Tõhus stressijuhtimine

Kas juhid stressi või stress juhib Sind? Tule ja omanda enesehoiu tehnikad.

Koolituse eesmärk on tõsta osalejate teadlikkust tööstressi ja läbipõlemise olemusest ning õpetada erinevaid stressi ohjamise võtteid ning enesehoiu tehnikaid. Koolituse tulemusel omandad oskused tulla võimalikult ennastsäästvalt toime pingeolukordadega, suurendad eneseteadlikkust ning edendad sisemisi toimetuleku ressursse.

Sihtgrupp: kõik, kes soovivad olla edukamad pingelistes olukordades, vältida üldistunud ärevushäiret ja olla tulemuslikumad oma ettevõtmistes.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, mis on stress ja kuidas see areneb;
 • oskab hinnata murdepunkti ning selleni jõudmist ennetada;
 • teostab oskuslikult läbipõlemise ja tööstressi enesediagnostikat;
 • omandab tööstressi ja läbipõlemise ohjamise tööriistad.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolituse põhimeetodiks on avatud arutelu, mis võimaldab õppida teiste kogemustest. Lühiloengute abil annab koolitaja ülevaate asjakohastest teaduspõhistest psühholoogilistest teadmistest. Lugude analüüsi kaudu õpitakse lahendama praktilisi probleeme. Harjutuste abil hinnatakse enda läbipõlemise ja tööstressi taset.Koolitus toimub avatud ja toetavas keskkonnas. Üheks tööpõhimõtteks on konfidentsiaalsus, mis tähendab, et kõik isiklik jääb koolitusruumi. Osalejad saavad koolituselt kaasa praktilise jaotusmaterjali, mida on võimalik hiljem stressiolukordades kasutada.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude, grupitööde ning praktilise harjutuste käigus. 

Maht: 8 akadeemilist tundi.        

 

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Stressi mõiste ja kujunemine
 • Mis on stress?
 • Mis mõjutab stressi kujunemist.
 • Kuidas ülemäärane sisepinge võib areneda tööstressiks ja läbipõlemiseks?

Kasutatavad meetodid: avatud arutelu, lühiloeng

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Stress ja isiksus
 • Stressaja isikujooned.
 • Stressikindla inimese isikujooned.
 • Eneseanalüüs

Kasutatavad meetodid: avatud arutelu, lühiloeng, harjutused.

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Tööstress
 • Tööstressi tunnused.
 • Tööstressi kujunemise põhjused.
 • Tööstressi ohjamise võimalused.
 • Läbipõlemise tunnused ja tulemused.

Kasutatavad meetodid: avatud arutelu, juhtumianalüüs, lühiloeng.

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Tööstressi ja läbipõlemisega toimetulek
 • Toimetulekustrateegiad
 • Toimetulekuvõtted.
 • Tõhususe tunnused.

Kasutatavad meetodid: kogemuslugude analüüs, lühiloeng, avatud arutelu.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Ratastooliga ligipääs on tagatud. 

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.