Äripäeva käibemaksukool

Lahendused käibemaksu olulisematele probleemidele

Äripäeva käibemaksukooli eesmärk on tutvustada osalejatele käibemaksuseaduse suurimaid ohukohti ja selgitada, kuidas käibemaksuseaduse muudatuste valguses vältida maksuriske.

4-päevase koolituse käigus vaadatakse koos tuntud maksunõustaja, koolitaja ning käibemaksu raamatu autori Tõnis Ellinguga läbi kõik erinevad käibemaksu käsitlused, seaduse tõlgendusviisid, erijuhud ning kohad, kus ka vilunumad raamatupidajad kipuvad eksima.

Aastad 2020, 2021 ja 2022 on toonud käibemaksuseadusesse palju muudatusi, mis puudutavad erinevaid rahvusvahelisi tehinguid. Lisaks juba natuke rohkem tuttavaks saanud aheltehingute ja nõudmiseni varu teemadele on kaugmüügi reeglite muutmine 2021. aastal üks oluline suunamuutus kogu Euroopa Liidus. 2021. aasta tõi meile veel impordi ja piiriüleste teenuste maksustamise muutused, mille kasulikke nippe on hea teada. 2022. aasta ootab meid ees uute muudatustega, mis osaliselt teeb maksumaksjate elu lihtsamaks, kuid mis kindlasti toob kaasa paljudes valdkondades seniste aluspõhimõtete muutuse. Koolitusel jagame näpunäiteid ja parimat praktikat nii piiriüleste kui ka Eesti-siseste tehingute kohta.

Koolitusele on oodatud raamatupidajad, finantsjuhid ja tegevjuhid, kes soovivad käibemaksu riske vältida.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vähemalt üks järgnev väide kehtib sinu kohta:

 • Soovid vältida käibemaksu riske.
 • Tahad leida paremaid ja ökonoomsemaid lahendusi käibemaksu maksustamisel.
 • Tahad teada kõige värskemat ja olulisemat käibemaksu kohtupraktikat.
 • Soovid end kurssi viia rahvusvaheliste kaubatehingutega seotud maksumuudatustega.
 • Tahad olla kindel, et sinu senine käibemaksuarvestus on kookõlas seaduse mõtte ja sättega.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab käibemaksuseaduse muudatuste tagamaid;
 • teab suurimaid rahvusvaheliste tehingute käibemaksuriske;
 • oskab õigesti tehinguid käibemaksuga maksustada ja deklareerida;
 • oskab määrata rahvusvaheliste tehingute käibe tekkimise kohta ja aega.

 

Koolitusel tutvustatakse käibemaksu probleemkohti ja lahendatakse asjakohaseid ülesandeid. Tutvustatakse aktuaalseid kohtulahendeid. Teadmiste paremaks kinnistamiseks tehakse valikvastustega teste. Koolitus toimub vahelduvalt loengu ja seminari vormis. Osalejaid saavad aega iseseisvate ülesannete lahendamiseks. Kõik kaasused ja testid arutatakse koos läbi. Koolituse eesmärkide saavutamist toetab asjakohane juhendmaterjal, kohapeal jagatavad ülesanded ja teistid.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Maht: 32 akadeemilist tundi

 

Koolitusel osalejatel on võimalik osta soodushinnaga Tõnis Ellingu 2019. aastal ilmunud raamat "Käibemaks. Üldistest põhimõtetest kuni aktuaalse kohtupraktikani". 

 

*Käibemaksukool sisaldab nelja eri teemaga koolituspäeva. Käibemaksukooli koolituspäevi on võimalik ka eraldi osta.

 

Kliki koolituse pealkirjal, et tutvuda täpsema programmiga!

 

1. päev: Käibemaksukohustus ning kauba ja teenuse käive 

Käibemaksukooli esimene päev keskendub käibemaksuarvestuse alustaladele ning selgitab põhjalikult  käibemaksukohustuse nõudeid ja piiranguid. Käibemaksuarvestuse aluseks on korrektne teenuse ja kauba tõlgendus ning käibe tekkimise asukoha määramine. Viimane põhjustab rohkelt kohtuvaidlusi, mida koolitusel ka lähemalt vaadatakse. Rahvusvaheliste tehingute deklareerimine on üks keerulisemaid valdkondi käibemaksus. Koolitusel käsitleme aastatel 2020 ja 2021 jõustunud muudatuste mõju.

