Argumenteeritud müük

Kuidas õigete argumentidega müügitulemust kasvatada?

Kui soovid konkurentidest eristuda selgelt välja toodud müügiargumentidega ning oma toodete ja teenuste pakkumisel luua klientidele rohkem väärtust kui lihtsalt soodne hind, siis tule koolitusele. On fakt, et teadlik ja läbimõeldud lähenemine müügitöös aitab märkimisväärselt tulemusi kasvatada. 

Emotsionaalne müük ei tööta igas olukorras. Järjest rohkem kliente ootab ostuotsuste tegemiseks selgeid argumente. Eriti ärikliendid, kes teevad otsuseid ratsionaalselt ning räägivad tihti läbi mitme osapoolega.

Koolituse eesmärk on arendada osalejate analüütilist mõtlemist ning anda teadmised argumentide loomisest ja kasutamisest, mida rakendada nii suulises kui kirjalikus müügis.  

Sihtgrupp: B2B müügiga tegelevad müügitöötajad, kliendihaldurid, osakonnajuhid, valdkonnajuhid ja tippspetsialistid, kelle töö hulka kuulub oma toote või teenuse tutvustamine ja müük.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab esitada oma toote või teenuse tugevusi ja ettevõtte näitajaid müügiargumentidena; 
 • teab, kuidas moodustada argumentidest terviklik müügiargumentatsioon; 
 • oskab hinnata, millistes suhtlusolukordades on argument tulemuslik töövahend; 
 • tunneb ratsionaalse suhtluse, argumendi ja struktuurse kuulamise mudeleid ning argumendi analüüsi ja vastamise võimalusi; 
 • oskab lahendada kliendiga suhtlemise olukordi ratsionaalselt ja suunata partnereid argumenteeritud suhtlemisele; 
 • on läbi mõelnud, kuidas õpitud oskusi kasutada müügi parendamiseks. 

Metoodika:

Koolitus on intensiivne, sisutihe ja hästi praktiline. Õpitut harjutatakse samm-sammult läbi ning koolitus on üles ehitatud dialoogi vormis. Koolitaja annab igale osalejale jooksvalt tagasisidet. Kahe koolituspäeva vahel palutakse osalejatel märgata ja fikseerida olukordasid, kus õpitud oskuseid kasutati. Olukordi analüüsides saab teisel kohtumisel oma müügiargumentatsiooni ja selle esitamist veelgi parendada.

 

Koolitust viib läbi Sten Andreas Ehrlich.

Sten on SpeakSmart koolitaja-konsultant, moderaator ja väitlusklubide juhendaja olnud väikeste pausidega alates 2009. aastast. Ta peab loogikat ning argumenteerimist igasuguse ühiskondliku diskussiooni vundamendiks ning pöörab koolitades just nendele valdkondadele enim tähelepanu. 

Sten on varasemalt töötanud Sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna juhatajana ja töövaldkonna asekantslerina, EV õiguskantseleri kantseleis ettevõtlusosakonna nõunikuna ja advokaadibüroos Tark Grunte Sutkiene juristina. Sten on töötanud ka  Pactum AI-s Enterprise Program Manager'ina. 2017. aastal  oli ta praktikal Andrus Ansipi kabineti liikmena Euroopa Komisjonis. Igapäevaselt töötab ta Tuleva juhatuse liikmena. 

Stenil on cum laude magistrikraad õigusteaduses Tartu Ülikoolist ning ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis majandusteaduste eriala. 

 

Loe koolituse teemavaldkonna artikleid:

Kuula raadiosaadet:

Argumenteeritud juhtimine

Vaata videoid:

Ajakava

1.päev
2.päev
10:45 - 11:00
Kogunemine ja tervituskohv
11:00 - 12:30
1. Inimestevaheline suhtlemine müügis
 • Mis on argument?
 • Miks müügitöös argumenteerida?
 • Kuidas sobitub argument müügiolukorda/situatsiooni?
 • Kuidas muuta klient ratsionaalseks ning hoiduda liiga emotsionaalsest suhtlusest?

Kasutatavad meetodid: dialoogiline vestlusmeetod, grupiarutelu, grupitöö, iseseisev töö 

12:30 - 13:00
Lõuna
13:00 - 14:30
2. Müügiargumentide loomine
 • Kuidas oma müügiargumenti sõnastada?
 • Kuidas müügiargumente leida ja ette valmistada?
 • Iga osalejate enda ettevõtte, toote või teenuse näitajate sidumine tugevaks müügiargumendiks?
 • Argumentatsioon ehk üksikutest argumentidest moodustuv terviklik seisukoht oma teenuse või toote müümiseks.

Kasutatavad meetodid: dialoogiline vestlusmeetod, grupiarutelu, grupitöö, iseseisev töö 

14:30 - 14:45
Kohvipaus
14:45 - 15:45
3. Klientide kuulamine ja konstruktiivne mittenõustumine
 • Aktiivne ja struktuurne kuulamine. Argumentatsioon ehk üksikutest argumentidest moodustuv terviklik seisukoht enda teenuse või toote müümiseks.
 • Kliendi küsimusele või vastuväitele reageerimine. Konstruktiivne mittenõustumine kliendi väidetega.

Kasutatavad meetodid: dialoogiline vestlusmeetod, grupiarutelu, grupitöö, iseseisev töö 

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:15
1. Osalejate toimunud müügiolukordade analüüs
 • Praktiliste olukordade analüüs iseseisva töö pinnalt, tagasiside ja tekkinud küsimuste arutelu.
 • Olukordade põhjal analüüsime, kuidas müügiargumentatsiooni ning selle esitamist parandada.

Kasutatavad meetodid: dialoogiline vestlusmeetod, grupiarutelu, grupitöö, iseseisev töö 

11:15 - 11:30
Kohvipaus
11:30 - 12:15
2. Argumentide taastugevdamine, edasised tegevused
 • Võimalikud viisid argumentide taastugevdamiseks klientide kriitika ja vastuargumentide korral.
 • Edasised tegevused argumenteeritud müügi arendamiseks koolitatavate organisatsioonides.

Kasutatavad meetodid: dialoogiline vestlusmeetod, grupiarutelu, grupitöö, iseseisev töö 

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.   

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis 

Ratastooliga ligipääs on tagatud.   

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.