ERPi valik, juurutamine ja integreerimine tööstus- ja logistikaettevõtetes

3-päevane praktiline koolitus majandustarkvara juurutamiseks ja valutuks integreerimiseks teiste ärilahendustega
Koolitusel osaleja saab kõik vajalikud teadmised ja konkreetsed metoodilised juhised uue ERPi otsimiseks, hankimiseks ja juurutamiseks vastavalt ettevõtte vajadustele ja parimatele praktikatele.

 

Kuna tehnoloogia muutub kiiresti, on majandustarkvara ehk ERPi (ingl enterprise resource planning) hankimine keeruline ülesanne ning see nõuab tellijalt spetsiifilisi teadmisi. Tihtipeale ei ole neid teadmisi tellijal olemas ja appi kutsutakse majandustarkvara partner. Majandustarkvara konsultandi kompetents on samas üldjuhul fokuseeritud ühe konkreetse tarkvara spetsiifikale ning on seetõttu piiratud antud tarkvara võimaluste ja terminoloogiaga. Selliste ühekülgsete teadmiste põhjal tekkinud nõuete nimekirja alusel hangitaksegi uus majandustarkvara.

 

Majandustarkvara on äriprotsesside üldistatud raamistik, mis on arendatud väga laia ringi klientide protsesside toetamiseks. Sinu ettevõttel on aga suure tõenäosusega olemas spetsiifilised äriprotsessid, mis aitavad ettevõttel just oma valdkonnas edukas olla. Nende protsesside jaoks ei pruugi uue majandustarkvara standardses versioonis vajalik funktsionaalsus või loogika olla valmis arendatud. ERP-konsultandi igapäevaseks tegevuseks on spetsiifilised protsessid ühtsetele standarditele viia. Samas on konsultandil tihtipeale keeruline aru saada, mida tohiks sinu ettevõtte spetsiifika kontekstis standardseks teha ja mida kindlasti mitte.

 

Just majandustarkvara tellijal on vajalikud teadmised äriprotsesside olulisusest, äri spetsiifikast ja know-how’st. Ehk tellija peab oskama hinnata majandustarkvara sobivust oma äriprotsessidele ja nende spetsiifikale ka siis kui majandustarkvara hankimise protsessi on kaasatud ERP-partner.

 

Koolitusel leiad vastused järgmistele küsimustele:

 1. Millised tänased tehnoloogiatrendid tuleb ERPi valikul arvesse võtta?
 2. Kuidas koostada õigesti ERPi nõuete nimekirja?
 3. Kuidas kasutada kõige paremini partneri teadmisi nõuete nimekirja koostamisel ja hindamisel?
 4. Kuidas võrrelda mitme pakkuja tarkvara sobivust ettevõtte äriprotsessidele?
 5. Kuidas koostada pakkumiskutse majandustarkvara hankimiseks ja juurutamiseks?
 6. Kuidas võrrelda erineva hinnastamismudeliga pakkumisi?
 7. Kuidas majandustarkvara juurutamisel jälgida efektiivselt projekti skoopi, eelarvet ja ajakava?
 8. Kuidas tuvastada ja vältida ERPi valikul ja juurutamisel riskikohti ning peidetud kulusid?
 9. Kuidas juurutada majandustarkvara tagades selle pikema eluea?
 10. Kuidas integreerida uut ERPi tarkvaraliste lahenduste ökosüsteemi?

 

Koolituse eesmärk on tõsta ERPi tellija teadlikkust ja kompetentsi (koos väga praktiliste juhistega).  Koolitusel osaleja saab vajalikud teadmised ja konkreetsed metoodilised abivahendid uue ERPi otsimiseks, hankimiseks ja juurutamiseks vastavalt parimatele praktikatele ja ettevõtte vajadustele.

