanu reaalseteks tehinguteks pöörata.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

 

Koolitus annab põhjalikud teadmised ja oskused Facebookis ja Instagramis kampaaniate ja makstud tegevuste tegemiseks ning läbi selle kasvatada oma toodete/teenuste tuntust ja müüki.

 

Turundajate suurim väljakutse on meeletus infomüras silma paista ja sihtgrupini jõuda, väärtust pakkuda ja saadud tähelepanu reaalseteks tehinguteks pöörata. Sotsiaalmeedias pakuvad hetkel enim võimalusi Facebook ja Instagram. Seda nii tänu auditooriumi suurusele kui ka tehnilistele võimalustele, mis aitavad jõuda oma sihtgrupini. 

 

Koolitusele on oodatud kõik, kes on juba mõnda aega iseseisvalt Facebookis ja Instagramis turundanud ja soovivad oma tegevused uuele tasemele viia, koos uute ideede ja teadmistega.

 

Koolituse eesmärk on anda ülevaade Facebookis ja Instagramis turundamisest, koos praktiliste tegevuste ja näidetega, kuidas atraktiivselt oma lugu rääkida, luua edukaid kampaaniaid ja läbi selle kasvatada oma toodete/teenuste tuntust ja müüki.

 

Koolituse tulemusena osaleja

  • omandab uued teadmised läbi praktilise tegevuse, kuidas Facebookis ja Instagramis paremini oma sihtgruppideni jõuda;
  • saab värske arusaamise erinevatest võimalustest ja trendidest;
  • teab, kuidas luua erinevaid Facebooki ja Instagrami postitusi ja kampaaniaid, mis jõuavad suurema sihtgrupini;
  • oskab luua täpseid sihtgruppe erinevate algandmete põhjal;
  • oskab jälgida ja analüüsida orgaanilise ja makstud sisu tulemuslikkust.

 

Tunnistuse väljastamise eeldus on terves mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude, grupitööde ja individuaalsete tööde käigus.


Enne koolitusele tulemist palume osalejal mõtiskleda eesmärkidele, mille suunas soovitakse koolituse tulemusena jõuda ning palume täita küsimustiku koolitusele püstitatud eesmärkide kohta. Koolitusele palume kaasa võtta sülearvuti, et õpitud teadmisi kohapeal praktiseerida.

Koolitus toimub väikses grupis, osalejate arv on ca 8-15 inimest, mis annab võimaluse leida vastused oma valdkonnaspetsiifilistele küsimustele.

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

 

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
09:45 - 11:30
Sissejuhatus, strateegia loomine, kommunikatsioon
• Sisu strateegia
• Visuaalne identiteet ja kommunikatsioon
• Sotsiaalmeedia tegevused osa tervikust
• Facebook pixel ja analüütika (asset groups) seadistamise ülevaade

Kasutatavad meetodid: Lühike ülevaatlik loeng, diskussioon, näidete analüüs.
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Formaadid ja parimad loovlahenduste praktikad
• Peamiste formaatide ülevaade koos parimate praktikatega
• Postituste analüütika
• Video olulisus ja loo jutustamise erinevad mudelid
• Näited eri valdkondadest edukaks tähelepanu võitmiseks

Kasutatavad meetodid: Loeng, näidete analüüs, arutelu.
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Sihtgruppide loomine ja reklaamihaldur
• Sihtgruppide loomine ja analüüs erinevate tööriistade ja algandmete (käitumispõhine, demograafiline & huvid) põhjal
• Facebooki ja Instagrami kampaaniate loomine ja monitoorimine
• Orgaaniliste postituste võimendamine
• Taasturunduse (remarketing) erinevad mudelid ja parimad praktikad
• Reklaamihalduri vähe teada nipid ja lahendused

Kasutatavad meetodid: Näidete analüüs, praktiline töö Facebook Business Manager keskkonnas, arutelu.
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Mida ja kuidas mõõta, kokkuvõte koos pilguga tulevikku
• Kuidas mõõta kampaaniate efektiivsust ja millistel mõõdikutel tasub silma peal hoida
• Google Analytics vs Facebooki numbrid
• Püsi kursis valdkonna viimaste trendidega
• Erinevad näited koos avatud diskussiooniga ja pilguga tulevikku.

Kasutatavad meetodid: Näidete analüüs, arutelu, kokkuvõte.