Ettevõtte logistikakorraldus

Kuidas efektiivselt lahendada väike- ja keskmise suurusega ettevõtja logistilised väljakutsed?

Koolitusel osaleja saab põhjaliku ülevaate, kuidas korraldada logistikat tänastes tingimustes ja maandada kaasnevaid riske.

Logistikamaailm on saanud viimaste aastate jooksul korralikult raputada ning liialdamata võib öelda, et tarneprobleemid vaatavad vastu pea kõikides eluvaldkondades. Kuidas sellises olukorras tagada tarned ilma kliente kaotamata? Koolitus on mõeldud nii alustavale kui ka juba kogenud ettevõtjale, kelle eesmärk on saada ülevaade logistika põhitõdedest.

Koolituse eesmärk on tutvustada logistikamaailma põhialuseid, transpordi valikuid, ladustamise või kaubanduse teenindamise põhimõtteid. Anda teadmised lao ja logistikateenustest ning transpordi korraldusest.

Koolitusele on oodatud tegevjuhid, ostujuhid, hankijad ja logistikajuhid. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad, kes on äsja äriga alustanud või kellel ettevõte juba toimib ning kes soovivad oma logistikaahelat kulutõhusamaks muuta.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • tegeled kaubandusega või puutud kokku impordi teemadega?
 • teenindad kliente üle Eesti ning pead tegelema transpordi kitsaskohtadega?
 • vajad logistilist tuge, et oma äritegevust toetada?
 • mõtled, kas korraldada laologistika tegevust ise või oleks mõistlikum teenust sisse osta?
 • soovid oma olemasolevat tarneahelat tõhustada?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab logistika aluseid ning teab kuidas logistiliselt kõige nutikamalt korraldada oma kaupade importi;
 • teab kuidas toimib logistiline ahel klientide teenindamisel, milliste ohtudega arvestada ja kuidas riske maandada;
 • oskab teha valikuid, kas korraldada oma transporditeenust ise või kasutada teenusepakkujaid;
 • teab kuidas tarneahelad toimivad ning mis neid mõjutab.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitusel vaheldub teoreetiline osa aruteludega. Räägitakse praktilistest näidetest ja reaalse elu kogemusest, mida toetab slaidiesitlus piltide ning videomaterjaliga. Osalejad kuulevad ja saavad omavahel jagada parimate praktikate kogemusi ning ülevaate uutest turutrendidest.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täismahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 8 akadeemilist tundi 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tagasiside koolitusel osalenutelt:

✔️ "Väga asjalik koolitus."
✔️ "Üldine ülevaade logistikast oli põhjalik."
✔️ "Väga huvitav kuulamine ja kogemuste jagamine."
✔️ "Põnevad teemad, eriti huvitav oli tuleviku logistika osa."
✔️ "Peale koolitust saan parendada kauba vastuvõttu/väljastamist."

 

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Logistika muutunud oludes – kuidas toimib logistika täna
 • Transpordi viisid
 • Õhk, maantee, meri, raudtee
 • Veovahendid
 • Veopakendid
 • Vedajad, ekspedeerijad – mis on nende erinevused
 • Mõisted - tarneklauslid, cmr jne
 • Tolliprotseduurid
 • Kindlustus
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Ladustamise võimalused, protseduurid, erinevused
 • 3PL teenuse osutajad
 • Hinnastamise põhimõtted
 • Oma lao tegemine – võimalused ja ohud
 • Kaupade vastuvõtt
 • Hoiustamine
 • Kvaliteedisüsteem
 • KPI – key performance indicators ehk mõõdikud
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Kaubanduse teenindamise põhimõtted
 • Tellimuste haldamine
 • Tellimuste täitmine
 • Komplekteerimine
 • Pakkimine
 • Saadetise väljastamine
 • Kohaletoimetamine
 • Reklamatsioonid ja tagastamine
 • Korje
 • Pakendiaruanne
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Efektiivsed logistika lahendused
 • Uuemad trendid transpordis
 • Uuemad trendid laos ja jaotuskeskustes
 • Teenuse sisseostmine vs ise tegemine

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.