Kuidas juhtida inimesi, meeskonda, iseennast?

Praktiline juhtide arenguprogramm
Praktilisel juhtimiskoolitusel õpitakse, kuidas teadliku eestvedamise abil suurendada töötajate rahulolu ning tulemuslikkust ning kuidas juhi enesejuhtimisoskus seda kõike saavutada aitab.

Iga hea töötaja anne on ettevõttele suur väärtus ning need talendid valivad, millise juhiga nad soovivad koos töötada. Juht peab olema hea suhte looja ja hoidja, eestvedaja, innustaja ja arenguvõimaluste pakkuja. Hea juht märkab oma inimeste potentsiaali ning annab neile võimaluse arenemiseks.

Meie ühiskonnas ja tööelus on kindel ainult see, et kõik on pidevas (ja kiires) muutumises. Juht peab oskama muutustega kohaneda, muutusi juhtida – see eeldab aga ühelt poolt oskuslikku enesejuhtimist ja pidevat valmisolekut eneserefleksiooniks ja enesearenguks ning teiselt poolt inimeste ja meeskondade juhtimise oskusi ja hoiakuid, mille puhul on olulisel kohal teadmised psühholoogiast, eestvedamisest, inimeste jõustamisest. Igas meeskonnas tekib pingeid ja konflikte, aga hea juht ei karda neid, vaid kasutab neid olukordi tööriistana arengu ja edu hüvanguks.  Koolitusel jagatakse praktilisi nippe ja võtteid, kuidas teadliku eestvedamise abil suurendada töötajate rahulolu ning tulemuslikkust.

Koolitajad Signe Kiisk ja Kati Tikenberg on kogenud praktikud, juhtimiskonsultandid ja koolitajad. Signe ja Kati juhtimiskoolitustel osalenud hindavad kõrgelt seda, et koolitajad arvestavad erinevate ettevõttete ja asutuste spetsiifikaga, toovad praktilisi elulisi näiteid ning  on isiksustena autentsed ja inspireerivad. Kuna koolitajatel on  psühholoogiaharidus, vaatavad nad juhtimist alati läbi sügavamate kihtide ning aitavad liidritel oma seniseid kogemusi läbi erinevate meetodite mõtestada ja omavahel jagada.

Koolituse eesmärk on tõsta kaasaegsete liidrite teadmisi ja laiendada oskusi, et muuta  igapäevane juhtimistöö tulemuslikumaks ning vedada eest nutikamalt iseennast, inimesi ja meeskondi.

Koolitusele on oodatud nii  lühema kui ka pikaajalise kogemusega liidrid, kes soovivad oma senist kogemust mõtestada ja juhina lähtuda kaasaegsetest juhtimispraktikatest ja –meetoditest.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas  soovid omandada uusi juhtimisvõtteid ja -praktikaid?
 • Soovid paremini mõtestada iseennast liidrina?
 • Soovid mõista, miks osa inimesi ei tegutse oodatud viisil?
 • Soovid kujundada hästi koos töötava meeskonna?
 • Kas tahad osata ennast ja oma emotsioone paremini juhtida?
 • Kas tahad kasvatada oma meeskonna tulemuslikkust?
 • Kas sinu jaoks on oluline väärtus areng - nii iseenda kui oma meeskonna ja organisatsiooni vaates?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • juhib enda mõtlemist ja emotsioone liidrina;
 • mõtestab enda liidristiili ning selle võimalusi ja ohte;
 • oskab läbi viia tulemuslikke vestlusi ning inimesi motiveerida;
 • teab, kuidas erinevaid inimesi erinevatest põlvkondadest eest vedada;
 • oskab pingevabalt suhelda ning ennetada ja lahendada meeskonnasiseseid pingeid
 • oskab lahendada ja vahendada konflikte;
 • mõistab tagasiside olulisust ja oskab anda tagasisidet;
 • kasutab erinevaid kaasaegseid juhtimismeetodeid organisatsiooni/meeskonna tulemuslikuks eestvedamiseks.

Koolituse tulemusi hinnatakse refleksiivsete ülesannete, arutelude ja juhtumianalüüside teel. Koolituse lõpus koostab iga osaleja individuaalse plaani, kuidas kavatseb õpitut praktikasse rakendada. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitus on praktilise ülesehitusega ja osalejaid kaasav. Teooria osakaal on 30% koolituse kogumahust ning 70% ulatuses toimub kohene harjutamine läbi erinevate grupitööde, et teadmised kinnistada. Koolitus on kombineeritud erinevatest täiskasvanuõppe meetoditest, milleks on:

 • Teoreetiline teemakäsitlus lühikeses formaadis
 • Harjutused minigruppides
 • Diskussioon
 • Individuaalne töö
 • Juhtumianalüüs
 • Eneseanalüüs

Koolitusel kasutatavatest psühholoogilistest metoodikatest tuginetakse  NLP ehk neurolingvistilise programmeerimise kontseptsioonile. NLP on rakenduspsühholoogia haru, mille põhifookuses on konstruktiivse mõtlemise kujundamine, et efektiivsemalt ennast ja teisi juhtida.

