Professionaalne projektijuhtimine ehitusvaldkonnas

6-päevase koolitusprogrammi läbimine annab 18,8 täiendõppe punkti!

Koolitusel käsitletakse projektijuhtimist projektijuhi ja objektijuhi vaatenurgast. Mida saavad projektijuht ja objektijuht ise teha, et tõsta projekti kasumlikkust ja vähendada ajakadusid ehk teisisõnu: kuidas tõsta koostöö abil tööviljakust? Koolitus annab praktilised teadmised, et projektijuhtimise koostöö protsessid annaksid oodatud tõhususe.

Koolitusprogramm koosneb kahest osast:

 1. osa: Professionaalne projektijuhtimine ehitusvaldkonnas. Koolitajad on Tiit Valm ja Ahti Väin. Kestus 5 päeva.
 2. osa: Õiguse alused projektijuhtidele. Koolitaja on vandeadvokaat Ott Saame. Kestus 1 päev.

Koolitusele on oodatud ehitusettevõtete juhid, projekti- ja objektijuhid ning kõik, kes soovivad tavapärasest paremini mõista projektijuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid. Kindlasti on oodatud ka kogemustega projekti- ja objektijuhid, kuna praktika on näidanud, et just nemad ammutavad teadmiseid, sellelt koolituselt, kõige rohkem.

Koolituse eesmärk on aidata projektijuhtidel/objektijuhtidel paremini hakkama saada oma tööülesannetega ja aidata kaasa ehitusvaldkonna tööviljakuse kasvule.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • saab põhjalikud teadmised projektijuhtimise meetoditest;
 • mõistab projekti ettevalmistuse ja tähtaegse valmimise olulisust;
 • oskab tõhustada töökorraldust ja vähendada ajakulu;
 • teab kuidas hinnata projekti valmimise kasumlikkust;
 • teab projektijuhtimist puudutavaid juriidilisi aspekte.

Koolituspäevade teemad:

 1. päev: Projekt, rollid, vastutus ja  teostusmeetodid. Koolitaja Ahti Väin
 2. päev: Projektijuhtimise edukus, tähtaegadest kinnipidamise tagamine. Koolitaja Tiit Valm
 3. päev: Projekti meeskonna koostöö ja infoliikumise kindlustamine. Koolitaja Tiit Valm
 4. päev: Ehitusmaksumuse juhtimine. Koolitaja Ahti Väin
 5. päev: Erineva käitumisstiili ja huvidega inimestega suhtlemine. Koolitaja Tiit Valm
 6. päev: Õiguse alused projektijuhtidele. Koolitaja Ott Saame

Koolituse meetodid ja põhimõtted lähtuvad praktiliste oskuste omandamisest: teooria vaheldub arutelude ja praktiliste juhtumite analüüsiga elust enesest, üheskoos võetakse läbi probleemid, mis koostöös teostatavate arendusprojektidega võivad ette tulla ja osalejatele muret teevad. Osalejad saavad vajalikke teadmisi projektijuhtimisest, arendustegevuse juhtimiseks ja väärtuslikke nõuandeid, mis teevad igapäevase töö tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks. Lõplik koolitusprogramm kujuneb lähtudes koolitusgrupi vajadustest ja probleemidest. Vastuseid ja lahendusi jagavad nii koolitusgrupis osalejad kui koolitajad.

Maht: 48 akadeemilist tundi

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde ja arutelude teel. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajatega Tiit Valm ja Ott Saame.

Tagasiside koolitusel osalenutelt:

✔️ "Väga kasulikud teadmised (sh reaalsed mudelid, tööriistad), mida kasutada."
✔️ "Põhjalik ja kiire koolitus on küll pöördvõrdeline, aga koolitaja suutis mõlemat."
✔️ "Koolituse struktuur on hästi üles ehitatud, uudset oli nii valdkonnas tegutsejale kui alles alustajale."
✔️ "Pilt sai selgeks küll, paljud asjad, mis seni olid ainult mõtlemise tasemel, muutusid kättesaadavamaks."
✔️ "Hea koolitus, ehituse eripära arvestav, teiselt kursuslastelt head näited."

