Professionaalne projektijuhtimine

Koolitus annab põhjalikud teadmised projektijuhtimise protsessist. Osaleja saab süsteemse arusaama, kuidas kindlustada projekti kokkulepitud tulemus, õigeaegselt ja eelarve piirides.

Kui palju Te juhite projekte – ühekordseid töid, millel ei ole välja kujunenud protseduure ja mida täidavad ajutised meeskonnad? Kas selliste tööde juhtimine on alati meeldiv ja tulemuslik või olete kokku puutunud alljärgnevate probleemidega:

 • Lähteülesanne on segane
 • Tulemuse saavutamiseks ei ole piisavat aega ja tähtajad tunduvad ebareaalsed
 • Tellijad soovivad töö käigus rohkem, kui algul oli kokku lepitud
 • Koostöö ei ole ladus, töö ei ole sisuliselt või ajaliselt kontrolli all, projekt kulgeb omasoodu
 • Ajutise meeskonna liikmed ei ole piisavalt koostööle pühendunud ja ei täida lubadusi

Professionaalse projektijuhtimise koolitus annab toimivad lahendused ja tööriistad korduvatele projektijuhtimisega seotud olukordadele.  Programmis keskendutakse eelkõige projektijuhtimise meetodile ja tehnikatele, mis annavad osalejatele väga hea pagasi, saamaks tõhusamalt hakkama oma töökeskkonnas.

Koolituse eesmärk on täiustada projektide juhtimise jaoks vajaminevaid oskusi, saada juurde olulisi tööriistu, tuvastada arendamist vajavaid oskusi ning parandada puudusi.

Koolituse tulemusena osaleja

 • saab struktureeritud ülevaate projektijuhtimise protsessist ja sellega toimetulekuks vajalikud töövahendid;
 • omab arusaama projektijuhi rolli tähtsusest ja ülesannetest;
 • oskab süsteemselt koostööd korraldada projektiga seotud erinevate üksuste ja organisatsioonide vahel; 
 • saab hulga töökorralduslike võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta;
 • saab praktilised juhised ja teesihi, mis arendavad projektijuhtimise oskuseid ning muudavad projektijuhi enesekindlamaks, nende oskuste arendamisega luuakse eeldus projektide õnnestumiseks.

Koolitusele on oodatud
töötajad, kes korraldavad ajutiste meeskondade tööd ja juhivad erinevaid inimesi ja osapooli, sõltumata oma ametinimest ja igapäevastest tööülesannetest:

 • Projektijuhid, kes alles alustavad sellealast tööd, kui ka neile, kes juba omavad projektijuhtimise kogemust
 • Keskastmejuhid, kelle spetsialistid osalevad erinevates projektides, või kes peavad korraldama koostööd maatriksorganisatsioonis
 • Spetsialistid, kes peavad korraldama erineva suurusega projekte ning soovivad mõista tavapärasest paremini projektijuhtimise ja maatriksjuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid

Koolituse läbiviimise meetodid ja põhimõtted
lähtuvad praktiliste oskuste omandamisest: teooria vaheldub arutelude ja praktiliste juhtumite analüüsiga elust enesest, üheskoos võetakse läbi probleemid, mis koostöös teostatavate arendusprojektidega võivad ette tulla ja osalejatele muret teevad. Osalejad saavad vajalikke teadmisi projektijuhtimisest, arendustegevuse juhtimiseks, ja väärtuslikke nõuandeid, mis teevad igapäevase töö tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks.

Lõplik koolitusprogramm kujuneb lähtudes koolitusgrupi vajadustest ja probleemidest. Vastuseid ja lahendusi jagavad nii koolitusgrupis osalejad kui koolitaja.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN.

Ajakava

1.päev
2.päev
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Projekti ja projektijuhtimise määratlus
 • Koolituse kokkulepped
 • Ms on edukas projekt ja edukas projektijuhtimine?
 • Erinevate osapooltega koostöös huvide ja vajadustega arvestamine
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Projekti organisatsioon
 • Projekti organisatsioon
 • Püsiva ja ajutise meeskonna töö korraldamise erisused
 • Kes mille eest vastutab ja milles see väljendub?
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Projekti alustamine
 • Täpse lähteülesande kindlustamine
 • Projekti teostatavuse hindamiseks info määratlemine ja kogumine
 • Projekti läbiviimise metoodika määratlus (agile, waterfall)
 • WBS (ulatuse) kokkulepped
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Määramatus projektis
 • Teostusplaani koostamine
 • Projekti määramatuse määratlus ja hindamine
 • Meetmed määramatuse mõju vähendamiseks
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Projekti elluviimiseks koostööplaani koostamine
 • Projekti alustamiseks, elluviimiseks ja lõpetamiseks tegevuste määratlus
 • Peamised ajakaod projektis
 • Ajakadude vähendamise meetmed
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Töökorraldus tähtaja kindlustamiseks
 • Paindlik töökorraldusliku plaan
 • Riskide jooksev hindamine
 • Määramatuse arvestamine planeerimisel
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Info liikumise kindlustamine
 • Planeerimiseks jooksvalt info sisendi kindlustamine
 • Koostöö plaanide jooksev kooskõlastus
 • Koosolekute tüübid ja nende läbiviimine
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Muudatused projektis ja lõpetamise protseduurid
 • Lisatööde mõju projektil
 • Muudatuste kokkulepped
 • Projekti lõpetamine
 • Refleksioon tegevuse ja projekti lõpus

Osalemise tingimused

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].