Ettevõtte finantsanalüüs

Finantsanalüüsi meetodid ja hindamine, ärikasumi ja suhtarvude analüüs, rahavoogude analüüs

Raamatupidamine võib olla väga heaks infoallikaks ettevõtte juhile otsuste tegemiseks. See eeldab aga sellist finantssüsteemi ülesehitust, mis tagab info kättesaadavuse ning oskust infot aruannetest välja lugeda. Finantsanalüüsi rakendamine ettevõttes annab ettevõtetele konkurentsieelise, sest võimaldab paremat ülevaadet ressursside kasutusest ning eesmärkide täitmisest. See aitab mõista ettevõtte kasumlikust ning efektiivsust.

Koolitus selgitab kuidas luua ja arendada finantssüsteemi, mis võimaldab juhtimisotsuste jaoks vajaliku info saamist. Õpetame läbi viima kasumiaruande, bilansi ja rahavoo aruande analüüsi. Teeme läbi suhtarvu analüüsi ühe ettevõtte näitel. Uurime, kuidas paremini juhtida käibekapitali ja milliseid mõõdikuid jälgida. 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised finantsanalüüsi olemusest, meetoditest ja rakendamise viisidest ning praktilised oskused aruannete mõistmiseks ja tõlgendamiseks.

Koolitusele on oodatud raamatupidajad, kes soovivad tõsta oma kompetentsi ja omandada teadmisi finantsanalüüsi teostamiseks, finantsjuhid, kes soovivad oma teadmisi täiendada ja edasi arendada ning ettevõtete juhid.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas tunned vajadust arendada oma finantsalast kompetentsi?
 • Kas soovid mõista ja osata lugeda finantsaruandeid?
 • Kas sul on vajadus analüüsida ettevõtte toimimist ja tulemusi?
 • Kas sul on vaja oma finantssüsteemi arendada nii, et juhtimiseks vajalik info tuleks paremini välja?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas luua ja parendada ettevõtte finantssüsteemi;
 • mõistab finantsanalüüsi olemust ja rakendamise võimalusi;
 • teab, kuidas lugeda finantsaruandeid ja tõlgendada suhtarve;
 • teab, kuidas mõõta ja hinnata efektiivsust, kasumlikkust, likviidsust;
 • teab, kuidas juhtida käibekapitali nii, et tulemuseks oleks rohkem vaba raha.

 Koolitus toimub osalejaid kaasavas vormis, kus teoreetiline osa vaheldub praktiliste harjutuste ja grupitöödega. Koolitaja paneb rõhku praktilistele tegevustele ning toob reaalelulisi näiteid.
Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos  MS Excel programmiga.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täismahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 16 akadeemilist tundi.

* Koolitus on osa Finantsjuhtimise arenguprogrammist. Koolitusmooduleid on võimalik osta eraldi või ühe paketina.

Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Ajakava

1.päev
2.päev
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Sissejuhatus kursusesse. Ettevõtte finantssüsteem
 • finantsarvestuse ja juhtimisarvestuse olemus ja erinevused
 • finantsjuhtimise olemus
 • finantsjuhi roll tänapäeva organisatsioonis
 • finantssüsteemi loomine, parendamine ja  arendamine
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Finantsaruanded finantsisti pilgu läbi
 • kasumiaruanne, bilanss ja rahavoo aruanne finantsisti pilguga
 • kasutatavad meetodid: näited, harjutused
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Finantsaruanded finantsisti vaatest
 • finantsanalüüsi olemus, metoodika ja roll ettevõtte tulemuslikuks juhtimiseks
 • suhtarvu analüüs
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Finantsaruanded finantsisti vaatest
 • suhtarvu analüüs jätkub
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Finantsanalüüsi praktikum
 • ühe ettevõtte finantsanalüüsi läbi viimine Excelis.
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Finantsanalüüsi praktikum
 • Praktikum jätkub

Kasutatavad meetodid: näiteülesanne Excelis

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Finantsaruanded finantsisti vaatest
 • Käibekapikali juhtimine.
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Finantsanalüüsi kokkuvõte
 • Analüüsitakse erinevate ettevõtete aruandeid
 • Praktilised soovitused.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.