E-kaubanduse turunduse praktikum

Kuidas luua edukat e-äri turundus- ja müügistrateegiat?

Eesti internetikasutajatest 71% on viimase aasta jooksul midagi veebi kaudu ostnud kogumahus üle 3,5 miljardi euro. Nendest ostudest kaks kolmandikku tehakse Eesti veebipoodidest. Globaalselt on e-kaubanduse maht ligi 6 triljonit ning eelduslikult kasvab 2025. aastaks üle 7 triljonini.  

E-kaubandus pakub olulisi ärivõimalusi nii kohalikul kui ka globaalsel turul. Kuigi konkurents on kiirelt kasvav, siis väärtusliku pakkumise ning targa ja läbimõeldud tegutsemisega on võimalik edu saavutada.  

Koolituse eesmärk on anda oskused e-poe turunduse ja müügitegevuse planeerimiseks, haldamiseks ja arendamiseks, samal ajal ennetades riske ning kasvatades digikanalite toel oluliselt ettevõtte käivet ja kasumlikkust. 

Sihtgrupp: ettevõtjad, turundusjuhid ja turundusspetsialistid, kes tegutsevad e-kaubanduse ja veebimüügiga seotud ettevõtetes või kaaluvad veebimüügi alustamist. 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab luua digikanalite turundusstrateegiat; 
 • teab, kuidas arvutada kampaaniate tulusust ja optimaalseid reklaami investeeringuid; 
 • teab, kuidas valida ja üles ehitada erinevaid turunduskanaleid; 
 • oskab konkurentide järele digimaailmas luurata; 
 • teab, milliseid tulemusmõõdikuid oma turundustegevustes kasutada ja kuidas nende põhjal järeldusi teha. 

Metoodika

Koolitus koosneb loengutest, aruteludest, arvutuste läbitegemisest ja iseseisvatest ülesannetest. Iga teemaploki juurde kuuluvad praktilised ülesanded, mis annavad osalejatele juba järgmisel päeval rakendatavad tööriistad, näiteks valemid, mille abil reklaamide tulusust arvutada; küsimused, mida konkurentide analüüsi juures kasutada; ning mõõdikud, mille baasil oma ettevõtte turundustegevusi optimeerida.  

Kaasa palume võtta sülearvuti ja võimalusel omada ligipääsu oma ettevõtte veebilehe Google Analytics’i kontole. Kui ettevõttel ei ole Google Analytics’i kontot, siis toimub harjutamine demokonto abil, millele ligipääsu saab koolitajalt. 

 

Koolitust viib läbi Taavi Raidma

Taavi Raidma tegutseb juba alates 2008. aastast digiturunduse strateegi ja koolitajana. Ta on loonud ja aidanud ellu viia turundusplaane erinevatel klientidel alates start-upidest kuni börsifirmadeni (sh Montonio, Tallink, Palmako ja Goldtime). Tema fookusteemadeks on e-kaubanduse turundus, turundusanalüütika ning eksporditurunduse strateegiad. Taavi on Eesti turundusagentuuri WOW Digital kaasasutaja ning Austraalia digiagentuuri Shines Digital partner.  

Taavi on Google Certified Trainer, ta on õppinud ettevõtlust ja majandust Wheaton College’is USA-s ning omab majandusarengu magistrikraadi London School of Economics'ist. Taavi majandusalane taust ja ettevõtluskogemus teevad temast valdkonna hinnatud spetsialisti ja koolitajana oskab ta rõhku panna praktiliste oskuste arendamisele. 

 

Ajakava

09:45 - 10:00
Kogunemine
10:00 - 11:30
1. Konkurentsivõimelise turundusstrateegia loomine
 • E-äri matemaatika ABC
 • Kasumlike sihtgruppide valimine
 • Turunduskanalite valimine
 • ChatGPT kasutamine strateegia loomisel

Kasutatavad meetodid: teooria, praktiline ülesanne reklaami tasuvuse ja tulemuslikkuse arvutamisest, näited, arutelu

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. E-äri leitavuse ja tuntuse kasvatamine
 • Otsingunähtavus läbi Google Ads reklaamide ja SEO
 • Taasturundus ehk retargeting
 • Sotsiaalmeedia ja sisuturundus
 • Reklaami- ja sisuloome AI toel

Kasutatavad meetodid: teooria, praktiline ülesanne turunduseelarve ja reklaamide loomisest, näited, arutelu

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Konkurentide luure läbi avalike kanalite
 • Konkurentide sõnumid ja tootepakkumised
 • Konkurentide reklaamiinvesteeringud
 • Muutused konkurentide turundusstrateegiates

Kasutatavad meetodid: teooria, näited, praktiline konkurentide analüüs, arutelu

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Tulemuste mõõtmine ja nendest järelduste tegemine
 • Kõige levinumad e-äri tulemusmõõdikud
 • Google Analytics 4 ja Looker Studio kasutamine tulemuste mõõtmiseks ja jälgimiseks
 • Järeldusteni jõudmine ja otsuste vastuvõtmine

Kasutatavad meetodid: teooria, näited, arutelu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infogaKoolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.  Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis.  

Ratastooliga ligipääs on tagatud.   

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.