CSRD aruandluse mõistmine ja täitmine

Kuidas ja kellele ettevõtte kestlikkusest aru anda?

2023. aasta alguses jõustunud Euroopa Komisjoni Kestlikkusaruandluse direktiiv ja selle alusel loodud aruandlusstandardid annavad senisest oluliselt põhjalikumad suunised ettevõtte keskkonna- ja sotsiaalse mõju mõtestamisele ja avalikustamisele. Kuigi aruandluskohustus tekib suurettevõtetele ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest üksnes börsiettevõtetele, mõjutab see läbi tarneahela pea igat Eesti ettevõtet. 

Koolitus aitab mõista aruandluskohustust, kasutades praktilisi näiteid ja harjutusi. Koolitusel arutletakse ka ettevõtte peamiste mõjutegurite üle ning uuritakse, millist tüüpi teavet tulevikus küsitakse nii klientidelt kui ka koostööpartneritelt.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele võimalus oma ettevõtte näitel tutvuda kestlikkusaruandluse direktiivi ja selle standardite eesmärgi ning sisuga, ettevõtte olulise keskkonna- ja sotsiaalse mõju kaardistamisega ning valmistuda võimalikuks aruandluskohustuseks või sellest tulenevateks päringuteks klientidelt ja koostööpartneritelt.

 Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab kestlikkusaruandluse olemust;
 • oskab tuvastada oma ettevõtte olulisi mõjukohti keskkonnale ja sotsiaalsele keskkonnale;
 • hindab oma ettevõtte valmisolekut olulistel keskkonna-, sotsiaalsetel ja juhtimisteemadel aru anda.

Ootame koolitusele nii aruandluskohustuse sihtgrupiks olevaid suurettevõtteid, kes on alles oma kestlikkuse teekonna alguses kui väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes teevad koostööd suurettevõtetega nii Eestis kui mujal.

🍃 Koolitus on osa Äripäeva kestlikkuse arenguprogrammist "Muutume, et kesta". Muutuste elluviimiseks soovime läbida terve programm organisatsioonina. 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitusel vaheldub teoreetiline osa praktiliste harjutuste ning grupitöödega. Igale osalejale saadetakse 1-2 nädalat enne koolitust lühike küsimustik, et koolitajatel oleks võimalik tutvuda koolitusel osalejate eelneva kogemusega ning valida koolituse käigus esitatavad näited vastavalt ettevõtete tegevusvaldkonnale.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Mis on Kestlikkusaruandluse direktiiv (CSRD) ja standardid (ESRS)?
 • Mis on Kestlikkusaruandluse direktiiv?
 • Kellele ja millal rakendub?
 • Milliseid keskkonna- ja sotsiaalseid  teemasid direktiiv käsitleb?
 • Milline peab olema kestlikkusaruande ülesehitus?
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Oluliste mõjukohtade ja aruandlusteemade valimine
 • Oluliste mõjukohtade ja aruandlusteemade valimine enda ettevõtte näitel: individuaalne ülesanne
 • Vastuste peegeldamine paarides
 • Vastuste peegeldamine üheskoos
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Valitud aruandlusteemade kaardistamine ja puuduste tuvastamine vastavalt standarditele
 • Valitud aruandlusteemade kaardistamine ja puuduste tuvastamine: individuaalne ülesanne
 • Vastuste peegeldamine paarides
 • Vastuste peegeldamine üheskoos
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Kuidas kõrvaldada puudused aruandluses? Milline võiks olla arendusplaan?
 • Millised on puudused aruandluses oma sisult?
 • Kuidas saame levinumaid puudusi kõrvaldada?
 • Kuidas luua arendusplaani?

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.