koolitaja pilt

Koolitaja:

Tiina Saar-Veelmaa

Aeg:

04.12.2020, kell 05:45-13:00

Töökultuur kui organisatsiooni edu võti


Koolituse eesmärk on tutvustada juhtidele, personalijuhtidele ja keskastmejuhtidele meetodeid, mille abil disainida organisatsioonikultuuri ja suurendada töötajate pühendumust.

 

Nooremate generatsioonide sisenemine tööturule on muutnud ootusi tööelule ja töö sisule. Kindlustundest, palgast, töölauast ja tavapärasest motivatsioonipaketist enam ei piisa. See koolitus on Sinule, kui tunnetad oma organisatsioonis vanaviisi enam ei saa, aga uut moodi veel ei oska.

 

Koolitusel „Töökultuur kui organisatsiooni edu võti“ tutvustab Tiina Saar-Veelmaa kaasaegseid tööriistu organisatsioonide ja meeskondade esindajatele, kes soovivad luua töötajate pühendumist soodustavat töökultuuri. Koolituspäeval keskendutakse praeguse olukorra kaardistamisele nagu andmeallikate otsimisele, et ennustada töötajate tegelikke vajadusi, ja töödisaini vahenditele, et organisatsioonikultuur muutunud ootustele sobivaks muuta. Samuti räägitakse rituaalide loomisest muudatuste juhtmiseks.

 

Koolituse eesmärk on anda tööriistad, mille abil disainida organisatsioonikultuuri ja suurendada töötajate pühendumust.

 

Koolitusele on oodatud:

 • juhid, kes soovivad saada strateegilist vaadet, millises suunas organisatsioone arendada;
 • personalijuhid, kellel on vaja teadmisi ja raamistikke, millega organisatsioonikultuuri disainida;
 • büroo- ja keskastmejuhid, kes vajavad nippe, kuidas tööõnne töötajateni viia.

 

Koolitus sobib sulle juhul kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Tahad olla kursis sellega, mida uued generatsioonid tegelikult töökohalt ootavad?
 • Tahad, et töötajad käituksid kui vastutusvõimelised täiskasvanud ja suudaksid end ise juhtida?
 • Tunned huvi, kuidas disainida oma organisatsioon elujõuliseks ja atraktiivseks?
 • Tahad teada, kuidas vähendada raiskamist ja nö soojakadu töösuhetes? 
 • Tahad kindel olla, et parimad su selja taga sinu juurest lahkumist ei plaani?
 • Tahad kursis olla uusimate raamistike ja töövahenditega, mida kasutada organisatsioonikultuuri juhtimises ja disainis?
 • Tahad teada, kuidas muuta organisatsiooni läbipaistvamaks ja inimkeskseks?

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • oskab hinnata oma organisatsiooni tööõnne olukorda interaktiivsel 5D meetodil;
 • mõistab olulisemaid muutuseid töömaailmas, generatsioonide vahelisi erinevusi ja saab aru selle mõjust organisatsioonile;
 • saab töövahendid ja meetodid, millega töökultuuri enda organisatsioonis disainida;
 • saab praktilisi meetodeid ja ülevaate rakendustest, äppidest, mida töökultuuri hüvanguks rakendada.


Koolituse teoreetilist osa ilmestatakse arutelude, harjutamise, grupitööde ja sotsiomeetriaga. Koolituse tulemusena saab iga osaleja vähemalt kolm praktilist tööriista, mida järgmisel päeval tööl rakendada. Pärast koolitust saadetakse osalejatele artikleid ja lisamaterjale.

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude ja grupitööde käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus

Maht: 8 akadeemilist tundi