Hinnaläbirääkimiste intensiivtreening

Tule ja omanda maailmatasemel hinnaläbirääkimiste oskused ning räägi summad sobivaks!

Intensiivtreeningul õpid selgeks tehnikad, millega jõuad tulemuseni mitu korda lühema ajaga! Õpid kasutama õigeid võtteid, saad harjutada simulatsioonides olles nii müüja kui ostja rollides. Koolituselt saad kaasa praktilise materjali, millega võid kohe järgmisel päeval hinda läbi rääkima minna.

Hinnaläbirääkimiste pidamine ei pea olema konkureeriv võistlus vaid koostööle suunatud protsess. Vajalik on tekitada sobiv atmosfäär, mis annab mõlemale osapoolele avatust teemat arutada ning leida koostöökohad.
Hinnaläbirääkimiste intensiivtreening annab praktilised oskused läbirääkimiste ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ning kokkulepete saavutamiseks. Õpetab looma „meie“ mõtteviisi, selgitab koostöö olulisust ning edasiviiva mõtteviisi rakendamist. Ilmestab vastandamise vältimise tehnikaid ning pakub tööriistad lahendustele orienteeritud „kuidas saab“ mõtteviisi edendamiseks. Õpetab kõikide osapoolte kaasamist ning konsensuse leidmist läbi koostöö. Treeningu käigus saab selgeks, kus on läbirääkimiste standard täna, ning miks on  „läbi vaikimine“ sama oluline, kui edukas läbi rääkimine.
Samuti saab arendatud hinnaläbirääkimisteks vajalik struktureeritud mõtlemine ning universaalne oskussõnavara. 

Koolituse eesmärk on anda osalejale päris kogemus ning vajalikud tehnikad selleks, et minna enesekindlalt hinnaläbirääkimistele. Õpetada, kuidas valida õige lähenemine ning saavutada tulemus võimalikult lühikese ajakuluga.  

Koolitusele on oodatud ostu- ja müügijuhid, hankejuhid, suurkliendihaldurid ja turundusjuhid.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas tahad mõista, kuidas vältida kauplemist ja hinda päriselt läbi rääkida?
 • Kas tahad teada, kuidas saavutada soovitud tulemus kliendi diktatuuri tingimuste, kus läbirääkimised ei alga enne, kui hind on sobiv?
 • Kas tunned, et hinnaläbirääkimised on väga intensiivsed ja surve otsuseid vastu võtta on liiga suur?
 • Kas tunned, et läbirääkimised venivad liiga pikaks ning oodatud tulemus ei realiseeru?
 • Kas tunned, et ei suuda ennast teisele poolele arusaadavaks teha?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab kasutada hinnaläbirääkimise erinevaid tehnikaid ning mõistab kogu läbirääkimiste protsessi struktuuri;
 • teab kuidas efektiivselt juhtida läbirääkimiste protsessi;
 • oskab oluliselt lühema ajaga läbirääkimisi nii ette valmistada kui läbi viia;
 • on võimeline “meie” tunde tekitamiseks, teab vastandumise vältimise tehnikaid, lõksude ja tupikute vältimise meetodeid;
 • omandab läbirääkimiste oskussõnavara ning oskab seda kasutada vastavalt läbirääkimiste kulgemise faasidele.

Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja harjutuste läbiviimise ning nende analüüsimisega. 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus viiakse läbi aktiivõppe meetodil ja viisil, mis võimaldab osalejal õpitut koheselt oma töös ja elus kasutada. Koolituse mahust 10% on teoreetiline materjal ning 90% moodustab läbirääkimiste praktiliste harjutuste läbiviimine ja analüüsimine. Praktilise väljundina täidetakse koolituse käigus oma ettevõtte juhendmapp, mis on koheselt töös rakendatav.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolitusel osalenute tagasiside:

✔️ "Väga meeldiv ning hea eneseväljendusoskusega! Väga hea eeskuju."
✔️ "Karismaatiline, kaasakiskuv, eredad näited elust ja reaalsetest olukordadest."
✔️ "Väga lihtne ja inimlik lähenemine, selge fookus koostööle."
✔️ "Väga sümpaatne koolitaja ning selgelt omas valdkonnas väga kogenud."

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Hinnaläbirääkimiste standard aastal 2023
 • „Ühendatud Ajude Süsteem“
 • õiged ja valed võtted

hinnaläbirääkimiste struktuur, faasid, eripärad ja oskussõnavara (EST, ENG, RUS)

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Kahepoolsete hinnaläbirääkimiste simulatsioon nr 1

(grupitöö, praktiline harjutus, soorituse analüüs)

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Kahepoolsete hinnaläbirääkimiste simulatsioon nr 2

(grupitöö, praktiline harjutus, soorituse analüüs)

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Kolmepoolsete hinnaläbirääkimiste simulatsioon nr 3

(grupitöö, praktiline harjutus, soorituse analüüs)

 • kokkuvõtted
 • kasuteguri fikseerimine osaleja ja tema organisatsiooni jaoks 

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.