Professionaalne projektijuhtimine

Koolitus, mis annab aluse projektijuhi kutse omandamiseks
Kaasaegses maailmas suureneb pidevalt selliste tööde osa, mis on ühekordsed ja mida tehakse ajutiste meeskondadega – neid võib nimetada projektideks. Selliste tööde ja meeskondade juhid ongi projektijuhid – enamus neist ei ole seda aga õppinud ega oma oskuseid tõendanud.

 

Koolitusprogramm koosneb kolmest eraldi osast, millest
1. osas on fookus projektijuhtimise protsessil (Professionaalne projektijuhtimine 1. osa)
2. osas projekti juhtimisel (Professionaalne projektijuhtimine 2. osa)
3. osa annab ülevaate õigusest ja lepingutest projektijuhtimises (Õiguse alused projektijuhtidele).

Kuidas tellija, tööandja või koostööpartner professionaalse projektijuhi ära tunneb?

Sihtasutus Kutsekoda on loonud Projektijuhi kutsestandardi, mille täitmine annab kindlustunde, et projektijuhil on professionaalne ja kaasaegne ettevalmistus kõigis vajalikes valdkondades.

Eesti Vabariigis kehtiv kutsesüsteem on kompetentsipõhine ja iga kutse taotleja peab kutsekomisjonile tõestama vastava kutse juurde kuuluvate kompetentside olemasolu. Kutsetunnistuse omandamine tõstab projektijuhi konkurentsivõimet tööjõuturul, andes tööandjale kinnituse selle kohta, et projektijuht on omandanud edukaks projektide juhtimiseks vajalikud oskused. Teisalt tõstab kutsetunnistusega projektijuhtide olemasolu ka nende ettevõtete konkurentsivõimet, kus nad töötavad, sest suureneb tõenäosus projektide edukaks elluviimiseks.

Äripäeva Akadeemia on koostöös Tiit Valmiga ja vandeadvokaat Ott Saamega koostanud 6-päevase projektijuhtimise koolituse, mis aitab kogemusega projektijuhtidel (3 aastat kogemust) oma teadmisi korrastada ja täiendada ning vähemalt 6.taseme projektijuhi kutseeksamiks ette valmistada.

Koolituse eesmärk on:
valmistada kogemustega projektijuhte ette kutseeksami sooritamiseks.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • saab igakülgsed teadmised projektijuhtimise meetoditest ja tehnikatest, käitumuslikest ja kontekstuaalsetest kompetentsidest;
 • teab korrastatud mõistete süsteemi, mis vastab rahvusvahelistele standarditele;
 • omandab teadmised tööks vajalikest projektijuhtimise tööriistadest.

Koolitusele on oodatud:
projektijuhid, kes korraldavad ajutiste meeskondade tööd ja juhivad erinevaid inimesi ja osapooli, sõltumata oma ametinimest ja igapäevastest tööülesannetest:

 • Projektijuhid, kes alles alustavad sellealast tööd, kui ka neile, kes juba omavad projektijuhtimise kogemust
 • Keskastmejuhid, kelle spetsialistid osalevad erinevates projektides, või kes peavad korraldama koostööd maatriksorganisatsioonis
 • Spetsialistid, kes peavad korraldama erineva suurusega projekte ning soovivad mõista tavapärasest paremini projektijuhtimise ja maatriksjuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid
 • Projektijuht, tase 6 kutse taotlemise eelduseks on 3 aastane töökogemus projektijuhina ja teadmiste, oskuste ning kogemuste vastavus kutsestandardile
 • Vanemprojektijuht, tase 6 kutse taotlemise eelduseks on 5 aastane töökogemus projektijuhina, sealhulgas kolm aastat programmide ja keerukate projektide juhtimisel ning teadmiste, oskuste ja kogemuste vastavus kutsestandardile

Kutse taotlemise eeldused:

 • Nooremprojektijuht, tase 5
 • Projektijuht, tase 6 kutse taotlemise eelduseks on 3 aastane töökogemus projektijuhina ja teadmiste, oskuste ning kogemuste vastavus kutsestandardile
 • Vanemprojektijuht, tase 6 kutse taotlemise eelduseks on 5 aastane töökogemus projektijuhina, sealhulgas kolm aastat programmide ja keerukate projektide juhtimisel ning teadmiste, oskuste ja kogemuste vastavus kutsestandardile

Koolituse meetodid ja põhimõtted:
lähtuvad praktiliste oskuste omandamisest: teooria vaheldub arutelude ja praktiliste juhtumite analüüsiga elust enesest, üheskoos võetakse läbi probleemid, mis koostöös teostatavate arendusprojektidega võivad ette tulla ja osalejatele muret teevad. Osalejad saavad vajalikke teadmisi projektijuhtimisest, arendustegevuse juhtimiseks ja väärtuslikke nõuandeid, mis teevad igapäevase töö tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks.

Lõplik koolitusprogramm kujuneb lähtudes koolitusgrupi vajadustest ja probleemidest. Vastuseid ja lahendusi jagavad nii koolitusgrupis osalejad kui koolitaja.