Koolitusel kasutatav õppematerjal on vormistatud visualiseeringuna, mida koolituse käigus täiendatakse. Sellisel viisil kujundatud materjalid annavad võimaluse lisada kõik koolitusel käsitletavad teemad, näited ja arutelud ühte tervikusse sümbolite ning märksõnade abil. Iga osaleja saab koolituse lõpus täiendatud materjali endaga kaasa ja see on talle abiks uute teadmiste igapäevatöösse rakendamisel.

Parima tulemuse saavutamiseks palutakse osalejatel enne koolitust täita anonüümne eelküsimustik, mis võtab aega 10-15 minutit. Koolituse lõpus saavad osalejad kaasa praktilise ülesande, mille eesmärk on kinnistada õpitut ja rakendada omandatud teadmisi-oskusi võimalikult koheselt praktikasse.

Koolitust viivad tandemina läbi kaks koolitajat: Signe Kiisk ja Kati Tikenberg. Sellisel viisil koolituse läbiviimine annab koolitusele dünaamilisust ja mitmekülgsust, erinevaid kogemusi ja vaatenurki.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 24 akadeemilist tundi.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajatega Signe Kiisk ja Kati Tikenberg.

Osalejate tagasiside:

Tärnid (210x40 Px)

Krista Aas

PPA peadirektori asetäitja arenduse alal

"PPA strateegia keskmes on alati inimene ning Signe ja Kati koolitused on olnud meie meeskondadele hindamatud abimehed inimeste (ja ka iseenda) paremal mõistmisel! Nad on ühed vähestest koolitajatest, keda ma olen lausa kaks korda tellinud ja ei teagi kui paljudele soojalt soovitanud. Kui koolituse lõpus pika staažiga politseijuhid, kes üldiselt teavad ikka ise, kuidas asjad käivad ja „mingeid sooja auru ajajaid“ naljalt kuulama ei tule, ütlevad et „oleks ma seda varem teadnud, see on ju nii loogiline“, siis on see minu meelest väga kõva kvaliteedimärk!"

Tärnid (210x40 Px)

Irene Metsis

Fendaf OÜ kaasasutaja

"Olen Kati ja Signega teinud koostööd päris mitmes organisatsioonis ning igal ajal olen valmis neid taaskord juhtimise teemadel koolitama kutsuma. See, mis neid kahte eristab teistest koolitajatest on kindlasti see eriline energia, mis koos nendega koolitusruumi saabub. See eriline energia püsib terve koolituspäeva jooksul. Koolitused on alati väga praktilised. Juhid on saanud konkreetseid tööriistu nii enesearenguks kui ka oma meeskonna paremaks juhtimiseks. Viimaselt koolituselt kuulsin päris pikalt tagantjärgi, et sellist koolitust tahaks veel ja veel, sest sellest oli reaalselt kasu. Saan kindlalt öelda, et Signe ja Kati koolitusi soovitaksin igal juhul!"

Tärnid (210x40 Px)

Lilian Nõlvak

Primend Grupi töötajakogemuse juht

"Kati tööriistakast koolitajana on haruldaselt mitmekesine – ta suudab luua kaasavat õhkkonda ning siduda erinevaid  õpimeetodeid kokku mänguliseks tervikuks. Tema koolitustel olen osalenud Kuldvillakul, sobitanud kokku pusletükke, kohtunud inspireeriva ralliässaga ning mänginud kohvikut. Imetlusväärne on tema võime hoida selgust ja suunda ning samal ajal kohanduda koolitusgrupis olevate inimeste vajadustega. Olen olnud nii mõnelgi korral tunnistajaks, kui Kati on kohandanud algselt planeeritud koolitusprogrammi, sest koolituse käigus on selgunud mõni uus mõte või vajadus. Kõige enam meeldib mulle, kuidas Kati õppimisele kui terviklikule protsessile läheneb – selleks, et uued teadmised kinnistuksid, on vajalik luua eelhäälestus ja mõistmine, seejärel teadmisi rakendada ja korrata ning vajadusel ka visualiseerida. Seetõttu on Kati kolleegide koostatud koolitusmoodulite jooksul valmivad visuaalsed kokkuvõtted saanud juba omamoodi legendaarseks. Kati koolitustel olen kogenud, et õppimine ise olgu fun – olenemata teemast. On olnud tõeline nauding teha koostööd inimesega, kelle jaoks on koolitamine kutsumuseks, mitte lihtsalt igapäevatööks."

 

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
09:30 - 09:45
Päeva teema: Enesejuhtimine
09:45 - 11:30
Liidri mõttemustrid I
 • Sissejuhatus ja tutvumine
 • Liidri toetavad ja piiravad mõttemustrid kaasajal
 • Mõttemustrite jaotus ja mõju igapäevatööle
 • Mõttemustrite tekkimine
 • Isetäituva ennustuse fenomen

Kasutatavad meetodid: lühike teoreetiline teemakäsitlus, paarisarutelu, näited.

