Oskuslik otsustamine

Teadliku otsustamisega edasiviivate valikuteni!

On vaid kaks asja, mis elu- ja töökäiku määravad: kuidas otsustame ja kuidas meil veab. Vedamine ei ole meie kontrolli all: õnn vahel naeratab, vahel veab viltu. Aga otsused on meie teha. Hea otsus vähendab meie sõltuvust vedamisest. Kas me teame, kui head on meie otsused? Tule koolitusele ja tee teadlik samm otsuste kvaliteedi tõstmiseks!

Sageli me usaldame mingi tähtsa otsuse puhul liigselt oma vaistu ja mõnikord kaalume ülemäära kaua asjade üle, kus otsusest sõltub tegelikult vähe. Mõnikord ei märkagi, et oleme otsuse sisimas teinud ega ole seetõttu valmis kaaluma alternatiive ning riske vaid otsime oma “kinnisideele” kinnitust. Juhtub ka, et me ei ole teadlikud põhjustest, miks me mingi otsuse tegime: kas hetkelise uljuse, valesti tõlgendatud info või halva tuju tõttu. Probleem on selles, et mõtlemise-, otsustamise- ja tajumise vigu on enda juures raske avastada. Esiteks juba sellepärast, et hindame oma otsuseid alati “tagantjärgi tarkusega”, tulemuste põhjal. Ja siis tundub, et asi pidigi nii minema nagu läks. Ei aita ka erakordne taiplikkus - mõnikord võib see koguni segada, sest tark inimene ju ei eksi kunagi ning põhjendab alati ära, miks tal õigus on. Kas julgeme endale esitada väljakutse?

Koolituse eesmärk on suurendada teadlikkust oma otsustamise tagamaadest ja õppida rakendama tehnikaid, mis aitavad nii isiklikke kui tööalaseid otsuseid paremaks teha.

Sihtgrupp: juhid ja spetsialistid, kellele pakub huvi ja naudingut keeruliste teemade lahkamine, kes on valmis nii enda kui teiste vigade avastamise üle rõõmustama. Kriitika enda mõtlemise suhtes võib meeldivalt üllatada ja lisada argumenteeritud enesekindlust.

Kasu on kõigile neile, kes peavad langetama otsuseid nii üksi kui meeskonnaga, praegustele ja tulevastele juhtidele, kes tahavad ja julgevad teritada koos oma inimestega pilku ja meelt.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb ära mõtlemise lõksud ja tajuvead ning oskab neid ohjeldada;
 • oskab analüüsida erinevaid tuleviku stsenaariume ja hinnata nende tõenäosust ning valmistuda toimetulekuks kriitilistes olukordades;
 • oskab ära tunda olukorrad, kus otsuse saab langetada kiiresti ning väldib “analüüsi paralüüsi”;
 • teab, millal ja kui palju usaldada oma vaistu ning kuidas viia läbi faktipõhist analüüsi ja kontrolli;
 • teab kollektiivse otsustamise tugevusi ja nõrkusi ning oskab rakendada meeskonnas otsustamise tehnikaid.

Metoodika:

Koolitusel kasutatakse individuaalseid harjutusi, rühmatöid, juhtumite analüüse ja seminari tüüpi teemade arutelu. Teoreetilises osas põimitakse lühikesi esitlusi ja aktiivset arutelu. Oluline fookus on uute teadmiste praktilisel rakendamisel oma igapäevases tööelus. Kahe koolituse sessiooni vahel teevad osalejad praktilise kodutöö enda poolt valitud otsustamise valdkonna teemal, mille tulemuste järgi saab hinnata kasutatud teadmiste ja tehnikate mõju sooritusele. Kodutöö sooritamise toetamiseks on koolitajad lisaküsimuste esitamiseks e-posti teel kättesaadavad. Tulemusi esitletakse ja analüüsitakse teisel koolituspäeval grupis.

 

Ajakava

1. Päev
2. Päev
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Otsuste kaalu määramine: kuidas otsustamist tõhusamaks muuta
 • Tutvumine, soojendus ja sissejuhatus valdkonda, probleemi sõnastamine
 • Teatud liiki otsuste kiirendamise tehnikate tutvustamine läbi näidete
 • Tehnikate rakendamise visandamine osalejate oma näidete peal

Kasutatavad meetodid: paarikaupa harjutused, rühma arutelud, tehnikate esitlused näidetega

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Otsuste langetamise psühholoogia: kuidas otsustamise vigu märgata ja vältida
 • Otsustaja seisundi mõju analüüsimine ja enesejuhtimise võtete harjutamine
 • Sagedasti esinevate mõtlemise lõksude ja tajuvigade kirjeldamine ja ära tundmine oma varasemate otsuste juures. Nende mõju vähendamise tehnikate hindamine

Kasutatavad meetodid: konteksti avamise mini-seminar, harjutused, juhtumi analüüs, oma näidete analüüs

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Otsuste langetamise protsess: kuidas otsustamise kvaliteeti tõsta
 • Otsustamise eeltöö tehnikate kirjeldamine läbi praktiliste näidete
 • Tehnikate rakendamise visandamine osalejate oma näidete peal, iseseisev töö ja arutelu

Kasutatavad meetodid: konteksti avamise mini-seminar, harjutused, juhtumi analüüs, oma näidete analüüs, iseseisev töö, arutelud grupis ja paarides 

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:15
4. Kodutööde tagasiside ja tulemuste analüüs
 • Osalejate kirjeldused oma vahepealse töö käigust ja õppimiskohtadest
 • Arutelu mis reaalses elus töötas, mis mitte ja miks

Nõuanded ja plaanid edaspidiseks

11:15 - 11:45
Energiapaus
11:45 - 13:00
5. Prognoosimine, otsustamine ja täideviimine: kuidas inimesi kaasata
 • Tõenäosusliku mõtlemise tehnikate tutvustus, kuidas parandada ennustuste kvaliteeti (superennustajate näitel)
 • Kollegiaalse otsustamise eri vormide vooruste ja ohtude analüüs
 • Planeerimise ja jooksva otsustamise vahekord juhtimises
 • Kokkuvõtted tulevikuks: mida koolituselt kaasa võtta ja kuidas rakendada

Kasutatavad meetodid: juhtumite analüüs, arutelud, oma varasema praktika hindamine, muutuste kavandamine tulevikuks 

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste töö ja enesereflektsiooni teel. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta.

Ratastooliga ligipääs on tagatud. 

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.