 

Koolitusele on oodatud:

 • IT osakonna poolt majandustarkvara  tellija, nt. IT juht, ERP-projektijuht, IT spetsialist, toote- või platvormiomanik, peakasutaja;
 • äripoolne tellija – valdkonna vastutaja, nt. finantsjuht või tehase juht, pearaamatupidaja;
 • otsustaja –  juhtkonna liige, nt. tegevjuht, finantsjuht, arendusjuht, IT juht, tootmisjuht.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas sinu ettevõte planeerib majandustarkvara vahetust või juurutamist?
 • Kas sinu ettevõttel on algamas või käimas majandustarkvara juurutamise projekt?
 • Kas teie ettevõttes planeeritakse uue ERPi juurutamise eelarvet ja tahaksid aru saada, kuidas seda paremini teha?
 • Kas sinu ettevõttel on olemas majandustarkvara, kuid sellega on palju probleeme (see on pidurdamas sinu äri tulevikus) ja keegi ei saa aru, mis on tehtud valesti ja kuidas seda parandada?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet uute tehnoloogiate põhimõtetest;
 • saab aru ERPi teadliku valiku põhimõtetest;
 • teab, kuidas optimaalselt kasutada oma ressurssi (raha ja meeskonda) majandustarkvara valiku ja juurutuse käigus;
 • rakendab kontrollmeetodeid projekti skoobi, eelarve ja ajakava juhtimiseks ning oskab tuua välja võimalikke riskikohti ;
 • mõistab ärilahenduste ökosüsteemi ülesehituse loogikat ja oskab paremini arvestada teiste süsteemide nõudeid ERPi valikul ja juurutamisel.

 

Iga suurema teemaploki läbimisel arutame koolitatavate ja/või koolitaja praktikas esinenud juhtumeid. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

 

Koolitus toimub väikeses grupis, et iga osaleja saaks kvaliteetse koolituskogemuse ja vastused oma küsimustele. Grupi maksimaalne suurus on 16 osalejat.

 

Maht: 24 akadeemilist tundi.

 

NB! Kui ühest ettevõttest tuleb rohkem kui üks osaleja, kehtivad soodushinnad!

Hind ühele osalejale: 2100 (km-ga 2520 €)

Kui ühest ettevõttest tuleb 2 osalejat, on hind osaleja kohta: 1900 (km-ga 2280 €)

Kui ühest ettevõttest tuleb 3 või enam osalejat, on hind osaleja kohta: 1600 (km-ga 1920 €)

* Kahe ja enama osaleja soodushinna saamiseks kirjutage meile [email protected] või helistage 667 0439. 

 

PS! Enne ERP majandustarkvara kasutusele võtmist on kasulik tunda digitaliseerimise põhitõdesid. Selleks, et teaksite, kuidas toimivad protsessid hästi digitaliseeritud tööstusettevõttes ning saada nägemus oma ettevõtte digitaliseerimistegevustest, siis soovitame eelnevalt läbida IT Koolituse baaskursuse "Tööstusettevõtte digitaliseerimise baaskursus", millega saad tutvuda siin.  

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

 

Kuula koolituse teemalist raadiosaadet:

Tööstusuudised eetris: Kuidas tööstuses õigesti ERP-lahendust valida?

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
ERPi minevik
Räägime ERPi olemusest, millega see erineb teistest ärilahendustest, ERPi eluea põhipunktidest ehk avastame, miks ERPi elu on tänaseni nii pikk olnud ja miks ettevõttetel on vanade majandustarkvaradega nii palju probleeme.

• Mis on ERP, tehnoloogiline vaade
• ERPi äriloogika
• Mudatuste indeks ja ERPi eluiga
• ERPi eelmised põlvkonnad ja nende eripära

Kasutatavad meetodid: arutelu.
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
ERP täna ja tulevikus
Räägime tänastest tehnoloogilistest arengutest ja nende mõjust ERPile, kuidas juurutatakse ERP täna võrreldes 5-10 aasta minevikuga.

