Üürikinnisvara tasuvusarvutus

Kuidas olla kindel, et üüriinvesteering ära tasub?

Üürikinnisvara tasuvusarvutuse koolitus keskendub praktilisele äriplaanile ning selle tasuvust mõjutavatele teguritele teoreetilisest ja praktilisest vaatenurgast. Koolitusel saab selgeks, mis mõjutab äriplaani tulemit kõige rohkem ja millised on üüriinvestori võimalused neid mõjutada. Äriplaani ajalise mõõtme hindamiseks antakse ülevaade üürituru lähituleviku prognoosidest.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade üürituru suundumustest, analüüsida elamispinna üüriinvesteeringu tasuvust mõjutavaid tegureid ning vaadelda, millised on üürileandja võimalused tasuvuse mõjutamiseks.

Koolitusele on oodatud väikeinvestorid, kes soovivad enne investeerimisotsust teha tasuvusanalüüsi ja/või analüüsida olemasolevate üürikorterite portfellis olevate investeeringute tasuvust.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas oled ostnud või plaanid osta korteri välja üürimiseks?
 • Kas oled ostnud endale uue korteri ja kaalud, kas vana müüa või anda üürile?
 • Kas soovid teada, kuhu on täna üüriturg suundumas?
 • Kas soovid praktilist Exceli töövahendit üüriinvesteeringu tootluse arvutamiseks?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab arvutada üüriinvesteeringu tasuvust;
 • teab, millised tegurid mõjutavad üüriinvesteeringu tasuvust;
 • teab, millised on elamispindade üürituru lühemad ja pikemaajalised suundumused.

Koolitus toimub loengu ja arutelu vormis. Koolituse käigus saavad osalejad praktilise Exceli töövahendi tasuvusarvutuse läbiviimiseks.             
Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos MS Excel programmiga.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Koolitusel saab osaleda ka veebi teel Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Maht: 4 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.


Kuula koolitajat raadiosaates:

Tõnu Toompark: kinnisvaras on põhi ees, aga mitte kaugel

Ajakava

09:45 - 10:00
Kogunemine ja tervituskohv
10:00 - 11:30
Elamispindade üürituru trendid
 • Üüriturgu mõjutavad tegurid
 • Üüriturg lühiajalises vaates
 • Üüriturg pikaajalises vaates

Kasutatavad meetodid: Loeng ja arutelu

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Üüriinvesteeringu tasuvusarvutus
 • Sissejuhatus tasuvusarvutusse
 • Praktiline tasuvusarvutuse läbiviimine
 • Üüriinvesteeringu tasuvust mõjutavate tegurite analüüs

Kasutatavad meetodid: Loeng, arutelu, praktiline töö Excel’i tabelis (vajalik arvuti)

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.