Professionaalne projektijuhtimine

Koolitus annab põhjalikud teadmised projektijuhtimise protsessist. Osaleja saab süsteemse arusaama, kuidas kindlustada projekti kokkulepitud tulemus, õigeaegselt ja eelarve piirides.

Kui palju Sa juhid projekte – ühekordseid töid, millel ei ole välja kujunenud protseduure ja mida täidavad ajutised meeskonnad? Kas selliste tööde juhtimine on alati meeldiv ja tulemuslik või oled kokku puutunud alljärgnevate probleemidega:

 • Lähteülesanne on segane
 • Tulemuse saavutamiseks ei ole piisavalt aega ja tähtajad tunduvad ebareaalsed
 • Tellijad soovivad töö käigus rohkem kui algul oli kokku lepitud
 • Koostöö ei ole ladus, töö ei ole kontrolli all, projekt kulgeb omasoodu
 • Ajutise meeskonna liikmed ei ole piisavalt koostööle pühendunud ja ei täida lubadusi

Professionaalse projektijuhtimise koolitus annab toimivad lahendused ja tööriistad korduvatele projektijuhtimisega seotud olukordadele. Koolitusel keskendutakse eelkõige projektijuhtimise meetoditele ja tehnikatele, mis annavad osalejatele väga hea pagasi, et saada tõhusamalt hakkama oma töökeskkonnas.

Koolituse eesmärk on täiustada projektide juhtimise jaoks vajaminevaid oskusi, saada juurde olulisi tööriistu, tuvastada arendamist vajavaid oskusi ning parandada puudusi.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • saab struktureeritud ülevaate projektijuhtimise protsessist ja sellega toimetulekuks vajalikud töövahendid;
 • omab arusaama projektijuhi rolli tähtsusest ja ülesannetest;
 • oskab süsteemselt koostööd korraldada projektiga seotud erinevate üksuste ja organisatsioonide vahel; 
 • saab hulga töökorralduslike võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta;
 • saab praktilised juhised ja teesihi, mis arendavad projektijuhtimise oskuseid ning muudavad projektijuhi enesekindlamaks, nende oskuste arendamisega luuakse eeldus projektide õnnestumiseks.

Koolitusele on oodatud töötajad, kes korraldavad ajutiste meeskondade tööd ja juhivad erinevaid inimesi ja osapooli, sõltumata oma ametinimest ja igapäevastest tööülesannetest:

 • Projektijuhid, kes alles alustavad sellealast tööd, kui ka neile, kes juba omavad projektijuhtimise kogemust
 • Keskastmejuhid, kelle spetsialistid osalevad erinevates projektides, või kes peavad korraldama koostööd maatriksorganisatsioonis
 • Spetsialistid, kes peavad korraldama erineva suurusega projekte ning soovivad mõista tavapärasest paremini projektijuhtimise ja maatriksjuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid

Koolituse läbiviimise meetodid ja põhimõtted lähtuvad praktiliste oskuste omandamisest: teooria vaheldub arutelude ja praktiliste juhtumite analüüsiga elust enesest, üheskoos võetakse läbi probleemid, mis koostöös teostatavate arendusprojektidega võivad ette tulla ja osalejatele muret teevad. Osalejad saavad vajalikke teadmisi projektijuhtimisest, arendustegevuse juhtimiseks, ja väärtuslikke nõuandeid, mis teevad igapäevase töö tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks.

Lõplik koolitusprogramm kujuneb koolitusgrupi vajadustele ja probleemidele vastavalt. Vastuseid ja lahendusi jagavad nii koolitusgrupis osalejad kui koolitaja.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 16 akadeemilist tundi.

 

Koolitusel osalenute tagasiside:

✔️ "Koolitaja on kogemustega ja andis põhjaliku ülevaate projektijuhtimise ja projekti planeerimise alguse, lõpu protsessi kohta."
✔️ "Suur tänu koolitajale - Tiit on tähelepanelik ja mõnusalt kaasav koolitaja."
✔️ "Väga hästi ja professionaalselt edastatud koolitus."

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN.

Ajakava

1.päev
2.päev
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Projekti ja projektijuhtimise määratlus
 • Koolituse kokkulepped
 • Mis on edukas projekt ja edukas projektijuhtimine?
 • Erinevate osapooltega koostöös huvide ja vajadustega arvestamine
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Projekti organiseerimine
 • Projekti organiseerimine
 • Püsiva ja ajutise meeskonna töö korraldamise erisused
 • Kes mille eest vastutab ja milles see väljendub?
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Projekti alustamine
 • Täpse lähteülesande kindlustamine
 • Projekti teostatavuse hindamiseks info määratlemine ja kogumine
 • Projekti läbiviimise metoodika määratlus (agile, waterfall)
 • WBS (ulatuse) kokkulepped
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Määramatus projektis
 • Tööplaani koostamine
 • Projekti määramatuse definitsioon ja hindamine
 • Meetmed määramatuse mõju vähendamiseks
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Projekti elluviimiseks koostööplaani koostamine
 • Projekti alustamiseks, elluviimiseks ja lõpetamiseks tegevuste määratlemine ja planeerimine
 • Peamised ajakaod projektis
 • Ajakadude vähendamise meetmed
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Töökorraldus tähtaja kindlustamiseks
 • Paindlik töökorralduse plaan
 • Riskide jooksev hindamine
 • Määramatuse arvestamine planeerimisel
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Info liikumise kindlustamine
 • Planeerimiseks jooksvalt info sisendi kindlustamine
 • Koostöö plaanide jooksev kooskõlastus
 • Koosolekute tüübid ja nende läbiviimine
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Muudatused projektis ja lõpetamise protseduurid
 • Lisatööde mõju projektile
 • Muudatuste kokkuleppimine
 • Projekti lõpetamine
 • Refleksioon tegevuse ja projekti lõpus

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.