 

Osaleja tagasiside:

Akadeemia Sten Kaber

Sten Kaber

Projektijuht, Tartal Grupp OÜ

"Olen projektijuhtimise tööd teinud 15 aastat ja pean ütlema, et koolitus avas mu silmad mitme koha pealt! Soovitan seda kindlasti neile, kes oma projektijuhtimise tööd alles alustavad. Üks asi, mida ma ise varem kasutanud pole ja sellelt koolituselt kaasa võtsin on projektitarkvara teema. Paljud lahendavad seda ikkagi veel paberi ja pliiatsiga, kuid suuremate objektide puhul, eriti kui sul on pikad projektid, mis hõlmavad palju inimesi ja firmasid, on see suureks abiks oma tööde ja aja juhtimisel.

Teine huvitav teema olid erinevad isiksusetüübid. Töö inimestega ja nende juhtimine on midagi, mis projektijuhtimisest kunagi ei kao. Erinevate projektimeeskondade juhtimisel  peab alati arvestama,  milline igaüks on ning vajadusel kohandama oma lähenemis- ja suhtlusviise. Ainult nõudmisega inimesi ei juhi!

Kolmandaks toon välja ajajuhtimise. Kohe esimesest projektijuhtimise päevast tuleb hakata kohe nii-öelda  aktiivselt "asja ajama". See on, mille vastu kogu aeg eksitakse. Ükskõik kui kaugel projekti lõpu kuupäev ka on, tuleb aeg kohe kontrolli alla võtta."

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
4.päev
5.päev
6.päev
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Sissejuhatus
 • Projektijuhtimise areng läbi aastate
 • Lihtne projekti määratlus
 • Projekti organiseerimine
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Vastutuse jaotus
 • Projektijuht ja allprojektid ning töövõtumeetodid
 • Tegevuste jaotus projekti sees
 • Projekteerimislepingud ja peaprojekteerija roll
 • Ehituslepingud ja vastutuste jaotus
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Meetodid
 • Meetodid Projektijuhtimise töömeetodid
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Projekti lõpetamine
 • Projekti lõpetamine ja haldus ning hooldus
 • Projekti elukaar
 • Tagasiside vajadus projekti teostuse kohta
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Projektijuhtimise edukus
 • Projektijuhtimise edukuse kriteeriumid
 • Erinevate huvipoolte koostöö huvide ja vajadustega arvestamine
 • Töökorraldusliku planeerimise kokkulepped

Kasutatavad meetodid: loeng  ja arutelu

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Määramatusega arvestamine
 • Planeeritava töö määratlus
 • Määramatuse arvestamine planeerimisel
 • Miks kulub projektides rohkem aega, kui seda on planeeritud

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, grupitöö

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Kuidas vältida ajakadusid projekti käigus
 • Mida peab tegema, et vähendada aja kulutaja mõju arvestades ehituse töökorraldust

Kasutatavad meetodid: grupitöö ja arutelu

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Aja kulgemise jälgimine projektiplaaniga
 • Projekti mahu ja kestuse seosed – Kriitiline tee

Kasutatavad meetodid: arutelu ja reaalse plaani demo

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Riskide juhtimine
 • Riskid ja nendega arvestamine ehituse käigus
 • Ajavaru loomine

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Kommunikatsiooni juhtimine
 • Kommunikatsiooni juhtimine – kuidas kindlustada õigeaegne info olemasolu

Kasutatavad meetodid: loeng ja arutelu

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Koosolekute juhtimine
 • Koosolekute tüübid
 • Koosolekute juhtimine, kui inimesed on füüsiliselt ühes ruumis
 • Veebikoosolekute juhtimine
 • Juhtide ja tööde teostajate vastutus

Kasutatavad meetodid: loeng ja arutelu

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Meeskonnatöö kindlustamine
 • Meeskonna koostöö kindlustamine – grupi dünaamika juhtimine
 • Muudatuste kokkulepped
 • Projektijuhtimise protsessi ja meeskonna arengu tagamine

Kasutatavad meetodid: loeng ja arutelu

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Projekti alustamine
 • Kes juhib projekti? See, kelle käes on rahakott!
 • Kogu kulu eelarve projektile
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Eelarve
 • Kulude mõjutamise võimalused
 • Hinna ja kvaliteedi suhe (hangete) eelarves
 • Eelarve koostamine 
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Hanked
 • Hangete korraldamine
 • Erinevate töövõtuviiside puhul eelarve kujunemine
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Projekti lõpetamine
 • Eelarve jälgimine
 • Lisa- ja muudatustööd
 • Tagasiside vajadus projekti teostuse kohta
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Inimeste käitumuslikud erinevused
 • Koostöö ja suhtlus erinevate inimestega
 • Erinevad käitumistüübid ja enese käitumise kohandamine sellega, et vältida suuri konflikte

