Juhtimisoskuste kool

Praktilised töövahendid meeskonna igapäevaseks juhtimiseks

Kolmepäevane Juhtimisoskuste kool on loodud kaasaegse juhi võtmeoskuste arendamiseks. Kiiresti muutuvas maailmas aitavad edu saavutada meeskonnatöö tõhus juhtimine, avatus muudatustele ning kiire reageerimine ja argumenteeritud otsuste teadlik kommunikeerimine.

Iga koolituspäev keskendub peamiselt ühele nimetatud võtmeoskustest ning võimaldab osalejal analüüsida antud valdkonda iseenda juhirollist lähtuvalt.
Koolitus loob võimaluse kogemuste vahetamiseks. Situatsioonianalüüsid võimaldavad osalejatel näha olukordasid uutes perspektiivides ning teha järeldusi oma tänaste tööpraktika osas.

Juhtimisoskuste kooli eesmärk on anda ülevaade kaasaegse juhi võtmeoskustest,  luua võimalused uute teadmiste ja oskuste omandamiseks, läbi mille saab osaleja tugevdada oma mõju ja tulemuslikkust juhirollis.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab meeskonna olemust ja meeskonnatööst tõusvat kasu ja on saanud ideid juhina enda tunnetuse ja intuitsiooni arendamiseks;
 • teab meeskonna motiveerimise aluseid ja teadvustab meeskonnaliikmete motivatsiooni erisusi;
 • oskab teha selgeid otsuseid ja põhjendused mõjusalt töötajateni viia;
 • oskab kasutada erinevaid argumentatsiooni strateegiaid lähtuvalt kuulajaskonnast;
 • saab aru, milline organisatsioonikultuur soodustab kiiret õppimist ning tekitab avatust muudatustele ja teab, kuidas sellist keskkonda luua;
 • teab meeskonna efektiivsuse aluseid ning oskab teha muudatusi, mis kasvatavad tegutsemise tulemuslikkust.

Koolitustele on oodatud juhid, kes soovivad muuta tõhusamaks oma igapäevast koostööd meeskonnaga ja kogu organisatsiooniga.

Juhtimisoskuste kooli valdkonnad ja teemad.
Juhtimisoskuste kool koosneb kolmest 1-päevasest moodulist:

1. moodul: „Meeskonnatöö varjatud tahud – mida juhid peaksid teadma, aga meeskond mitte?“

Juht saavutab oma tulemused otseselt oma meeskonna abil. Meeskonnatööst sõltub sageli kogu organisatsiooni toimetulekuvõime. Seega on meeskonna koostamine ja tõhusa koostöö saavutamine üks organisatsiooni võtmeküsimusi.

2. moodul: „Argumenteerimine juhtimises – kuidas teha selgeid otsuseid ja põhjendused mõjusalt meeskonnani viia?“

Millele Sa toetud, kui jagad meeskonnaga oma otsust? Oma positsioonile juhina, oma kogemustest ja varasematest otsustest tulenevale autoriteedile, harjumuse jõule, et Sinu otsustega ei vaielda? Püsiva mõjuga otsus on selline, mille loogikast ja tõestusest aru saadakse, nii organisatsiooni sees, kui klientide ja teiste sihtgruppide hulgas. Argumenteeritud otsuseid võetakse suurema usaldusega vastu ning selline lähenemine otsuse tegemisele muudab otsused iseenesest kvaliteetsemaks.

3. moodul: „Efektiivsus igapäevajuhtimises - Kuidas olematu investeeringuga olulist konkurentsieelist luua?“

Kiiresti muutuvad olukorrad pakuvad uusi võimalusi, kuid kas me oleme suutelised neid võimalusi ära kasutama? Organisatsiooni õppimis- ja kohanemisvõimest sõltub edukus. Ettevõtte tulemust on võimalik kasvatada ka efektiivsemalt tegutsedes. Efektiivsus ei tohi aga tähendada töötajate jaoks stressi ja sära tuhmumist silmades, vaid pigem eduelamusi ja saavutamise vajaduse rahuldamist.

Tutvu ka koolitajatega Jari KukkonenMargo Loor ja Margus Alviste

Maht: 24 akadeemilist tundi

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus.
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud. 
Koolitus toimub eesti keeles.

*Koolitajatel on õigus lähtuvalt koolitusgrupi vajadustest programmi kohandada.

Õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

📌 Registreerides 2 või enam osalejat on koolituse hind Teile 1250€ (km-ga 1500€) / osaleja kohta. 2 või enama osaleja soodustuse saamiseks kirjutage palun [email protected] või helistage telefonil 667 0439

Osalejate tagasiside:
✔️ "Väga põnev koolitus ja väga huvitavad teemad."
✔️ "Meeldis tugev teoreetiline sisu ja koolituse ülesehitus."
✔️ "Programm oli hästi tihe ja tasakaalus olid ülesanded muu teoreetilise sisuga."
✔️ "Ei antud lihtsalt tööriistu, vaid seletasime ja avastasime asjade põhjuseid"
✔️ "Väga hea ja asjalik ülevaade ja silmaringi avardamine, teistelt olukordade ja lahenduste kuulmine."

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Sissejuhatus ja süvavaade meeskonna olemusse
 • Mis on meeskond?
 • Kuidas moodustada meeskonda? Unistuste bändi?
 • Toimiva meeskonna tunnused
 • Kriitilised eeldused meeskonnatööks

Kasutatavad meetodid: Arutelu, loeng, küsimustik, näited

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Meeskonna kujundamine
 • Kellest saab moodustada meeskonda?
 • Kuidas moodustada isiksustest toimiv meeskond?
 • Ratsionaalse ja irratsionaalse (intuitsiooni) kaasamine

Kasutatavad meetodid: Arutelu, grupitöö, loeng, näited

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:00
2020-2023 mõjud ja nendega toimetulek meeskonnatöös

2020-2023 sündmuste dünaamika ja mõjud

 • Stsenaariumid tulevikuks
 • Kuidas see mõjutab meeskondi?
 • Kuidas tulla nende mõjudega toime?
 • Kaugtöö korraldamine

Kasutatavad meetodid: Arutelu, grupitöö, loeng, näited

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 17:00
Süvavaade isiksusse ja grupiprotsessidesse ning kuidas liidrina saavutada vajalik mõju meeskonnatöö juhtimiseks
 • Kellest saab moodustada meeskonda?
 • Kuidas moodustada isiksustest toimiv meeskond?
 • Ratsionaalse ja irratsionaalse (intuitsiooni) kaasamine

Kasutatavad meetodid: Arutelu, grupitöö, loeng, näited

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Sissejuhatus - Ratsionaalne ja emotsionaalne otsustamine - Argument kui mõtlemise ja juhtimise tööriist
 • argumenteeritud mõtlemisviis
 • argumendi olemus ja struktuur
 • tõestamise viisid

Kasutatavad meetodid: miniloeng, harjutused paarides

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Argumenteerimisolukordade analüüs
 • argumendi struktuur
 • väidete selgitamine ja tõestamine – toimivad võtted ja piirangud
 • tervikliku argumentatsiooni ülesehitamine vastavalt olukorrale
 • demagoogiavõtete analüüs

Kasutatavad meetodid: videote vaatamine ja analüüs, arutelu, praktilised harjutused

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Sisukas suhtlus erinevate sihtgruppidega
 • argumendi struktuur
 • väidete selgitamine ja tõestamine – toimivad võtted ja piirangud
 • tervikliku argumentatsiooni ülesehitamine vastavalt olukorrale
 • demagoogiavõtete analüüs

Kasutatavad meetodid: miniloeng, harjutused paarides 

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Praktilised harjutused
 • argumenteeritud seisukohtade loomine
 • ümberlükkamine ja taastugevdamine
 • osavõtjate töös esinevate olukordade näitel.

Kasutatavad meetodid: praktiliste harjutuste läbiviimine ja analüüs

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
Sissejuhatus - Ebaefektiivsuse põhjustajad
 • Osaleja kadude kaardistus ja võtted kadude vähendamiseks
 • Vooefektiivsus ja ressursiefektiivsus
 • 8 klassikalist kadu ehk põhilised ressursiraiskajad eesmärkideni jõudmisel
 • LEAN juhtimise kontseptsioonid, mis aitavad tuvastada raiskamist: MUDA (tegevused, mis ei lisa väärtust), MURA (ebaühtlane tööjaotus), MURI (töö, mis on liiga keeruline).

Kasutatavad meetodid: enesehindamise küsimustik, loeng ja osalejate kogemuste vahetamine arutelu vormis

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
LEAN juhtimine juhi töös
 • Isiklik efektiivsus ja meeskonna efektiivsus
 • Soodsa organisatsioonikultuuri loomine

Kasutatavad meetodid: loeng ja arutelu, kus tuuakse arvukalt näiteid erinevatest organisatsioonidest (juhtumid ja võrdlevad näited).

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Kogu organisatsiooni tulemuslikkuse tõhustamine
 • Kadude tuvastamine ja eemaldamine
 • Protsesside tõhustamine

Kasutatavad meetodid: simulatsiooniharjutus, väärtusvoo kaardistus

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
100 päeva plaan
 • Efektiivsuse parandamise 100 päeva plaan – kuidas tõsta töötõhusust 20%

Kasutatavad meetodid: Juhendatud rühmatöö

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.