Tulemuslike meeskondade arendamine

Uudsed suunad ja juhtimistööriistad, mille abil tõsta meeskondlikku sooritusvõimet!

Sageli leiame end olukorrast, kus kõik meeskonnad pingutavad, kuid tulemused on sellele vaatamata keskpärased. Juht on teinud kõik nagu juhtimisõpikus ette kirjutatud - seadnud ühised eesmärgid, valinud meeskonda „õiged inimesed“, korraldanud ühiseid üritusi -  kuid sellest ikka ei piisa. Pidev surve tulemuste saavutamise nimel teeb meeskonnast „masina“: inimesed on väsinud, nii mõnedki soovivad lahkuda ning pinged aina kasvavad. Lisaks on probleemiks ebakindel majanduskeskkond. Kuidas sellises olukorras edukalt edasi liikuda? Sellele annab vastuse koolitus.

Koolituse eesmärk on jagada praktilisi teadmisi meeskondade juhtimisest ning edendada erinevaid meeskonna arendamise võtted, mis aitavad saavutada kõrge tulemuslikkuse ilma vaimse läbipõlemiseta.

Sihtgrupp: meeskonnajuhid ja ettevõtte juhid

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, mida kõrge tulemuslikkusega meeskonnad igapäevases töös teisiti teevad;
 • oskab kasutada koolituselt saadud kolme praktilist tööriista, mis aitavad tulemuslikul meeskonnal tasakaalu säilitades õppida ja areneda ja pikas plaanis tulemust saavutada;
 • teab, kuidas juhina oma tegevusi meeskonnajuhtimises analüüsida;
 • on loonud enda meeskonna jaoks konkreetse tegevusplaani, kuidas tulemuslikku meeskonda arendada - analüüsides olemasolevat situatsiooni ja rakendades koolituselt saadud tööriistu.

Metoodika:

Koolitusel vahelduvad inspireerivad lühiloengud praktiliste harjutustega ning koolituse tulemusena valmib tegevuskava, mida osaleja saab koheselt oma meeskonnas rakendada. Koolituspäev pakub võimalusi ühisaruteludeks, mille käigus analüüsida ja leida lahendused osalejate jaoks aktuaalsetele väljakutsetele nende endi meeskondades.

Koolitusel osalenute tagasiside:

✔️ "Kõrge kogemusega spetsialist, rääkis selgelt ja arusaadavalt."
✔️ "Kaasav ja personaalne lähenemine (väike grupp toetas seda) aitäh!."
✔️ "Ülevaatlik, interaktiivne ja ühiseid arutelusid võimaldav koolitus koos võimalike lahenduskäikudega."

 

Loe koolitaja artiklit:

Suure saavutusvõimega meeskondade arendamine – mida teevad head juhid teisiti?

Kuula koolitajat raadiosaates:

Äripäeva Juhtimiskool: tulemuslikku meeskonda kannustab usk, et me saame koos hakkama!

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Mida teevad kõrge tulemuslikkusega meeskonnad teisiti
 • Tulemusliku meeskonna mõiste ja alused.
 • Tööriist 1: Tulemusliku meeskonna loomine, arendamine ja hindamine
 • Tulemuslikud meeskonnad - mida  teevad teisiti?
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Tööriist: tulemusliku meeskonna õppimine
 • Õppimine koos meeskonnaga, kuidas õpetada asju tegema teisiti, muuta suhtumist
 • Tööriist 2: kuidas tulemuslik meeskond õpib ja areneb
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Mina tulemusliku meeskonna juhina
 • Praktilised oskused enda kui juhi arendamisel.
 • Tööriist 3: Juhi tulemuslikkuse mõõtmine meeskonna juhina. 
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Praktilised kaasused tulemuslike meeskondade edulood ja väljakutsed
 • Näited, kaasused
 • Osalejate kaasuste arutelu

Lisainfo

 

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta.

Ratastooliga ligipääs on tagatud. 

 

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.