Ringmajanduse kasumlikud ärimudelid

Kuidas teenida samalt ressursimahult rohkem eurosid?

Koolitus aitab leida ettevõttel kohad, kus tekib negatiivne keskkonnamõju, mille kaotamine annab ärilise kasumi ja tugevdab ärimudelit pikemas vaates.

Euroopas liigub tootearendus jõudsalt ringmajanduse suunas ning ettevõtetel on vaja leida oma toodete väljatöötamisel võimalikult keskkonnasäästlikud viisid ning tagada toodetele pikem eluiga.
Tooraine või materjalide kättesaadavus ja tarneraskused ning mõju elukeskkonnale on üha suurem väljakutse, millega ettevõtted peavad tegelema. Ringmajandusel on tootmisettevõttes üha kasvav ja oluline roll.    

Koolitusel räägitakse erinevatest ärimudelitest ning toodete ja teenuste arendamise olulistest aspektidest. Optimaalsest ressursside kasutamisest ja toote või teenuse elukaare süsteemsest läbivaatamisest ning eluea ja pakutava väärtuse tasakaalust.                          

Osalejad saavad juhendatult analüüsida oma ettevõtte tooteid või omandada kogemus mõne teise toote näitel.

Koolituse eesmärk on luua arusaam kuidas näha ressursikasutuse tervikpilti, et leida sealt endale sobivad väärtust loovad võimalused, millel on senisest väiksem keskkonnamõju.

Koolitusele on oodatud ettevõtlusega alustavad või juba kogenud ettevõtjad, tootmisjuhid, tootearendajad, disainerid. Kõik kelle tööks on ettevõtte tulevikukindlus ja uued ärivõimalused.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Kas Sind huvitab keskkonnainnovatsioon?
  • Kas soovid teada mis on ringmajandus ning milliseid võimalusi see pakub?
  • Kas tahad aru saada, kuidas püsida oma toote või teenusega konkurentsis arvestades EL keskkonnanõudeid?
  • Kas soovid teada, kuidas luua ringmajandusele vastavaid tooteid?

Koolituse tulemusena osaleja:

  • tunneb ringmajandust toetavaid süsteeme;
  • oskab koguda infot toote elutsükli etappide kohta;
  • mõistab disainivalikute mõju olulisust.

🍃 Koolitus on osa Äripäeva kestlikkuse arenguprogrammist "Muutume, et kesta". Muutuste elluviimiseks soovitame läbida programmi organisatsioonina ehk kaasata erinevates moodulites vastava valdkonna eest vastutavad isikud. 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus on osalejaid kaasav, teoreetiline osa vaheldub praktiliste harjutuste ja grupitöödega. Osalejatel on võimalus anda koolitusele omapoolne sisend konkreetse teema arutamiseks, selleks palume 1-2 nädalat enne koolitust täita lühike küsimustik. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja grupitööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitusgrupi suurus: maksimaalselt 17 osalejat

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Väärtuskaod lineaarmajanduses
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Ärimudelite arendamine ringmajanduse põhimõtetel
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Ringdisain oma ettevõttes, mõõtmine, juhtimine, arendus
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Süsteemid, mis toetavad ringmajandusele üleminekut

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.