LEAN mõtlemine tervishoius

Patsiendikesksus, töörõõm ning efektiivsus
Koolitus annab Eesti meditsiinitöötajatele vajalikud teadmised, oskused ja tööriistad selle kohta, kuidas LEAN mõtlemist juba täna oma töös rakendada nii, et kasvab efektiivsus, patsiendikesksus ja töörõõm.

LEAN mõtlemise abil on võimalik pakkuda paremat tervishoiuteenust kiiremini ja odavamalt, nii et klientide ja töötajate rahulolu kasvab.

Uusi haiglaid, kliinikuid ja vastuvõttusid disainitakse juba praegu ja tulevikus lähtudes LEAN filosoofiast. Rahastamissüsteem on muutumas tegevuste rahastamisest ravimise ja ennetamise rahastamiseks. LEAN mõtlemisega tervishoius saavutatakse protsesside analüüsi tulemusel suurem efektiivsus kõigis tööetappides.

Koolituse eesmärk on tundma õppida LEAN mõtlemise printsiipe ning nende rakendamise võimalusi tervishoiuvaldkonnas. Koolituse käigus tehakse õppekäike tervishoiuasutustesse.

Koolitusele on oodatud meditsiinivaldkonna juhid ja töötajad.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab, mis on LEAN filosoofia ja miks vooefektiivsuse juhtimisega on võimalik saavutada tegelikku efektiivsust;
 • teab, kuidas LEAN mõtlemist on võimalik tervishoius rakendada;
 • oskab rakendada LEAN tööriistu (väärtusvoo kaardistus, 5S, 3P, meeskonna töö, SMED jt.) oma töökeskkonnas;
 • näeb LEAN lahendusi teistes tervishoiuasutustes.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

80% koolitusest on aktiivõpe, mis on tulemuslik ja võimaldab õpitu kiiret katsetamist praktikas. Osalejad teevad moodulite vahel harjutustöid oma töökohal, mida järgmises moodulis käsitletakse ja millele teised osalejad ja koolitaja annavad tagasisidet. Osalejad teevad kursusetöö, mida tutvustavad teistele osalejatele viimasel kokkusaamisel. Kodutööde tegemine ja külastused tervishoiuasutustesse võimaldavad õppida ka teiste osalejate kogemusest.
Soovitatava lugemisena on Niklas Modig’i raamat „See on LEAN.“

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse praktiliste tööde ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Loe koolitaja artiklit:

LEAN mõtlemine tervishoius – 4 kiiret võitu lähinaabritelt

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
4.päev
09:30 - 09:45
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 4 EUR/ päev.
09:45 - 11:30
1.LEAN mõtlemine tervishoius
 • LEAN mõtlemine, vooefektiivsus
 • 8 klassikalist kadu tervishoius
 • LEAN juhtimise kontseptsioonid, mis aitavad tuvastada raiskamist: MUDA (tegevused, mis ei lisa väärtust), MURA (ebaühtlane tööjaotus), MURI (töö, mis on liiga keeruline).
11:30 - 11:45
Paus
11:45 - 13:15
2. Väärtuse tuvastamine kliendi vaatenurgast
 • Teenuste disain ja LEAN mõtlemine
 • Väärtusvoo kaardistus kui keskne LEAN meetod
 • Liivakoogi teooria – millises järjekorras peaks hakkama protsesse täiustama?
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. LEAN mäng
 • Kadude tuvastamine ja eemaldamine
15:30 - 15:45
Paus
15:45 - 17:00
4. Praktiline töö
 • Teenuste disain ja LEAN mõtlemine
 • Väärtusvoo kaardistus kui keskne LEAN meetod
 • Kodutöö: väärtusvoo kaardistus ja teenuse disain
09:30 - 09:45
Kogunemine osaleja juures
09:45 - 11:30
1.Kodutööde ülevaatus
 • Kodutööde esitlused ja tagasiside
 • GEMBA jalutus võõrustaja juures. GEMBA tähendab jaapani keeles väärtuse loomise kohta. Selle käigus vaadatakse protsessi teenuse saaja vaatenurgast. Kogetakse klienditeekonda.
11:30 - 11:45
Paus
11:45 - 13:15
2. Meetodid oluliste probleemide välja sõelumiseks
 • Põhipõhjuste analüüs
 • Vaatlused, GEMBA jalutus
 • Inimeste kaasamine protsesside täiustamisse
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Praktiline töö: põhipõhjuste analüüs
 • 7 lihtsat tööriista
 • Täiendavate mõõtmisvajaduste kaardistamine
 • Töötajate kaasamise plaan
15:30 - 15:45
Paus
15:45 - 17:00
4. Valik sobivaid LEAN metoodikaid probleemide lahendamiseks
 • KANBAN
 • 5S
 • POKA-YOKE
 • Oskuste maatriks
 • SMED
 • ANDON
 • WAR-ROOM
 • Visuaalne juhtimine
 • Meeskonna töö
 • Kodutöö: Probleemide analüüs ja lahendusvariantide välja töötamine
09:30 - 09:45
Kogunemine osaleja juures
09:45 - 11:30
1. Kodutööde ülevaatus
 • Tagasiside ja juhendamine
11:30 - 11:45
Paus
11:45 - 13:15
2. Parendusprojektide määratlemine
 • LEAN A3 – protsessijuhtimise tööriist, mis aitab arendusprojekti määratleda ja juhtida
 • Praktiline harjutus: A3 projektikirjelduse tegemine
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Muudatuste juhtimine
 • Muudatuste juhtimise raamistikud
 • Huvipoolte juhtimine muudatustes
 • Kiirete võitude realiseerimine - Kuidas saada kiiresti tulemusi?
 • Riskide juhtimine
15:30 - 15:45
Paus
15:45 - 17:00
4. Praktilised harjutused
 • Huvipoolte juhtimine muudatuses
 • Riskide tuvastamine, hindamine ja maandamine
 • Kodutöö: A3 ja muudatuse juhtimise tööriistade kasutamine
11:45 - 12:00
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 4 EUR/ päev.
12:00 - 14:00
1. Kursuse tööde esitlemine ja tagasiside nendele
 • Kursuse töödega tutvumine
 • Tagasiside ja arutelu
14:00 - 14:15
Paus
14:15 - 16:15
2. Võimalikud edasised tegevused ja koolituse kokkuvõte
 • Edasiste arendustegevuste välja valimine
 • Pideva täiustamise praktikad
 • Tunnistuste jagamine

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.