 

2. päev: Maksustatav väärtus, maksuvaba käive ja sisendkäibemaksu mahaarvamine 

Käibemaksukooli teisel päeval tutvutakse maksuvabade teenuste ja kaupadega ning analüüsitakse, milline on maksuvaba käibe mõju sisendkäibemaksu mahaarvamisel. Tutvutakse erinevate mahaarvamise meetoditega ning viimase kohtupraktikaga Eestist ja Euroopast. Lisaks selgitatakse sisendkäibemaksu arvestust ja ümberarvestust sõiduauto sisendkäibemaksu puhul.

 

3. päev: Kinnisasja käibemaksuga maksustamine 

Käibemaksukooli 3. päev keskendub kinnisasja käibemaksuarvestusele. See on üks keerukamaid käibemaksu teemasid, kuna erinevalt käsitletakse käibemaksu krundi, eluruumi, kasutatud eluruumi ja mitteeluruumi puhul – ostu- ja müügitehingutes ning remontimisel.

 

4. päev: Rahvusvahelised tehingud ja käibemaksu eriskeemid 

Käibemaksukooli neljandal päeval antakse ülevaade 2020. ja 2021. a jõustunud käibemaksuseaduse muudatustega kaasnevatest probleemidest, erinevate rahvusvaheliste kaubatehingute maksustamisest ning võimalikust teises riigis käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustusest. Alates 2021. lisandus käibemaksuseadusesse kaks uut maksustamise erikorda ja muudati oluliselt olemasolevat MOSS erikorda. Koolitusel käsitleme muudatustest tingitud probleeme.

 

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Tagasiside koolitusel osalenutelt:

 

✔️ "Ülevaatlik, huvitav, aktuaalsed teemad, ülesande tekstid huvitavad ja isegi vaimukad."
✔️ "Koolitaja on väga tasemel, oskab teemat hästi edasi anda, tuua elulisi ja praktilisi näiteid, oleks selliseid rohkem."
✔️ "Hea kompetents, kohati segas liigne familiaarsus, palju häid näiteid, kogu aeg vinkel maksumaksja poole pealt."
✔️ "Kerge jälgida, asjalik, väga teadlik, mõnusalt lõbus."
✔️ "Koolitus andis hea ülevaate käibemaksust üldisemalt, samuti seaduse kitsaskohtadest."

 

Terje Jaanus, raamatupidaja
"Olen juba 30 aastat raamatupidamisega tegelenud. See valdkond on aga pidevas muutumises ning et olla kursis uute seaduste ja maksude vaatenurkadega, tuleb end täiendada ja koolitustel käia. Osalemine Äripäeva Käibemaksukoolis andis mulle väga hea ülevaate kõige uuemast ja vajalikumast infost.

Meie ettevõte tegeleb puitmajade tootmise ja turustamisega üle maailma, kus nii tootmises, müügis kui ka käibemaksu osas on teatud nüansid väga keerulised. Mõned inimesed võivad asjadest aru saada ühtmoodi ning teised hoopis teistmoodi. Raamatupidajana tuleb kõigega aga täpselt kursis olla ning oluline on leida oma ettevõttele kõige parem lahendus, mida oli hea ja kasulik koolitusel ka teistega arutada.

Koolitusel tutvustati käibemaksuseaduse suurimaid ohukohti ja selgitati, kuidas käibemaksuseaduse muudatuste valguses vältida maksuriske, tutvustati aktuaalseid kohtulahendeid. Koolitusel võeti läbi kõik olulised teemad: käibemaksukohustus, kaupade ning teenuste käive, maksustatav väärtus, maksuvaba käive, sisendkäibemaks, kinnisasja maksustamine, rahvusvahelised tehingud, käibemaksu eriskeemid, ühenduse sisesed ja -välised teemad ning samuti juulist 2021 kehtima hakanud käibemaksuseaduse muudatused, sealhulgas OSS ja IOSS erikorda.

Mulle meeldis koolitusel kohapeal käia, sest nii sain vahetult suhelda nii koolitaja kui ka teiste osalejatega."