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, õppefilm

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Inimestest arusaamise arendamine
 • Inimestest arusaamise harjutamine õppefilmide analüüsi abil

Kasutatavad meetodid: õppefilmid ja arutelu

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Enda käitumise kohandamine, et vältida suuri konflikte.
 • Suhtlusprobleemide tekkimise põhjused
 • Inimeste erinevustega arvestamine

Kasutatavad meetodid: õppefilmid ja arutelu

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Läbirääkimised
 • Läbirääkimised töö käigus erinevate huvipooltega

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, õppefilm

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Mis on õigus ja mis ei ole õigus?
 • Mis on õigus , kes seda kehtestab. Avalik õigus vs eraõigus. Eesti õigus vs Euroopa Liidu õigus. Määrus, direktiiv.
 • Tavad, k.a. hea ehitustava. Praktika. Standardid. Koodeksid, üldtingimused, ETÜ, RYL.
 • Juriidilise isiku vastutuse piirid. Kes on tarbija?
 • Mis on tehing, leping ja kokkulepe? Lepingu vormid, vorminõuded. Kas lepingus võib kokku leppida seadusest erinevalt?
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Lepingud üldiselt. Käsundus- ja töövõtuleping kui projektijuhtimise peamised lepingud. Töövõtulepingu täitmine (I)
 • Käsundusleping vs töövõtuleping.
 • Lepingu läbirääkimised. Mis peaks lepingus olema? Tellija lähteandmed ja juhised ning nende kontrollimine töövõtja kui asjatundja poolt.
 • Tüüpleping (tüüptingimused). Tüüplepingu ohud.
 • Lepingu sõlmimine. Millal on leping sõlmitud?
 • Lepingulised põhikohustused ja kõrvalkohustused.
 • Lepingu hind (tasu), eelarve siduvus.
 • Lepingu täitmine. Täitmise kvaliteet. Mida tähendavad „mõistlik“ ja „oluline“? Millest peab teisele poolele teatama? Lepingu tõlgendamine.
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Töövõtulepingu täitmine (II)
 • Lisa- ja muudatustööd. Lepingu muutmine. Kas kirjalikku lepingut saab suuliselt muuta? Muudatuste / kokkulepete vormistamine.
 • Lepingu täitmise tagamine. Pant, garantii (k.a. ehitusgarantii), käendus. Töövõtja pandiõigus, ehitaja õigus nõuda hüpoteeki.
 • Tasunõude sissenõutavaks muutumine. Töö valmistegemine, üleandmine, vastuvõtmine, vastuvõetuks lugemine. Tellija õigus keelduda töö vastuvõtmisest. Töö ülevaatamine ja puudustest teatamine.
 • Rahalise kohustuse täitmine tasaarvestusega.
 • Lepingu ülesütlemine ja lepingust taganemine, korraline vs erakorraline ülesütlemine. Tellija ülesütlemisõigus. Ülesütlemine ja taganemine rikkumiste tõttu. Lepingurikkumise tõsisus.
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Vastutus ja kahju hüvitamine, kohtus (jm) vaidluste lahendamine
 • Vastutus ja õiguskaitsevahendid, solidaarvastutus. Viivis. Leppetrahv. Hinna alandamine. Kohustuse täitmise nõudmine, tellija õigus töö ise parandada või lasta seda teha. Õigus kohustuse täitmisest ajutiselt keelduda. Vääramatu jõud.
 • Kahju hüvitamise eesmärk, piirid ja eeldused.
 • Nõude aegumine vs õiguse lõppemine. Üldised aegumistähtajad. Ehitise puudusest tulenevate töövõtulepingu järgsete nõuete aegumine.
 • Juristi/advokaadi poole pöördumine. Kohtuvaidlused, aja- ja rahakulu. Kohtuotsuste edasikaebamine ja jõustumine, otsuste täitmine. Hagi tagamine. Vahekohus.
 • Konfidentsiaalsus, ärisaladus, ebaaus konkurents. Infoturve.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.