• Pilve tehnoloogia vs hübriid või „on-premise“ lahendused
• Mis on „vanilje“ juurutus ja kuidas tänases ERPis kombineerida standardfunktsionaalsust oma äri erivajadustega
• Mis on „end-to-end“ protsess, miks see on oluline ja kuidas see tagada ERPi juurutusel

Kasutatavad meetodid: arutelu.
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
„Pace layered“ ärilahenduste ökosüsteem
Räägime, kuidas peab kombineerima ERPi teiste ärilahedustega ja kuidas neid omavahel integreerida ühtseks ökosüsteemiks.

• „Pace layered“ ärilahenduste strateegia
• Ärilahenduste ökosüsteemi põhimõtted
• Ökosüsteemi ülesehitus äriprotsessi ja kasutaja vaatenurkadest

Kasutatavad meetodid: ülesanne – panna kirja ärisüsteemi vajadused vastavalt „pace layered“ loogikale; arutelu.
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
ERPi nõuete kaardistamine
Räägime sellest, kuidas efektiivselt koguda funktsionaalseid nõudeid ERPi tellimiseks, kuidas protsessi optimeerida ja kasutada oma tiimi ressurssi optimaalselt.

• Metoodika tutvustus
• ERPi kaardistuse protsess, rollid ja vastutused
• Protsesside digitaliseerimistaseme või digiküpsuse tuvastamine („as is“ vs „to be“ baasil)

Kasutatavad meetodid: loeng, ülesanne - paneme näidatud metoodika järgi oma ettevõtte peamised protsessid paika ja tuvastame funktsioone, mis:
a) määravad ettevõtte „know-how“
b) tagavad konkurentsieelise
c) on suure olulisusega vastavalt kõnelusele metoodikale
d) vajavad digitaliseerimistaseme muutmist
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:00
ERP sobivuse hindamine äriprotsessidele
Vaatame, kuidas on võimalik hinnata ERPi sobivust ettevõtte äriprotsessidele. Sessiooni käigus käsitlemine metoodikat, mis aitab kiiresti ja efektiivselt tuvastada ettevõtte standardfunktsioone ja erivajadusi.

Arutame selle etapi peidetud kulude riske.
• ERP sobivuse hindamise metoodika kasutamine („ERP match score“)
• Sobivuse hindamise tulemuste tõlgendamine

Kasutatavad meetodid: loeng, ülesande lahendamine – tõlgendame koolitaja esitatud näidete põhjal, mida konkreetne hindamise tulemus tähendab ja millised peavad olema järgmised sammud.
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:45 - 13:15
ERP pakkumuskutse koostamine
Vaatame, milliseid kriteeriume peab kirjeldama pakkumiskutse, mis edastatakse ERP partnerile. Kuidas on võimalik lihtsustada oma tööd mitme erineva tarkvara pakkumise võrdlemisel.
• Pakkumiskutse koostamise etapid
• ERP partneri vaatevinkel - kuidas ta soovib pakkumist teha ja miks
• ERP vaatevinkel - kuidas ta soovib pakkumist saada ja miks
• Olulised punktid, mida küsida pakkumiskutses, et vältida mahukat analüüsi ja tagada pakkumiste võrreldavus

Kasutatavad meetodid: loeng ja arutelu.
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
ERP pakkumiste võrdlus ja valik
Räägime, kuidas on võimalik erinevaid pakkumisi, erinevaid litsentseerimistingimusi võrreldavaks teha ja kuidas tuvastada, kas pakkumises on olulised peidetud kulud.

