Turundamine Facebookis ja Instagramis

Kuidas sotsiaalmeedias turundamine käima saada?

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele ja lähtudes parimast võimalikust korraldusest – auditooriumis, kus on kasutusel ohutust tagavad meetmed ja/või reaalajas veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

 

Sotsiaalmeedia roll turunduses on pidevas kasvus ja suurim väljakutse ettevõtjatele ja turundajatele on meeletus infomüras silma paista ja sihtgrupini jõuda, väärtust pakkuda ja saadud tähelepanu reaalseteks tehinguteks pöörata.Facebook ja Instagram on Eestis kõige populaarsemad sotsiaalmeedia platvormid nii kasutajate kui turundajate seas. Hästi koostatud ettevõtte profiil ja planeeritud tegevused aitavad kiiremini leida üles klientuuri ning seeläbi tulu teenida.

 

Koolitus „Turundamine Facebookis ja Instagramis“ annab tugeva teadmiste vundamendi kõikidele, kes soovivad sotsiaalmeedias turundamisega algust teha. Loogilise jätkuna saab osaleda koolitusel "Turundamine Facebookis ja Instagramis edasijõudnule,“ mis annab põhjalikud teadmised ja oskused Facebookis ja Instagramis kampaaniate ja makstud tegevuste kohta ning aitab kasvatada oma toodete/teenuste tuntust ja müüki.

 

Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud inimestele, kes alles plaanivad esimesi turundustegevusi sotsiaalmeedias ja soovivad kohe alguses oma tegevustele tugeva ja kindla vundamendi ehitada.

 

Eesmärk
Koolituse eesmärk on omandada baasteadmised Facebookis ja Instagramis turundamise tulemuslikuks alustamiseks.

 

Koolituse tulemusena osaleja

  • teab sotsiaalmeedia põhimõtteid ja võimalusi;
  • oskab luua tulemusliku sotsiaalmeedia konto ja seeläbi kasvatada fännibaasi;
  • oskab luua orgaanilist (maksmata) sisu ja postitusi.

Tunnistuse väljastamise eeldus on terves mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude, grupitööde ja individuaalsete tööde käigus.


Koolitusele palume kaasa võtta sülearvuti, et õpitud teadmisi kohapeal praktiseerida.
Enne koolitusele tulemist palume osalejal mõtiskleda eesmärkidele, mille suunas soovitakse koolituse tulemusena jõuda ning palume täita küsimustiku koolitusele püstitatud eesmärkide kohta.

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

Ajakava

09:45 - 11:30
Sissejuhatus
• Sotsiaalmeedia hetkeseis ja võimalused
• Turundus läbi isikliku brändi
• Kommunikatsiooni viisid ja sõnumi roll
• Sotsiaalmeedia strateegia, kui osa suuremast pildist

Kasutatavad meetodid: Lühike, loeng ja diskussioon.
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Sotsiaalmeedia kontode loomine
Sotsiaalmeedia kontode loomine
• Atraktiivse sotsiaalmeedia konto alustalad ja loomine
• Fännibaasi kasvatamine
• Kontode integreerimine teiste kanalitega
• Kontode statistika

Kasutatavad meetodid: Lühike loeng, näidete analüüs, individuaalne töö, arutelu.
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Postituste ja reklaamide formaadid
Postituste ja reklaamide formaadid
• Sisu strateegia ja ideede genereerimine
• Sisu loomine ja postituste erinevad formaadid
• Orgaanilised postitused ja statistika
• Vaatame, mis töötab ja millal võiks postitusi rahaliselt võimendada

Kasutatavad meetodid: Lühike loeng, näidete analüüs, paaris töö, arutelu.
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Kuidas edasi, näited elust, praktiline analüüs ja pilk tulevikku
• Facebook Business Manageri ja reklaamihalduri ülevaade
• Kaardistame erinevad võimalused sihtgruppide loomiseks
• Mida ja kuidas mõõta
• Erinevad tööriistad sisu loomeks
• Näited elust ja pilk tulevikku

Kasutatavad meetodid: Loeng, näidete analüüs, grupitöö, arutelu.