Kinnisasja käibemaksuga maksustamine

Käibemaksukooli kolmas päev keskendub kinnisasja käibemaksuarvestusele. See on üks keerukamaid käibemaksu teemasid, kuna erinevalt käsitletakse käibemaksu krundi, eluruumi, kasutatud eluruumi ja mitteeluruumi puhul ning ostu- ja müügitehingutes ja remontimisel.

 

Koolitusele on oodatud raamatupidajad, finantsjuhid ja tegevjuhid, kes soovivad käibemaksu riske vältida.

 

Koolituse tulemusel osaleja

• tunneb käibemaksuseaduse valguses kinnisasjaga seotud mõisteid

• teab millistel juhtudel on kinnisvara käibemaksuga maksustamine vabatahtlik, millisel juhul kohustuslik ning millal on tegu mittekäibega

• valdab erinevaid kinnisvara sisendkäibemaksu mahaarvamise meetodeid, sh ümberarvestamine

• on kursis viimaste Eesti ja Euroopa kohtulahenditega käibemaksuarvestuses

 

Koolitusel tutvustatakse teemakohaseid probleemkohti ja lahendatakse ülesandeid. Tutvustatakse aktuaalseid kohtulahendeid. Teadmiste paremaks kinnistamiseks tehakse valikvastustega teste. Koolitus toimub vahelduvalt loengu ja seminari vormis ning osalejaid saavad aega iseseisvate ülesannete lahendamiseks. Kõik kaasused ja testid arutatakse koos läbi. Koolituse eesmärkide saavutamist toetab asjakohane juhendmaterjal, kohapeal jagatavad ülesanded ja testid.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Koolitusel osalejatel on võimalik osta soodushinnaga Tõnis Ellingu 2019. aastal ilmunud raamat "Käibemaks. Üldistest põhimõtetest kuni aktuaalse kohtupraktikani". 

 

* Koolitus on osa Äripäeva käibemaksukoolist.  Käibemaksukooli eesmärk on tutvustada osalejatele käibemaksuseaduse suurimaid ohukohti ja selgitada, kuidas käibemaksuseaduse muudatuste valguses vältida maksuriske. Käibemaksukooli koolituspäevi on võimalik osta eraldi või ühe paketina.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

 

Osaleja tagasiside:

Sirli Vanamb

Silmar OÜ

"Käibemaksuseaduse teemat käsitleti väga põhjalikult. Oli väga praktiline koolitus ja õnneks ei olnud ainult kuiv seaduse tõlgendamine vaid toodi näiteid nii elulistest õnnestumistest kui ka tagasilöökidest. Tõnis Elling andis häid nippe ja ideid, kuidas oleks ettevõttel palju soodsam toimetada. Väga meeldis, et sai majutusteenuse pakkumise osas palju infot ja lahendada praktilisi ülesandeid. Koolitus oli veebipõhine ja seepärast jäi pisut puudu inimlikust touchist. Osalejate kaamerad võiksid lahti olla ja kõik võiksid rohkem küsimusi küsida, siis oleks koolituse tunne palju ehedam ja saaks ka teiste käest mõtteid, mis endal ehk pähe ei tulegi."

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Kinnisasja mõiste ja olemus
• Kinnisasi TsÜS tähenduses
• Kinnisasi KMS tähenduses
• Ehitise, hoone ja rajatise mõiste
Kasutatavad meetodid: Loeng
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Kinnisasja käibemaksuga maksustamine
• Maksuvaba käive
• Kinnisasi, mis maksustatakse 20%
• Vabatahtlik kinnisasja käibemaksuga maksustamine
• Vabatahtlikust maksustamisest teavitamine
Kasutatavad meetodid: Loeng
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Kinnisasja sisendkäibemaksu mahaarvamine
• Kinnisasja sisendkäibemaksu mahaarvamine
• Sisendkäibemaksu mahaarvamise meetodid kinnisasja puhul
• Sisendkäibemaksu ümberarvestus kinnisasja puhul
Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Kinnisasja sisendkäibemaksu ümberarvestamise ülesanded
• Sisendkäibemaksu mahaarvamine
• Sisendkäibemaksu jooksev ümberarvestus
• Sisendkäibemaksu ümberarvestus kinnisasja müügil
Kasutatavad meetodid: Kaasusülesannete lahendamine

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].