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Liidri mõttemustrite muutmine
 • Piiravate mõttemustrite avastamine
 • Piiravate mõttemustrite muutmine: 4 võimaluse mudel

Kasutatavad meetodid: lühike teoreetiline teemakäsitlus, individuaalne töö, näited

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Liidristiilid
 • 6 liidristiili, nende võimalused ja ohud
 • Millises olukorras millist stiili eelistada?
 • Milline on minu eelistatum stiil ning sealjuures kasutamata potentsiaal?

Kasutatavad meetodid: diskussioon, grupitöö galerii meetodil, juhtumianalüüs, näited, refleksiivne harjutus.

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Õpitu rakendamine
 • Kokkuvõte koolitusest, osaleja individuaalne tegevusplaan õpitu rakendamiseks.
 • Kodune töö, tagasiside.

Kasutatavad meetodid: diskussioon ja näited, individuaalne ülesanne.

09:30 - 09:45
Päeva teema: Inimeste motiveerimine
09:45 - 11:30
Inimeste juhtimine ja motiveerimine läbi väärtuste I
 • Kodutööde kokkuvõte ja teise koolituspäeva õpiväljundid
 • Väärtused ja kuidas need inimest mõjutavad 
 • Kuidas välja selgitada iseenda ja teiste inimeste väärtussüsteem?
 • Inimese ja organisatsiooni väärtuste vastastikmõju

Kasutatavad meetodid: lühike teoreetiline teemakäsitlus, refleksiivne harjutus, väärtuste Alias, näited.

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Inimeste juhtimine ja motiveerimine läbi väärtuste II
 • Kuidas inimesi läbi väärtuste juhtida?
 • Väärtuste ja motivatsiooni seos
 • Mis on edukas motivatsioonivalem?
 • Kuidas edukalt motiveerida oma inimesi mitterahaliste vahenditega?

Kasutatavad meetodid: lühike teoreetiline teemakäsitlus, grupitöö juhtumianalüüs, näited.

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Erinevate generatsioonide juhtimine
 • Töö tähendus erinevate põlvkondade jaoks
 • Erinevate põlvkondade motivatsioonivalemid
 • Liidri stiilide valik lähtuvalt generatsioonidest
 • Õiged küsimused ja sõnavara, et avada diskussiooni juhi ja erinevate generatsioonide esindajate vahel
 • Kuidas lahendada väärtuskonflikte erinevatest generatsioonidest töötajate vahel?

Kasutatavad meetodid: diskussioon, grupitöö, juhtumianalüüs, näited, refleksiivne harjutus.

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Õpitu rakendamine
 • Kokkuvõte koolitusest, osaleja individuaalne tegevusplaan õpitu rakendamiseks.
 • Kodune töö, tagasiside.

Kasutatavad meetodid: diskussioon ja näited, individuaalne ülesanne.

09:30 - 09:45
Päeva teema: Meeskonna juhtimine
09:45 - 11:30
Suhtlemine ja vestluste juhtimine
 • Kodutööde kokkuvõte ja kolmanda koolituspäeva eesmärgid.
 • Suhtlemine kui kaasaegne meeskonna eestvedamise peamine instrument
 • Pingevaba suhtlemise põhitõed
 • Tulemuslike vestluste ettevalmistus ja läbiviimine
 • Kaasamine ühiste eesmärkide täitmisesse

Kasutatavad meetodid: diskussioon, grupitöö, näited, refleksiivne harjutus.

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Pingete ennetamine ja lahendamine meeskonnas
 • Pingete tekkimise põhjused meeskonna
 • Erinevad suhtlustehnikad konfliktide ennetamiseks meeskonnas
 • Konflikti lahendamise põhimõtted ja meetodid
 • Konflikti vahendamise põhimõtted ja meetodid meeskonnas

Kasutatavad meetodid: lühike teoreetiline teemakäsitlus, grupitöö, näited.

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Tagasiside ja tunnustamine
 • Tagasiside olemus, olulisus ja mõju
 • Tagasiside liigid ja eesmärgid
 • Tagasisidestamise ja tunnustamise kuldreeglid
 • Tagasiside vastuvõtmine
 • Kuidas luua meeskonnas kultuuri, kus tagasisidestamine on igapäevane ja arenguvõimalusi pakkuv?

Kasutatavad meetodid: lühike teoreetiline teemakäsitlus, tagasiside simulatsioon, näited.

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Õpitu edasine rakendamine ja kokkuvõte koolitusprogrammist
 • Kokkuvõte koolitusprogrammist tervikuna, osaleja individuaalne tegevusplaan õpitu rakendamiseks.
 • Järelülesanne, tagasiside.

Kasutatavad meetodid: diskussioon ja näited, individuaalne ülesanne.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.