Avaliku esinemise praktikum

Praktiline töötuba avaliku esinemise samm-sammuliseks ettevalmistuseks
Õpid koolitusel, kuidas õige ettevalmistusega saad oma tänased vead homseteks tugevusteks vormida. Ei mingit müstikat ega arulagedat kehakeele ja karisma juttu - avalik esinemine on kõigile. Õpid kasutama ainult kõige praktilisemaid võtteid, mis toovad sulle enim kasu tööalaste esinemiste ja ettekannete tegemise olukordades.

 

Koolitaja Mihkel Kangur: “On jube kahju, kui juhid, ettevõtjad, spetsialistid ja teadlased avalikel esinemistel ebaõnnestuvad.  Tihti nad ei tea, mida nad valesti teevad ja mis on nende monotoonsuse, segaste sõnumite ja ärevuse põhjus. Tõenäoliselt kukuvad nad  läbi juba enne suu lahti tegemist, sest nad ei tea, kuidas esinemiseks kõige tõhusamalt  valmistuda.”

 

Koolituse keskmes on avaliku esinemise aktiivne ettevalmistus. Õige ettevalmistusega on võimalik mitte ainult vältida levinud vigu, vaid tõsta esineja enesekindlust ja mõjusust. Ettevalmistus on esinemise kõike olulisem ja ajamahukam osa ning ühtlasi  lahendus  enamikule avaliku esinemisega seotud probleemidele.

 

Osaleja saab koolituselt lisks hinnalisele läbiharjutamise kogemusele kaasa samm-sammulise juhendi, mis aitab tal igal esinemisel näidata end parimast küljest. Tule ja õpi, kuidas avalikule esinemisele süsteemselt läheneda!

Koolituse põhiteemad: 

 • Vajaduspõhisus - sõnumi seadmine lähtuvalt publikust

 • Kiirus - sõnumi seadmise mudelid, mis aitavad kiiremalt ja tulemuslikumalt valmistuda

 • Lihtsus - suulise kõne reeglid selgeks eneseväljenduseks

 • Aktiivsus - töövõtteid edukaks esinemispingega toimetulekuks

 • Mõjusus - publiku tähelepanu hoidmise tehnikad

 • Täpsus - kuidas andmed ja numbrid tõlkida kuulajatele selgesse ja lihtsasse keelde.

 

 

Koolituse eesmärk on saavutada valmisolek eesmärgipäraselt ja mõjusalt avalikult esineda, lähtudes aktiivse ettevalmistuse sammudest.

 

Koolitusele on oodatud juhid, ettevõtjad, spetsialistid, ametnikud, poliitikud, teadlased - kõik, kellele on tööalaselt kasulik omandada hea avaliku esinemise oskus.

Koolitus sobib hästi neile, kes soovivad tööolukordades või organisatsioonis rohkem silma paista, tõsta oma konkurentsivõimet tööturul või mõnel eeloleval olulisel sündmusel hästi esineda.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas oled esinemistel või ametialastel koosolekul tundnud, et publik tegelikult ei kuula sind?
 • Kas oled näinud vaeva teksti meeldejätmisega ja õudusega kujutlenud, mis siis saab, kui kõik meelest läheb?
 • Oled tajunud, et sinu tavapärased suhtlemisoskused justkui ei pääse esinedes mõjule?
 • Oled küll faktidega tugev, kuid  ei oska neid publikule arusaadavalt ja huviäratavalt esitada?
 • Sooviksid  konkreetset plaani, mille abil esinemisteks valmistuda ja edukalt esineda?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab seada sõnumi eesmärki publikust lähtuvalt;
 • kasutab esinemiseks valmistumisel asjakohaseid töövõtteid, et edukalt tulla toime esinemispingega;
 • analüüsib avaliku esinemisega seotud peamisi vigu ja teab, kuidas neid vältida;
 • rakendab vähemalt kuut erinevat esinemisvõtet, et hoida publiku tähelepanu;
 • kasutab sõnumiseadmise mudeleid, et kiiremalt ja tulemuslikumalt esinemiseks valmistuda;
 • mõistab, kuidas erialased sõnumid tõlkida kuulajatele selgesse ja lihtsasse keelde.

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa samm-sammulise juhendi avalikuks esinemiseks ettevalmistamiseks.

