Efektiivsete koosolekute juhtimine ehituses

Kuidas tõhusate koosolekutega hoida kokku aega, raha ja närve ning püsida projektidega graafikus?
Koolitusel keskendume sellele, kuidas hästi planeeritud ja efektiivsed koosolekud aitavad kaasa kogu ehitusprojekti ajaraamis püsimisele ja seatud eesmärkide saavutamisele. Koolitusel saad teada, kuidas korraldada võimalikult lühikesi koosolekuid nii, et oluline info oleks vahetatud, otsused tehtud ning et keegi ei tunneks ennast üleliigsena.

 

Ehituse huvigruppide esindajad ütlevad, et koosolekud on tihti ebaefektiivsed ning raiskavad väärtuslikku aega – sageli venivad need pikaks ja teemad, mida arutatakse, ei puuduta kõiki osapooli. Koosolek peaks olema tõhus info edastamise ja hankimise koht, seal lahendatakse probleeme ja otsustatakse järgnevad sammud. Koolitusel võtame ehitusvaldkonna- spetsiifiliselt läbi efektiivsete koosolekute pidamise põhimõtted, mis kokkuvõttes aitavad aega kokku hoida ja protsessid tõhusamaks muuta.

 

Koolituse eesmärk on:

 • teadvustada koosoleku korraldamise ja juhtimise olulisust huvipoolte ja objekti- või projektijuhi jaoks;
 • mõista koosoleku kokkukutsuja rolli;
 • leida võimalusi enda korraldatud ja juhitud koosolekute tõhususe tõstmiseks.

 

Koolitusele on oodatud kõik ehitusvaldkonna juhid ja spetsialistid, kes kutsuvad kokku ja juhivad koosolekuid. Teemasid käsitleme ehitusvaldkonna põhiselt.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas sinu töö osa on ka koosolekute kokkukutsumine ja juhtimine?
 • Kas ootad koosoleku järgselt selgeid tulemusi?
 • Kas soovid, et koosolekud oleksid eesmärgipärased  ja efektiivsed ega veniks üle aja?
 • Soovid, et osalejad võtaks sinu koosolekuid tõsiselt ja panustaksid omalt poolt?
 • Soovid, et inimesed osaleksid koosolekul meeleldi?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teadvustab erinevat tüüpi koosolekute iseärasusi ja eesmärke­;
 • tunneb koosoleku korraldamise ja läbiviimise protsessi;
 • oskab koosolekut ette valmistada;
 • teab, kuidas korraldada ja juhtida erinevat tüüpi koosolekuid;
 • teab veebipõhiste koosolekute läbiviimise iseärasusi.

 

Koolitus on üles ehitatud selliselt, et ehitusvaldkonna juhid ja spetsialistid saavad analüüsida ja märkavad, millised on nende koosolekute probleemkohad ning leiavad koolituselt oma igapäevatöös hõlpsasti rakendatavad lahendused.  Koolitusel kasutame loengut, arutelusid ja grupitöid. Koolituse lõpus valmistab iga osaleja ette töökoosoleku, mille kava esitatakse hindamiseks ja analüüsiks.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktilise ülesande käigus. 

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1. Koosolekud ja tõhusus
• Tõhusad ja mittetõhusad koosolekud
• Milliseid koosoleku tüüpe me kasutame
• Koosoleku eesmärk
• Koosoleku protsess
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Erinevate koosolekute ettevalmistus
• Eesmärk
• Kes osalevad
• Kus toimub
• Milline on päevakord
• Kaua kestab
• Rollid koosolekul
• Otsustamine koosolekul
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Koosoleku juhtimine
• Alustamine
• Läbiviimine
• Kui koosolek hakkab käest minema
• Lõpetamine
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Koosoleku järelkontroll. Virutuaalkoosolekud.

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].