Selgete sõnumite kommunikatsioon

Selged sõnumid keerulisel ajal. Kellele, kus ja kuidas kommunikeerida?

Keerulised olukorrad tabavad ettevõtet tihti ootamatult ning huvigruppide rahustamiseks ja võimalikult tõhusa töö jätkuvaks tagamiseks tuleb kiiresti tegutseda. Kommunikatsioonis on edukas see organisatsioon, kes teab täpselt millist sihtrühma on vaja kõnetada, millist kanalit selleks kasutada ning kuidas sõnumit mõjuvalt sõnastada.

Sageli peetakse kommunikatsiooniks ainult suhtlust ajakirjanikuga. Kuid kommunikatsioon ümbritseb meid kõikjal. See on sõnumites, mis liiguvad ettevõtte sees ja sealt välja. See on artikkel ajalehes, e-kiri nõukogule, klienditoe vastus telefonikõnele, slaidiesitlus koostööpartnerile ja uue strateegia juurutamine töötajatega.
Praegused pöördelised ajad vajavad eriti selgeid sõnumeid. Energiakriis, kliimamuutused, pandeemia, majanduslangus ning sõjalised konfliktid ja rändekriis on vaid mõned märksõnad, mis mõjutavad organisatsioonide arengut. Need tingivad organisatsioonides muudatusi ning keerulisi ja kiireid otsuseid, mille mõju on vaja selgelt ja mõjusalt, õigetele sihtgruppidele ja õigetes kanalites kommunikeerida. Selgete sõnumite ja läbimõeldud sõnumistrateegia abil on võimalik luua muutust inimeste mõttemustrites.
Koolituse käigus saab osaleja töötoa vormis ise kogeda ning analüüsida erinevaid keerulisi olukordi (koondamised, ärisuuna muudatused, alla ootuste käibe- ja kasumitulemused, teenuse hinnatõus) ning sõnastada selgeid sõnumeid koos läbimõeldud sõnumistrateegiaga.

Koolituse eesmärk on tõsta osalejate kommunikatsioonikompetentsi, et olla valmis oma ettevõtte siht- ja sidusrühmasid keerulistes olukordades kiiresti ja selgelt kõnetama.

Koolitusele on oodatud:

 • tipp- ja keskastme juhid, kes tahavad olla valmis keerulistes olukordades selgelt oma siht- ja sidusrühmi kõnetama;
 • kommunikatsioonijuhid ja -töötajad, kes loovad selgeid sõnumeid organisatsiooni kuvandi kujundamiseks;
 • juhatuste ja nõukogude liikmed, kes tahavad oma organisatsioonis kujundada selgete sõnumite kultuuri.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Sa ei tea täpselt, mida Sa peaks tippjuhina ütlema, kommunikeerides avalikkusele ootustele mittevastavaid käibe- ja kasumitulemusi?
 • Sa pead osakonnajuhina kommunikeerima juhatusest tulnud koondamise teadet, aga see kõlab liiga ebainimlikult ja bürokraatilikult?
 • Said kommunikatsioonijuhina klientide käest pahast tagasisidet, kuigi saatsid välja väga pehme ja meeldiva sõnastusega kliendikirja teenuse hinnatõusust?
 • Su töötajad näivad jätkuvalt segaduses kogu struktuurimuudatuse soovist, vaatamata Sinu meelest väga veenvale e-kirjale, mille nad kõik täna hommikul said?
 • Nõukogu liikmena on Sul olemas ratsionaalsed argumendid, miks organisatsiooni äristrateegia muutus on mõistlik, kuid neid kirja pannes tundub Sulle, et need mõjuvad liiga järsult ja isegi kaugeksjäävalt?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas keerulisel ajal kommunikatsiooni teadlikult oma eesmärkide saavutamiseks kasutada;
 • teab, kuidas määratleda oma sõnumi sidus- ja sihtrühmi;
 • oskab luua selget sõnumit ja teab milliste lugudega oma sidus- ja sihtrühmi kõnetada;
 • teab, milliste kanalite vahendusel oma sidus- ja sihtrühmadeni jõuda;
 • on koostanud endale praktilise tegevusplaani, mille abil juba järgmisel päeval tegutsema hakata.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Metoodiliselt on koolituspäev üles ehitatud miniloengutele (10-15 minutit), mis vahelduvad aktiivse harjutamisega ning keeruliste olukordade läbimängimisega, mis toimuvad nii individuaalselt, gruppides kui ka suure ringi aruteludes. Sisu on üles ehitatud aktiivse dialoogina osalejate ja koolitaja vahel, milles on oluline osaleja enda näidetel ja küsimustel ning koolitaja tagasisidel, mis aitab osalejatel siduda enda kogemusi ja õpitavaid oskusi.

Kuula raadiosaadet koolitajaga:

Muinasjutu jutustamisel ja kriisikommunikatsioonil toimivad samad põhimõtted

Ajakava

09:45 - 10:00
Kogunemine ja tervituskohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

10:00 - 11:30
Kommunikatsiooni põhitõed
 • Kommunikatsioon kui juhi strateegiline tööriist keerulistes olukordades
 • Siht- ja sidusrühmade kaardistus ja nende prioriteetsuse määramine
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Juhi mõjusad sõnumid
 • Selge sõnumi koostamine
 • Loo jutustamise oskus
 • Kanalid ja nende erinevad võimalused (veeb, sotsiaalmeedia, reklaam)
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Praktilise tegevusplaani koostamine
 • Osaleja ettevõtte keerulise muudatuse / otsuse sõnumite väljatöötamine
 • Tegevusplaani koostamine ja vastutuste jagamine

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.