Hübriidsete ja hajusate meeskondade juhtimine

Mida on vaja igapäevatöös muuta, et hübriidtöö oleks sujuv ja efektiivne?
Koolituse eesmärk on aidata mõista muutunud tööviise, mis on kaasnevad hübriidtöö ja hajustööga ning anda teadmised sellest, kuidas paremini planeerida tegevusi, tööaega ning -protsesse – just meeskonnajuhi vaatepunktist. Koolitusel arutatakse läbi,  millised juhtimistegevused on muutunud ja millised lisandunud ning mida tähendab vaimne tervis ja heaolu muutunud keskkonnas.

 

Koolitaja Kaija Teemägi on viimased viis aastat põhjalikult tegelenud muudatuste juhtumisega ja hübriidtöö juurutamisega personalivaldkonna juhina Elisas ning see koolitus on suurepärane võimalus oma teadmisi avardada ning Kaija Teemägi ja teiste juhtidega kogemusi ja  mõtteid vahetada.

 

Viimase paari aasta jooksul oleme kogenud järsku üleminekut tavapärasest töörütmist täielikule kodutööle. Paljud ei tahagi enam 100% kontoris tööd teha või on protsessid nii palju muutunud, et selleks ei ole enam vajadust. Muutunud töövormidega on tähtsamaks muutunud ka enesejuhtimise võimekuse osakaal ning töö- ja eraelu tasakaalus hoidmine.

 

Kujunemas on kombineeritud töövormid.  Hübriidtöö puhul töötavad inimesed erinevates asukohtades. Hajustöö tähendab seda, et osad töötavad kontoris, osad kodus ning mitmed ülesanded saavad täidetuks hoopis liikumise pealt ning töötatakse nii sünkroonselt (samaaegselt) kui ka asünkroonselt (erinevatel, endale sobivatel aegadel). Nende töövormide puhul mängivad aina olulisemalt rolli selged eesmärgid ja vastastikused ootused.

 

Koolituse eesmärk on mõtestada lahti hübriidtöö ja hajustöö  olemus ning paremini mõista muutunud tööviise. Selle tulemusena saad paremini planeerida tegevusi, tööaega ning -protsesse, kohandada juhtimistegevusi ja suurendada töötajate heaolu.

 

Koolitusele on oodatud:

  •        juhid, kes igapäevaselt juhivad hübriidseid hajusaid tiime;
  •        juhid, kes soovivad uues normaalsuses kaugtööst hästitoimiva hübriidse ja hajusa töövormi välja töötada. 

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  •        Tahad täpsemalt mõista, mille poolest erineb hübriidtöö kaugtööst?
  •        Soovid muuta koostöö- ja juhtimisviise hübriidsetele töövormidele sobivamaks?
  •        Näed, et vanad harjumused muutunud töökeskkonnas enam ei toimi või ei ole efektiivsed ning soovid konkreetseid näpunäiteid muutuste tegemiseks?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

  •        mõistab hübriidtöö olemust ja oskab seda paigutada oma organisatsiooni konteksti;
  •        mõistab, milliseid protsesse on vajalik muuta või milliseid luua hübriidtöö efektiivseks toimimiseks;
  •        teab, kuidas planeerida enda ja meeskonna tööaega hübriidsele vormile sobivalt;
  •        mõistab, mida on vaja oma igapäevatöös muuta, et hübriidtöö oleks sujuv ja efektiivne.

 

Koolitus viiakse läbi veebi teel Zoom keskkonnas. Koolitus on kombineeritud loengu ja grupiaruteludega ning eeldab osalejatelt aktiivset kaasamõtlemist ja osavõttu ehk aruteludes osalemine enda videopildiga. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

 

Maht: 4 akadeemilist tundi

Koolitus toimub, kui koolitusgrupis on vähemalt 10 osalejat.

Koolitusel osalemine ühele inimesele 275 € + km. Kui ühest ettevõttest osaleb 2 või rohkem inimest, siis on hind ühe inimese kohta 225€ + km.

Ajakava

09:15 - 09:30
Koolitusele registreerimine ja sissejuhatav info
09:30 - 11:00
Hübriidsete töövormide eripära
11:00 - 11:30
Paus
11:30 - 13:00
Hübriidtöö korraldamine ja juhtimine. Protsessid ja agiilne juhtimine

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].