Professionaalne projektijuhtimine ehitusvaldkonnas 1.osa

Kuidas tõsta ehituse efektiivsust? Koolitus annab 11 täiendõppepunkti!
Koolitusel käsitletakse projektijuhtimist projektijuhi/objektijuhi vaatenurgast. Mida tema isiklikult saab teha, et tõsta projekti kasumlikkust ja vähendada koostööga seotud probleeme. Programm on kokku pandud lähtudes headest ehitustavadest ja ehitusorganisatsioonide protsesside kirjeldustest. Koolitus on praktiline ja käsitleb peaasjalikult küsimusi, kuidas teha nii, et kokkulepitud protsessid annaksid oodatud efektiivsuse.

Koolitusele on oodatud

ehitusettevõtete juhid, projekti- ja objektijuhid ning kõik, kes soovivad tavapärasest paremini mõista projektijuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid. Oodatud on ka kogemustega projekti- ja objektijuhid, kuna praktika on näidanud, et just nemad ammutavad sellelt koolituselt kõige rohkem.

Koolituse tulemusena osaleja

• saab struktureeritud ülevaate projektipõhisest juhtimisest ehitustegevuses;
• omandab süsteemse arusaama projektijuhi rolli tähtsusest ja ülesannetest;
• teab hulga töökorralduslikke võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta;
• mõistab, kuidas jälgida ja juhtida projektide täitmist algusest lõpuni.

Koolituse käigus koostatakse isiklik tegevuskava töödest, mis võimaldavad analüüsida edasisi tegevusi ning viise, kuidas edasisi tegevusi läbi viia.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolituse eesmärk on aidata projektijuhtidel/objektijuhtidel paremini hakkama saada oma tööülesannetega, tõstes ehituse efektiivsust läbi:

• tõhusama töökorralduse ja ajakulu vähendamise
• täpsema ressursikasutuse planeerimise
• teadmise, milline on reaalne projekti valmimise hetk ja kasumlikkus sellel hetkel
• pingevabama töökeskkonna.

Koolitus annab 11 täiendõppe punkti.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Ajakava

1.päev
2.päev
09:30 - 09:45
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.
09:45 - 11:30
Üldosa
• Individuaalsete ja ühiste eesmärkide defineerimine
• Projekti edukus ja projektijuhtimise edukus
• Huvipooled projektis ja koostöö edukus
• Projekti elutsükkel
Kasutatavad meetodid: teooria, individuaalne töö, arutelu ja grupitöö
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Üldosa jätkub
• Projektiorganisatsioon
• Vastastikused ootused (meeskond, alltöövõtjad, objektijuht/projektijuht, tellija)
• Vastutus projektitöös
Kasutatavad meetodid: teooria, arutelu ja grupitöö
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Projekti ettevalmistus ja läbimõeldus
• Nõuete täpsustuse põhimõtted
• Eelarve koostamine
• Lepingu sõlmimine
Kasutatavad meetodid: teooria ja arutelu

Projekti läbimõeldus
• Ehitusprotsessi planeerimine
• Tööde struktuuri määratlemine, vältimaks ootamatuid lisatöid ehituse käigus
Kasutatavad meetodid: teooria ja arutelu
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Projekti läbimõelduse teema jätkub
• Töökorraldusliku plaani koostamine, mille alusel toimub ajaline koostöö ehituse käigus
• Fikseerime põhjused, miks meie koostatud plaanid ei realiseeru elus täpselt kavandatud viisil
• Määramatuse arvestamine planeerimisel
Kasutatavad meetodid: teooria, arutelu, grupitöö

NB! Ajakava ja teemade käsitlus võib muutuda vastavalt konkreetse koolitusgrupi huvidele ja arutelu loogikale.
09:30 - 09:45
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.
09:45 - 11:30
Projekti läbimõelduse teema jätkub
• Normeerimata töö kestuse hindamine
• Mida projektijuht peaks tegema, et vähendada aja kulutajate mõju ja tõsta seeläbi ehitustööde efektiivsust
• Ajavaru loomine
• Projekti kasumlikkuse juhtimine
Kasutatavad meetodid: teooria, arutelu, individuaalne ülesanne ja võimalusel meeskonna mäng iseloomustamaks aja kokkuhoiu võimalusi
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Projekti läbimõelduse teema jätkub
• Kvaliteedisüsteemi vajalikkus projektijuhtimise edukuse kindlustamiseks
• Kommunikatsiooniplaani koostamine (ehituses osalejate vahel ja tellijaga)
• Riskide määratlemine ja nende arvestamine planeerimisel
Kasutatavad meetodid: teooria, arutelu
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Projekti teostamine
• Ehituse alustamise protseduurid
• Tuleviku juhtimine läbi prognooside
• Reaalse projektiplaani näidise analüüs
• Probleemide lahendamine
Kasutatavad meetodid: teooria ja arutelu
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Projekti teostamine, projekti lõpetamine, koolituse kokkuvõte
• Koostöö ehituse järelevalvega
• Kuidas käsitleda ettetulevaid ehituslikke muudatusi
• Muudatuste mõju plaanidele
• Ehitusprojektides esineva määramatuse fikseerimine
• Määramatuse arvestamine planeerimisel
Kasutatavad meetodid: teooria, arutelu

Projekti lõpetamine
• Töö lõpetamise analüüs, mis võimaldab järgmine kord tegutseda efektiivsemalt tööde teostajal ja objektijuhil/projektijuhil
• Projekti lõpetamise protseduurid
• Määramatuse grupitöös fikseeritud mõjutajate ülevaatus ja lahendused neile
Kasutatavad meetodid: teooria, arutelu

Koolituse kokkuvõte
• Koolituse kokkuvõte

NB! Ajakava ja teemade käsitlus võib muutuda vastavalt konkreetse koolitusgrupi huvidele ja arutelu loogikale.

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].