 

Meil on olemas ka Projektijuhtimise koolitus vene keeles. Selle kohta saate lugeda SIIN.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajatega Tiit Valm ja Ott Saame.

 

Osaleja tagasiside:

Heidi Edela

FAVOR AS projektijuhti tagasisidet loe SIIT

 

Anne Oja

Projektijuht

"Mulle meeldis, et Tiit ei löönud oma õpilaste provokatiivsetele küsimustele vastamisel kordagi vedelaks ja tõi rohkelt näiteid sellest, kuidas ta ise on oma projektides keerulisi olukordi lahendanud ning raskete inimestega toime tulnud. Koolituse õppematerjalid on saanud väärtuslikuks töövahendiks, mille olen mitmel korral taas ette võtnud ja kust enda projektile sobivate lahenduste leidmiseks lausa näpuga järge vedanud. Kosutavaks veendumuseks, mille koolituselt kaasa sain, oli teadmine, et seal, kus on projekt, on süüdlane juba ette teada – see on projektijuht. Aga ärge võtke seda südamesse, kordas Tiit Valm."

Ajakava

1.osa
2.osa
3.osa
09:45 - 10:00
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.
10:00 - 17:00
Professionaalne projektijuhtimine 1.osa
 • Projektijuhtimise metoodika. Projektiorganisatsioon erinevates organisatsioonitüüpides. Projektijuhtimise metoodika rakendamise eeldused.
 • Projekti algus ja elutsükkel. Lähteülesande koostamine ja kokkuleppimine. Eesmärkide ja tööde defineerimise täpsus. Tehnoloogilise plaani koostamine. Eelarve koostamine. Teostatavuse hindamine. Projektitüübist sõltuva metoodika valik.
 • Koostöö korraldamiseks vajaliku töökorraldusliku plaani koostamine. Määramatuse (riskide) hindamine ja arvestamine projekti planeerimisel. Kvaliteedi kindlustamise planeerimine.
 • Projektiorganisatsiooni koostamine ja kokkulepped meeskonnaga (sisu, kirjalik vorm, suusõnaline vorm). • Projekti operatiivjuhtimine. Koosolekud projektitöös (ka virtuaalkoosolekud)
 • Töö tähtajaline kindlustamine – töötamine huvipooltega alltöövõtjatega, meeskonna kaugjuhtimine. Tulemuste dokumenteerimine.
 • Muudatused projektitöös ja nende käsitlemine.
 • Projekti lõpetamine.

Koolituse ajakava:

 • 10:00 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:00 Lõuna
 • 14:00 - 15:30 Koolitus
 • 15:30 - 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 - 17.00 Koolitus
09:45 - 10:00
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.
10:00 - 17:00
Professionaalne projektijuhtimine 2.osa
 • Projekti juhtimise edukuse tagamine ja näitamine.
 • Koostöö korraldamine huvipooltega. Kokkulepped projekti edukuse hindamiseks.
 • Projektiorganisatsiooni sidumine püsivate organisatsioonidega. Kuidas viia projekti töökultuur kooskõlla tellija ja teostajate omadega?
 • Projektimeeskonna kujundamine –kuidas meeskond kohe alguses meeskonnana tööle panna. • Toimetulek erinevate inimtüüpidega. Tekkivate probleemide lahendamise võtted ja metoodikad. Läbirääkimiste pidamine erinevate huvipooltega.
 • Meeskonna innustamine loovateks lahendusteks.
 • Kommunikatsiooni ja infovahetuse korraldamine.
 • Saadud kogemustest õppimise kindlustamine (projektijuhile, meeskonnale ja erinevatele huvipooltele).
 • Projektijuhi juhtimisstiil. Vastutuste kokkulepped. Meeskonnaliikmete ja huvipoolte panustamise ja motiveerituse kindlustamine. Pingete ja väsimuse leevendamine.
 • Eetika projektijuhtimises.
 • Kulude arvestamine ja nende jälgimine projekti käigus.
 • Projektijuhile vajalik juriidiline taust.

Koolituse ajakava:

 • 10:00 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:00 Lõuna
 • 14:00 - 15:30 Koolitus
 • 15:30 - 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 - 17.00 Koolitus
09:45 - 10:00
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.
10:00 - 17:00
Õiguse alused projektijuhtidele
 • Mis on õigus?
 • Mis on leping?
 • Lepingu vormid.
 • Mis leping on projektijuhtimise leping?
 • Mis lepingud on projektis?
 • Lepingu ettevalmistamine
 • Lepingu täitmine
 • Millal leping lõpeb?
 • Lepingu muutmine
 • Probleemid lepingu täitmisel
 • Kahju ja vastutus
 • Sanktsioonid
 • Milline näeb välja üks kohtuvaidlus? Vahekohtud
 • Tööõigus
 • Töövõtulepingu ja töölepingu vahe
 • Konfidentsiaalsus, infoturve

Koolituse ajakava:

 • 10:00 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:00 Lõuna
 • 14:00 - 15:30 Koolitus
 • 15:30 - 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 - 17.00 Koolitus

Osalemise tingimused

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].