• Vaatame, millest peab koosnema ERPi pakkumine, et vältida peidetud kulude riske
• Vaatame pakkumise võrdlemise metoodikat enda töö vähendamiseks ja õige pakkumise leidmiseks
• Õpime, kuidas tõlgendada pakkumiste võrdluse tulemust
• ERP juurutuse lepingu peamised „konksud“ – arutame, mida jälgida äriprotsessi ja IT vaatenurgast

Kasutatavad meetodid: praktiliste juhtumite analüüs ja arutelu. Koolitaja toodud näidispakkumiste andmete analüüs, valiku tegemine ja selle põhjendamine.
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
ERP juurutuse tasuvuse analüüs
Arutame, kuidas käib ERP projekti investeeringu kaitsmine, kuidas arvutada ERP projektile tasuvust, kes seda peab tegema ja kuidas protsessi lihtsustada.

• Kuidas läbi viia tasuvusanalüüs, kes peab selles osalema
• Vaatame metoodikat (abivorme), mis aitavad lihtsustada tasuvuse arvutamist

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, ülesanne - iga kosaleja peab mõtlema ühe protsessi või ärifunktsiooni optimeerimisest ERPi abil ja panema kirja mõttekäigu, kuidas ta arvutaks konkreetset „business case-i“ rahaliseks numbriks.
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
ERPi juurutus
Räägime projekti põhiriskidest, meeskonnast ning sellest, kuidas efektiivselt jälgida projekti skoopi, ajakava ja eelarvet, kuidas mitte „põletada“ oma tiimi inimesi ja kuidas jõuda Live-i nii et Live-otsus oleks sujuv ja toetatud asjaosaliste poolt.

• Juurutuse erinevad metoodikad
• „Roll-out“, „roll-back“ ja teised ERPi juurutuse mõisted
• Juurutuse skoop, eelarve ja plaan, kuidas neid juhtida
• Juurutuse meeskond, rollid ja vastutused ja kuidas neid juhtida
• Partneri ja meeksonnaga kommunikatsioon
• Juurutuse etapid, otsustamiskohad, sisendid ja väljundid
• Live otsus

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, keerukamate juhtumite lahendamine. Koolitaja esitatud „konksuga“ küsimused. Näiteks, sul on projektis etapp X, piirang Y ja lisatingimus Z – mida valid teha ja miks?
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
ERP stabiliseerimine ja viimine hooldusfaasi
Kui juurutus on läbi ja kogu organisatsioon on Live-is ERPi lahenduse osas, siis tuleb kokku leppida, milliseid arendusi veel teha, kuidas teha koostööd ERP-partneriga ja millistel tingimustel ning millised on riskikohad antud etapil.

• Mida tähendab süsteemi stabiliseerimine
• Mis on oluline teada hooldusfaasist
• Hooldusfaas sinu pilvelahendusel, mis hakkab toimuma peale Live-i
• Kuidas organiseerida Live-i järgsed ERPi arendused ja koostööd partneriga ehk kus on peidetud etapi riskid
• Hoolduslepingu peamised tähelepanekud äri ja IT vaatenurgast
• Millal tuleb ERPi eluea lõpp ja kuidas see planeerida

Kasutatavad meetodid: loeng ja arutelu.
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Ärilahenduste ökosüsteemi loomine
• Ärilahenduste ökosüsteemi loomise loogika ja põhireeglid
• Integratsioonid ja nende haldamine
• Ärilahenduste teekaart 3-5 aastaks

Kasutatavad meetodid: loeng ja arutelu.
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Ülevaade lahendustest ja partneritest Eesti turul
Vaatame, kes on Eesti turul peategelased, mis on nende erinevus, kuidas valida partnerit ja mida teha, kui Eesti turul ei ole võimalik vajalikku lahendust leida.

• Parimad praktikad lahenduse ja partneri leidmiseks
• Ülevaade Eesti turu hetkeseisust – ERPi lahendused ja partnerid
• Alternatiivid väljaspool Eesti turgu
• Millega pead arvestama, kui valid ERPi lahenduse/partneri mitte Eestist
• Kas nn „custom“ tarkvaralahenduse arendamine on alternatiiv ERPile?

Kasutatavad meetodid: arutelu küsimuste-vastuste vormis.

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].