koolitaja pilt

Koolitaja:

Martin Veinmann

Aeg:

04.12.2020, kell 05:45-13:00

Kuidas muuta oma kõne veenvaks ja meeldejäävaks?

Ajal, mil tehnika pakub üha rohkem võimalusi otsesest suhtlemisest hoidumiseks ja põgenemiseks, peame sageli tunnistama, et just suulise suhtluse puudujäägid on põhjustanud mõne väärt ettevõtmise ebaõnnestumise.

 

Mõjus eneseväljendus ei ole kaasasündinud anne, esinemisoskus on kunst, mis on meile kõigile jõukohane – kui me vaid soovime seda õppida. Esinemisoskuse tuum on oskus õigesti kõnelda!

Tulemusliku eneseväljenduse aluseid õpetab tuntud näitleja Martin Veinmann. Koolitus toetub arusaamale, et ei ole olemas topeltstandardeid – ühelt poolt avalike esinemiste tarvis ja teiselt poolt kõnelemise üldised seaduspärasused. See, kuidas me kõneleme, on oluline igas olukorras – õige kõnetehnika tõstab meie enesekindlust, lisab me mõtetele usutavust ja arusaadavust. Avalik esinemine on eriolukord, kus kõnelemise üldised seaduspärasused hakkavad rohkem maksma ja peame jälgima, kuidas muutub meie tavaline kõnelemine tähelepanu keskpunkti sattudes.

Koolitusel antakse nõu ja harjutatakse, kuidas muuta oma kõne veenvamaks ja tulemusrikkamaks, kuidas leida ja vältida takistusi, mis segavad meid olla meie ise.

Koolituse eesmärk on
omandada eneseväljenduse ja kõnetehnika alused ja eneseregulatsiooni võime ning leida vastused järgmistele küsimustele:

  • Miks tekib ebamugavustunne?
  • Millal meist aru ei saada?
  • Millal ei saavuta kõne oodatud tulemust?
  • Millest koosneb veenvus ja usutavus?

Koolituse tulemusena osaleja

  • teab kõne psühholoogiast ja tehnikatest;
  • saab juhiseid suurema esinemisjulguse ja -valmiduse saavutamiseks;
  • saab suuniseid ja kogemusi oma mõtete selgeks, arusaadavaks ja mõjuvaks esitamiseks;
  • saab näpunäiteid, mille abil ületada kõnetakistusi;
  • teab kasulikke harjutusi oma kõneoskuste treenimiseks.

Koolitusele on oodatud
kõik, kes soovivad lihvida oma esinemisoskust ja teha seda mõjusalt ning enesekindlalt. Kõik, kes tahavad esineda ja eriti need, kes seda millegipärast ei taha, aga peavad.