Rahakäibe aruande analüüs

Millest räägib ettevõtte rahakäibe aruanne, kuidas seda koostada, planeerida ja eelarvestada?

Rahakäibe aruandest saab ülevaate sellest, kuidas mingil perioodil raha teeniti, seda kasutati ja kuidas rahavoog on perioodi jooksul muutunud. Tihti võib rahakäibe hoolikas analüüs anda varajase hoiatuse eelseisvate rahaliste probleemide kohta. Kuigi rahakäibe andmete analüüs on tekkepõhiste andmete analüüsi kõrval keerulisem, siis aitab see mõista paremini ettevõtte toimimise efektiivsust.

Koolituse eesmärk on lahti mõtestada ja selgitada, millest räägib ettevõtte rahakäibe aruanne ning miks on hea mõte sellel aruandel silma peal hoida nii enda ettevõttes kui ka ettevõtete puhul, kes on sinu koostööpartner, võlgnik, investeeringuobjekt vms. Kui oleme õppinud rahakäibe aruannet lugema, siis vaatame kuidas rahakäibe aruannet koostada, planeerida ja eelarvestada. Kuigi raamatupidamislikku rahakäibe aruannet on võimalik lasta koostada programmil, on hea aru saada, kuidas rahakäibe aruanne tekib – nii on puudulike andmete puhul (näiteks kui meil on olemas vaid ettevõtte kasumiaruanne ja bilanss), võimalik hinnata ettevõtte tegelikku rahakäivet. Samuti on meil siis võimalik rahakäibe aruannet planeerida ja eelarvestada.

Koolitusele on oodatud ettevõtete juhid, kes soovivad mõista, miks kasum ei võrdu alati rahaga pangakontol ning millest ettevõtte raha tekib ning kuhu see kulub. Finantsjuhid kelle ülesandeks on tagada, et ettevõttel on igal ajal piisavalt rahalisi vahendeid. Pearaamatupidajad ja raamatupidajad, kelle ülesandeks on rahakäibe aruannet koostada ning seda lahti seletada.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Kas soovid teada, mis on rahakäibe aruanne (rahavooaruanne), kuidas seda koostatakse ja mida see ettevõtte kohta räägib?
  • Kas soovid teada, kuidas aru saada, miks ettevõte on kasumis, aga raha ikka ei ole?
  • Kas soovid teada, kas ettevõte teenib piisavalt, et investeerida uutesse tootmisvahenditesse?
  • Kas soovid teada, kas ettevõtte suudab teenindada täiendavat laenu?

Koolituse tulemusena osaleja:

  • oskab lugeda ettevõtte rahakäibe aruannet ning mõtestada aruandest saadud infot ettevõtte tegevuse edukuse hindamisel;
  • oskab koostada rahakäibe aruannet, kasutades kasumiaruande ja bilansi näitajaid;
  • oskab prognoosida ja eelarvestada ettevõtte rahakäivet.

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste harjutuste ja arutelude käigus ning testiga koolituse lõpus. 
Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos  MS Excel programmiga.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

* Koolitus on osa Finantsjuhtimise arenguprogrammist. Koolitusmooduleid on võimalik osta eraldi või ühe paketina.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Loeng
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Loeng
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Loeng
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Loeng

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.