Tarneahela ja tootmise planeerimine

Kaasaegse tööstuse üks võtmekoht on erinevate ressursside tõhus kasutamine. Selle aluseks on väga täpne tootmise prognoosimine ja planeerimine. Tootmise planeerimise ülesanne on tarnida õiged tooted, õige kvaliteediga, õigetes kogustes, õigeaegselt kliendile ehk tagada tarnetäpsus koos optimaalsete kuludega.

Lihtne on planeerida ja tagada tõhus ressursside kasutus väikese sortimendi ja suurte koguste juures, kuid kuidas seda teha kulutõhusalt laia sortimendi ja erinevate tellimuste juures või prognoosipõhise tootmise puhul? See on juba tunduvalt keerulisem.

Sellel koolitusel tutvustatakse erinevaid prognoosimise meetodeid ja näidatakse praktilisi meetodeid prognoosipõhiseks ja tellimuspõhiseks tootmiseplaneerimiseks. Koolitusel käsitletakse ka võimalusi, kuidas saavutada tootmise planeerimise abil tellimuste täitmise kiirus ja kulutõhusus, mis toetab ettevõtete konkurentsivõimet.

Koolituse sihtgrupp

  • Tootmisjuhid;
  • Tootmisplaneerijad;
  • Tootmisettevõtte juhid;
  • Tootmisettevõtte kliendihaldurid

Koolituse eesmärk on tutvustada erinevaid tootmisvõimsuste prognoosimise ja planeerimise meetodeid ning nende erinevaid infotehnoloogilise rakenduse võimalusi.

Koolituse tulemusena mõistad:

  • erinevaid prognoosimise meetodeid ja oskad neid kasutada oma ettevõttes nõudluse prognoosimisel; 
  • erinevaid protsesside planeerimise strateegiaid (strateegiline-, taktikaline -ja operatiivplaneerimine) ning oskad neid rakendada oma ettevõtte protsesside planeerimisel; 
  • nõudluse-võimsuse juhtimise meetodeid (sh piiratud ja piiramatu ressursiga planeerimine) ning oskad neid rakendada;
  • operatiivplaneerimise meetodeid ning võimalusi ja oskad neid rakendada;
  • turul olevate infotehnoloogiliste lahenduste tootmisplaneerimise võimalusi ja piiranguid

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolituse käigus tutvustatakse turul olevaid erinevaid tootmisplaneerimise tarkvaralahendusi ja nende rakendamise võimalusi. Olulisel kohal on erinevate, ettevõtetepõhiste, kaasuste lahendamine. Tulemusi hinnatakse arutelude ja harjutuste teostamise käigus. Tunnistuse väljastamise eeldus on täis mahus koolitusel osalemine.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT. 

 

Loe koolitusest artiklit:
Tootmise planeerimisel tuleks kasutada kombineeritud süsteeme

Ajakava

1. päev
2. päev
3. päev
09:45 - 11:00
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Fuajees on olemas suunaviidad koolituse nimega.
10:00 - 11:30
1.Tootmisprotsesside prognoosimine ja planeerimine
• Tootmisprotsesside prognoosimise ja planeerimise strateegiad (strateegiline, taktikaline ja operatiivplaneerimine) • Nõudluse prognoosimise meetodid ja nende rakendamine (sh näidisülesanded Excelis ja kodune ülesanne)
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Võimsus
• Võimsuse arvestamise meetodid • Nõudluse ja võimsuse juhtimise meetodid
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Operatiivplaneerimine
• Tellimuse põhise operatiivplaneerimise meetodid ja nende rakendamine (sh näidisülesanded Excelis ja kodune ülesanne)
• Prognoosi põhise operatiivplaneerimise meetodid ja nende rakendamine (sh näidisülesanded Excelis ja kodune ülesanne)
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Kombineeritud planeerimine
• Kombineeritud planeerimise (tellimus- ja prognoosipõhine) süsteem ja selle rakendamine (sh näidisülesanded Excelis ja kodune ülesanne)
09:45 - 10:00
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Fuajees on olemas suunaviidad koolituse nimega.
10:00 - 17:00
Tootmise planeerimise tarkvarad ja nende võimaluste tutvustamine
Tutvustatakse Epicor, Tieto ja Microsoft Dynamics'i planeerimise tarkvarade töötamise põhimõtteid. Selle käigus lahendatakse planeerimise praktiline ülesanne, milles osalejad näevad ka reaalselt, kuidas toimub planeerimine läbi tarkvara lahenduse.
09:45 - 10:00
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Fuajees on olemas suunaviidad koolituse nimega.
10:00 - 17:00
Kaasuste lahendamine ning arutelud
Osalejad saavad lahendada erinevaid enda ettevõte praktilisi kaasuseid ja töötada välja oma ettevõtte põhine planeerimise mudel.

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].