 

Vaata podcasti koolitajaga:

 

Loe koolitaja artikleid:

Käibemaksuarvestuse erikord: ära unusta kontrollida, kas tehingupartner peab kassapõhist käibemaksuarvestust

Tulekul on impordiga seotud käibemaksumuudatused

Käibemaksuseaduses muutub kasutatud kauba edasimüügi erikord

Käibemaksukohustus ei kao ka makseraskuste ja pankrotimenetluse käigus

Kreeditarve tegemise võimalus, mida ametlikult ikka veel ei ole

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
4.päev
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Käibemaksukohustuse tekkimise alused
 • Käive ja käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus
 • Kauba ja teenuse käibe eristamine
 • Kombineeritud käive
 • Mitteresidendi registreerimiskohustus
 • MTÜ ja KOV ettevõtlus

Kasutatavad meetodid: Loeng

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Kauba käive
 • Kauba mõiste ja käibemaksuga maksustamine
 • Rahvusvahelised kaubatarned
 • Kauba käibe tekkimise koha määramine
 • Kauba käibe tekkimise aja määramine
 • Kauba omatarbe maksustamine
 • Kauba käibeks mitte loetavad tehingud

Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Teenuse käive
 • Teenuse mõiste ja käibemaksuga maksustamine
 • Rahvusvahelised teenused
 • Teenuse käibe tekkimise põhireegel
 • Teenuse käibe tekkimise erireeglid
 • Kaupade ja teenuste kombineeritud käive
 • Teenuse käibeks mitte loetavad tehingud

Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Kauba ja teenuse käibe kaasused
 • Kauba tekkimise koha määramine
 • Teenuse käibe tekkimise kohe määramine

Kasutatavad meetodid: Kaasusülesannete lahendamine ja test

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Kaupade ja teenuste maksustatav väärtus
 • Maksustatav väärtuse määramine
 • Impordi ja ekspordi maksustatav väärtus
 • Sihtoststarbelised toetused
 • Korduskasutuspakendi maksustamine

Kasutatavad meetodid: Loeng

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Maksuvaba käive ja sisendkäibemaks
 • Maksuvabastuse mõju
 • Maksuvabad kaubad ja teenused
 • Sisendkäibemaksu mõiste ja olemus
 • Sisendkäibemaksu mahaarvamise alused

Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Sisendkäibemaksu maharvamise meetodid ja kohtupraktika
 • Proportsionaalne mahaarvamine
 • Segameetod x
 • Põhivara sisendkäibemaksu mahaarvamine

Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Sisendkäibemaksu ümberarvestuse ülesanded.
 • Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine
 • Sõiduauto sisendkäibemaksu ümberarvestus

Kasutatavad meetodid: Kaasusülesannete lahendamine

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Kinnisasja mõiste ja olemus
 • Kinnisasi TsÜS tähenduses
 • Kinnisasi KMS tähenduses
 • Ehitise, hoone ja rajatise mõiste

Kasutatavad meetodid: Loeng

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Kinnisasja käibemaksuga maksustamine
 • Maksuvaba käive
 • Kinnisasi, mis maksustatakse 20%
 • Vabatahtlik kinnisasja käibemaksuga maksustamine
 • Vabatahtlikust maksustamisest teavitamine

Kasutatavad meetodid: Loeng

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Kinnisasja sisendkäibemaksu mahaarvamine
 • Kinnisasja sisendkäibemaksu mahaarvamine
 • Sisendkäibemaksu mahaarvamise meetodid kinnisasja puhul
 • Sisendkäibemaksu ümberarvestus kinnisasja puhul

Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Kinnisasja sisendkäibemaksu ümberarvestamise ülesanded
 • Sisendkäibemaksu mahaarvamine
 • Sisendkäibemaksu jooksev ümberarvestus
 • Sisendkäibemaksu ümberarvestus kinnisasja müügil

Kasutatavad meetodid: Kaasusülesannete lahendamine

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Ühendusesisene käive ja ühendusesisene soetus
 • Kaugmüük
 • Ühendusesisene käive
 • Ühendusesisese käibe tõendamine
 • Aheltehingud
 • Nõudmiseni varu mõiste ja maksustamine

Kasutatavad meetodid: Loeng

11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Tehingud kolmandate riikidega ja eksport/import
 • Eksport ja ekspordi tõendamine
 • Import
 • Maksuvaba import
 • Teenused väljaspoolt Euroopa Liitu
 • Laiendatud pöördmaksustamise kohustus

Kasutatavad meetodid: Loeng

13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Käibemaksu eriskeemid
 • Tehingud NATO ja Euroopa Liidu institutsioonidega
 • Kasutatud kauba edasimüügi erikord
 • Elektroonilielt osutatavad teenused ja MOSS erikord

Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine

15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Kaasusülesanded rahvusvaheliste tehingute ja eriskeemide kohta
 • Rahvusvaheliste tehingute deklareerimine
 • Kasutatud kauba erikord

Kasutatavad meetodid: Kaasusülesannete lahendamine

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.