Argumenteeritud müük

Kuidas juhtida argumentidega tähelepanu oma toote või teenuse väärtusele?

Emotsionaalne müük ei tööta igas olukorras. Järjest rohkem kliente, eelkõige B2B müügis, ootab selgeid argumente oma ostuotsuse tegemiseks. Eriti ärikliendid, kes teevad otsuseid ratsionaalselt ning räägivad tihti läbi mitme osapoolega. Teadlik ja läbimõeldud tegevus aitab siin oluliselt müügitulemust kasvatada.

Koolitusel arendatakse osalejate analüütilist mõtlemist ning argumenteeritud suhtlemise oskuseid, mida kasutada suulises ja ka kirjalikus müügis.

Koolituse eesmärk on anda teadmised argumentide loomisest ning kasutamisest oma toodete ja teenuste müügis.

 Koolitusele on oodatud B2B müügiga tegelevad müügitöötajad, kliendihaldurid, osakonnajuhid, valdkonnajuhid ja tippspetsialistid, kelle töö hulka kuulub oma toote või teenuse tutvustamine ja müük.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas esitada oma toote või teenuse tugevusi ja ettevõtte näitajaid müügiargumentidena;
 • teab, kuidas moodustada argumentidest terviklik müügiargumentatsioon;
 • oskab hinnata, millistes suhtlusolukordades on argument tulemuslik töövahend;
 • tunneb ratsionaalse suhtluse mudelit, argumendi ja struktuurse kuulamise mudeleid ning argumendi analüüsi ja vastamise võimalusi;
 • oskab lahendada kliendiga suhtlemise olukordi ratsionaalselt ja suunata partnereid rahulikule, argumenteeritud suhtlemisele;
 • on läbi mõelnud, kuidas õpitud oskuste kasutamisega oma müüki paremaks muuta.

 Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sinu kliendid ootavad tootelt või teenuselt enamat kui soodsat hinda?
 • Kas konkurents Sinu valdkonnas sunnib üha enam mõtlema, mis eristab Sinu ettevõtet ja toodet/teenust?
 • Kas soovid, et Su müügitöö ei põhineks vaid hüüdlausetel, vaid sisukatel argumentidel?
 • Kas soovid, et Su ettevõtte müügitöö oleks kvaliteetne ja järjepidev ka inimeste vahetudes?

Koolitus on intensiivne, sisutihe ja hästi praktiline. Õpitut harjutatakse samm-sammult läbi ning koolitus on üles ehitatud dialoogi vormis. Koolitaja annab igale osalejale jooksvalt tagasisidet. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Grupi suurus maksimaalselt 16 osalejat

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN.

 

Loe koolituse sisu tutvustavaid artikleid:

Harjutus, mis sunnib juhte vaatama tooteid ja teenuseid kriitilise pilguga

Enne uute toodete arendamist tuleks vanad üle vaadata

Argumendiga müügiläbirääkimiste laua taga

Kas müügitegevust on võimalik tõhustada universaalsete argumentide abil?

5 head soovitust argumenteerimisel paremate kokkulepete saavutamiseks

Kuula raadiosaadet:

Argumenteeritud juhtimine

Ajakava

1.päev
2.päev
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:15
1. Inimestevaheline suhtlemine müügis
 • Mis on argument?
 • Miks müügitöös argumenteerida?
 • Kuidas sobitub argument müügiolukorda/situatsiooni?
 • Kuidas muuta klient ratsionaalseks ning hoiduda liiga emotsionaalsest suhtlusest?
11:15 - 11:30
Kohvipaus
11:30 - 12:45
2. Müügiargumentide loomine
 • Kuidas oma müügiargumenti sõnastada?
 • Kuidas müügiargumente leida ja ette valmistada?
 • Iga osalejate enda ettevõtte, toote või teenuse näitajate sidumine tugevaks müügiargumendiks?
 • Argumentatsioon ehk üksikutest argumentidest moodustuv terviklik seisukoht oma teenuse või toote müümiseks.
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 14:30
3. Klientide kuulamine ja konstruktiivne mittenõustumine
 • Aktiivne ja struktuurne kuulamine. Argumentatsioon ehk üksikutest argumentidest moodustuv terviklik seisukoht enda teenuse või toote müümiseks.
 • Kliendi küsimusele või vastuväitele reageerimine. Konstruktiivne mittenõustumine kliendi väidetega.
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:15
1. Osalejate toimunud müügiolukordade analüüs
 • Praktiliste olukordade analüüs iseseisva töö pinnalt, tagasiside ja tekkinud küsimuste arutelu.
 • Olukordade põhjal analüüsime, kuidas müügiargumentatsiooni ning selle esitamist parandada.
11:15 - 11:30
Kohvipaus
11:30 - 12:15
2. Argumentide taastugevdamine, edasised tegevused
 • Võimalikud viisid argumentide taastugevdamiseks klientide kriitika ja vastuargumentide korral.
 • Edasised tegevused argumenteeritud müügi arendamiseks koolitatavate organisatsioonides.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.