Koolitus on üles ehitatud töötoa põhimõttel ja toimub väikeses grupis (kuni kümme inimest). Koolitus algab tutvumisega, et luua päevaks sobilik sünergia ja kaardistada ühised ootused. Seejärel vahelduvad koolitusel lühiloengud individuaal-, paaris- ja grupitöödega. Igas teemajaotuses on praktilised harjutused, mille abil saad kõik ise järele proovida. Koolitaja annab jooksvalt tagasisidet ning hoolitseb selle eest, et koolitus möödub sõbralikus ning toetavas atmosfääris. Koolitusel on olulisel kohal analüüs, tagasiside ja arutelud, kusjuures koolitaja jälgib hoolega, et arutelud jääksid teemale fokuseerituks.Koolituse esimeses kolmes osas õpime, kuidas uusi teadmisi praktikas kasutada. Koolituse tulemusi hinnatakse koolituspäeva lõpus osaleja esitluse kaudu. Pärast koolitust saab iga osaleja koolitajalt individuaalse kirjaliku tagasiside.  Soovi korral saab osaleja pärast koolitust üks ühele konsultatsiooni (üks akadeemiline tund), mis sisaldub koolituse hinnas. 

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

1-2 nädalat enne koolitust palume osalejal täita lühikese küsimustiku.

Maht: 8 akadeemilist tundi.

Koolitusgrupi suurus: max 10 inimest. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

 

Loe koolitaja artikleid:

3 võtet enesekindlaks esinemiseks

Keskpärasest kõnelejast mõjusaks esinejaks

 

Osalejate tagasiside:

Ave Lellep

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja 

Selle koolituse läbimine on tulnud minu tööelus mulle mitmel korral kasuks. Kasutasin koolitajalt saadud näpunäiteid veredoonorluse 80. juubeli ürituse kõne koostamisel ja esitamisel. Sain sõna pärast Vabariigi Presidenti ja Tallinna linnapead ning võin kindlalt väita, et sellises väärikas seltskonnas ilma läbitud treeninguta esinemine oleks olnud minu jaoks ülimalt keeruline katsumus. Pärast esinemist sain kuulajatelt palju positiivset tagasisidet ning nendega vesteldes sain aru, et minu sõnad läksid neile südamesse ja panid neid kaasa mõtlema.

 

Rene Salumäe

Simus OÜ juhatuse esimees

Soovitan Mihkli koolitust kindlasti kõigile kellel on tahtmist saada esinemisjulgust ning oma senist kõnepidamise taset parandada. Olen pärast koolitust pidanud nii lühemaid kui ka pikemaid kõnesid ning olen saanud omalegi üllatuseks palju positiivset tagasisidet, sh professionaalsetelt TV-s esinejatelt.

 

Karl Teichmann

Coach-superviisor

Koolituse võluvaim pool on selle ülesehitus, kus kogu protsess käib väga järkjärguliselt: sa hakkad peale pisikestest soojendusharjutustest ning lõpuks teed kergusega asju, mida pidasid alguses ebamugavaks või lausa hirmutavaks. Mihkel annab pidevalt sisukat ning toetavat tagasisidet, mis aitab märgata enda edusamme ja nõnda esinejana enesekindlust kasvatada (head aega värisev hääl!). Võtsin koolituselt kaasa märkimisväärselt suurema enesekindluse ning samm-sammulise protsessi, kuidas enda esinemisi üles ehitada. Kohe pärast Mihkli koolitust pidasin ka ühe avaliku kõne, mis tõi mulle lisaks aplausile hulganisti uusi kontakte ja laheda partneri, tänu kellele astusin oma äriasjades olulise sammu edasi.

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Aktiivne ettevalmistus kui eduka esinemise vundament
● Kuidas leida see üks üks sõnum, milleks sul tegelikult esinemisel aega on?
● Kuidas luua kiirelt esinemiseks vajalik visand?
● Kuidas ette valmistada suulist sõnumit?
● Mis on aktiivne ettevalmistus ja milleks seda vaja on?

Kasutatavad meetodid: Lühiloeng, harjutused, lühiesitlused
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Tõlgime erialased mõtted publiku keelde
● Kuidas vältida abstraktseid ja teoreetilisi mõttekäike avalikul esinemisel ja mis oleks tulemuslikum meetod?
● Kuidas keeruline info mitte ainult arusaadavalt, vaid võimendatult publikuni tuua?
● Kuidas numbrid rääkima panna ning esitada andmeid mõistetavalt ja isegi inspireerivalt?

Kasutatavad meetodid: Lühiloeng, harjutused, lühiesitlused
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Kuidas viia oma sõnum publikuni?
● 6 kõnetehnilist võtet, mida kasutavad absoluutselt kõik väljapaistvad kõnelejad.
● Kuidas sõnade abil luua publikuga kontakt?
● Millised ettekannete ülesehituslikud mudelid aitavad sul alati leida parimat lahendust igale publikule ja teemale?

Kasutatavad meetodid: Lühiloeng, harjutused, lühiesitlused
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Esinemise töötuba
● Katsetad 6-10 õpitud võtet
● Võrdled oma varasemaid sõnumeid koolitusel saadud teadmistega

Kasutatavad meetodid: esitlused ja tagasiside

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].