Äripäeva kestlikkuse arenguprogramm “Muutume, et kesta”

Kriitilise tähtsusega tegevused ettevõtte tulevikukindluse kujundamiseks

Arvestades meie planeedi kliima tulevikuprognoose pole vastutustundlik käitumine enam valik, vaid vajadus. Euroopas on lepitud kokku, et meie ühine eesmärk on saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. See eeldab muutusi kõikidel ühiskondlikel tasanditel. Kuidas ettevõtjana eesolevate muutustega toime tulla? Kuidas kohandada oma ettevõtte strateegiat, et siht oleks õige ja arvestaks ESG-ga? Kuidas näha tulevate muutuste keerises oma ettevõtte võimalusi ja riske? Kuidas muuta ärimudeleid, et need teeniks meid ka tulevikus?

Äripäeva koolitused tahavad toetada Eesti ettevõtjaid eesolevateks muutusteks valmistumisel. Selleks oleme kokku pannud kestlikkuse arenguprogrammi “Muutume, et kesta”. See programm on mõeldud ettevõtete võtmetöötajatele, kes vajavad uusi teadmisi ja oskusi selleks, et:

  • mõista, mis on ESG ja miks on vaja selle põhimõtteid oma ettevõttes rakendada;
  • mõista, mis on ringmajandus ja kuidas seda mudelit oma tegevustes rakendada;
  • mõista, mis on toote elutsükkel ja mis meetoditega seda kasvatada saab;
  • mõista, mis on rohepesu ja kuidas kommunikeerida oma keskkonnahoidlikest tegemistest;
  • teada, kuidas mõõta oma tegevuse jalajälge ning kuidas seda vähendada;
  • teada, kuidas valmistuda kestlikkusaruandluseks;
  • jpm

Koolituspäevad on praktilised ja osalejaid kaasavad – teoreetiline osa vaheldub harjutuste ja grupitöödega. Arvesse võetakse osalejate tegevusvaldkonda ja sisendeid konkreetsete valukohtade käsitlemiseks.

Enamik mooduleid on silmaringi laiendamiseks vajalikud kõikidele juhirollis olevatele inimestele. Mõnes moodulis oleks hea kaasata lisaks ka vastava töölõiguga seotud spetsialiste. Et ettevõttes oleks muutusi hõlpsam läbi viia, soovitame koolitusprogrammi läbida võtmeisikutel ühiselt.

 

Äripäeva kestlikkuse arenguprogramm koosneb viiest moodulist, mida viivad läbi valdkonna tipptegijad:

ESG teemad, mis otsustavad sinu äri jätkusuutliku tuleviku (Marko Siller, Maris Ojamuru)

Koolituspäeva keskmes on ESG põhimõtted: millised on tegevuse mõjud, millised on vastutustundlikud juhtimispõhimõtted. Koolituspäeva lõpuks on osalejatel tegevusplaan oma ettevõtte mõjude vähendamiseks ja esmane raamistik raporteerimiseks.

Ringmajanduse kasumlikud ärimudelid (Kadi Kenk)

Koolituspäeval  selgitatakse ringmajanduse põhimõtteid ja meetodeid, kuidas praegune lineaarne tegevus ringseks muuta. Koolitaja aitab osalejatel leida üles oma ettevõtte negatiivse keskkonnamõju kohad ja kirjeldada võimalikke muutusi ärimudelis, mis aitaks keskkonnamõju vähendada ja muutuda ringsemaks.

Süsiniku jalajälje mõõtmine ettevõttes (Kristiina Kerge, Sirli Pehme)
Koolituspäev keskendub sellele, kuidas oma keskkonnamõju EL standarditele vastavalt hinnata. Osalejad saavad põhjalikud teadmised süsiniku jalajälje olemusest, mõõtmisest ning sellest, kuidas planeerida selle vähendamist.

Veebikeskkonnas toimuval jätkukohtumisel on igal osalejal võimalus esitleda oma ettevõtte andmetel põhinevat tegevusplaani ja saada koolitajalt nõuandeid ja tagasisidet.

CSRD aruandluse mõistmine ja täitmine  (Merili Vares, Katre Kluust)

Koolituspäev keskendub Euroopa Komisjoni kestlikkusaruandluse direktiivi ja selle alusel loodud aruandlusstandarditele. Osaleja saab koolitajate abil luua konkreetselt oma ettevõtte aruandluskohustuseks vajalike tegevuste kava.

Toote keskkonnamõjude hindamine  (Sirli Pehme)

Koolitus aitab luua selgust, mis on olelusringi hindamine (LCA), toote keskkonnadeklaratsioon (EPD) ja toote käejälg. Lisaks saavad osalejad praktilise ülesandena oma ettevõtte toote mõjusid kalkuleerida ja teha seda lähtudes konkreetse toote andmetest. Koolitaja jagab nõuandeid ja annab tagasisidet.

Tule muuda oma ettevõte tulevikukindlaks!


Koolitusprogrammi läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus arenguprogrammis osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Eraldi koolituspäeval osalejatele antakse välja tunnistus osaletud koolituspäeva kohta. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Maht: 43 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.