Kuidas luua loetav ja veenev sõnum?

Kuidas infokülluses saavutada, et teie loodud sisu tarbitakse ja seisukohtadega arvestatakse?
Oma sõnumi selge esitamise ja sellega soovitud mõju tekitamise puhul ei ole vahet, kas räägime arvamusartiklist, pressiteatest, Facebooki-postitusest, podcasti-esinemisest, müügipresentatsioonist, töötajatele esinemisest või sisuturundusest – kõigi nende puhul saab rakendada ajakirjanduses levinud põhimõtteid saamaks publiku tähelepanu.

 

Oma loo või sõnumiga mõjule pääsemiseks ei piisa vaid selle avaldamisest. See peab olema kirjutatud või esitatud nii, et suur hulk sihtgrupist seda märkaks, loeks ja tegutseks. Eesti ajakirjanduse tunnustatud eksperdid Igor Rõtov ja Aivar Hundimägi jagavad koolitusel oma ajakirjanikutarkust ja pikaajalist kogemust, mis annab igale osalejale oskuse ärgitada arutelusid ning esitada oma sisukohti argumenteeritult ja mõjusalt.

 

Koolitusele on oodatud ettevõtjad, juhid, turundus- ja kommunikatsioonijuhid ja -spetsialistid, mõjuisikud ja influencerid – kõik, kes soovivad õppida, kuidas kirjutada või rääkida veenvalt ja mõjusalt.    

 

Koolituse eesmärk on anda teadmised moodsa massikommunikatsiooni toimimisest ning praktilised teadmised, kuidas lugu nii kirjas kui ka kõnes meeldejäävalt esitada.

 

Koolitus sobib teile juhul, kui vastate jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele.

  •        Soovite oma sõnumit selgemini edasi anda?
  •        Soovite jõuda suurema lugejaskonnani või kuulajaskonnani?
  •        Soovite teada, kuidas oma sõnumit argumentidega toetada?
  •        Soovite vältida vigu oma otsuste kommunikeerimisel?
  •        Peate meeskonnas viima läbi muutusi?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

  • mõistab, kuidas meedia toimib ja kuidas viia oma lugu massideni;
  • teab, milline peab olema uudis ja arvamuslugu, et seda loetakse;
  • teab, kuidas kasutada argumente
  • teab, kuidas hinnata teksti või kõne kvaliteeti ja mõjukust.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täismahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitusel vaheldub teooria praktiliste harjutustega. Teooria annab teadmised ajakirjanduse ja sotsiaalmeedia toimimisest. Kohapeal valmivad uudislugu ning harjutatakse argumenteerimist, mille tulemusena valmib arvamusartikli struktuur. Osalejad saavad koolituselt kaasa õppematerjalid, mis on abiks ka pärast koolitust. Koolituse materjal sisaldab ka soovituslikku lisalugemist.

Soovi korral on osalejatel võimalik enne koolituse toimumist saata koolitajatele enda kirjutatud arvamusartikleid või sotsiaalmeedia postitusi, mida koolitusel osalejatega koos analüüsida.

Koolitusel osalejad saavad ainulaadse võimaluse peale koolitust testida innovaatilist e-kursust, mis aitab kinnistada ja praktikas rakendada õpitut.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajatega Igor Rõtov ja Aivar Hundimägi.

 

Koolitusel osalenute tagasiside:

Martin Järv

Äripäev AS

"Minu jaoks oli koolitus peamine meeldetuletus, et inimesed otsustavad emotsioonide toel aga põhjendavad oma otsuseid loogikaga. Koolitus andis kiire ja konkreetse ülevaate meedia toimimisest ning infomüras silma paistmisest. Koolituse tulemusena tean ma tehnikaid veenvate argumentide koostamiseks ning vastaspoole argumentide ümber lükkamiseks. Õppisime kellele ja kuidas suunata oma sõnumit, et inimesed selle peale ka tegutsema hakkaksid. Käisime läbi milliseid kanaleid pidi milliste sihtgruppideni jõuda ning saime teada millisest meediakanalist tarbivad inimesed uudiseid kõige rohkem."

 

✔️ "Soovitan koolitust kõikidele ettevõtte kõneisikutele."
✔️ "Tore oli koolitajate enda suhtumine ja uhkus Äripäeva üle."
✔️ "Koolitajad on nii karismaatilised, et neid võib alati kuulata."
✔️ "Koolitajad on oma valdkonna spetsialistid, kes oma mõtteid ladusalt edasi annavad."
✔️ "Oli huvitav kuulata, kuna toodi palju näiteid. Ei olnud liiga pinnapealne ega ka liiga detailne."
✔️ "Koolitus oli väga huvitav ja sisukas. Info toodi kuulajateni arusaadavalt ja põhjalikult, väga positiivne kogemus!"

Ajakava

9:45 - 10:00
Kogunemine ja hommikukohv
10:00 - 11:30
1. Massikommunikatsiooni teooria
• Kuidas meedia toimib
• Meedia erinevad žanrid

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Uudise kirjutamine
• Uuriskriteeriumite tutvustus
• Pööratud püramiidi tehnika
• Praktiline harjutus, kuidas voolavast jutustustest teha köitev uudislugu

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, praktiline töö
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Arvamusartikli kirjutamine
• Ratsionaalse argumenteerimise teooria
• Argumentide otsimine ja hindamine
• Kuidas tulla edukalt toime demagoogiaga?
• Arvamusartikli struktuur
• Pealkirjastamise kunst

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, praktiline töö
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Kuidas muuta kehv tekst loetavaks?
• Facebooki-postituste, esinemise, artiklite analüüs
• Lihtsad võtted, kuidas kehv tekst muuta loetavaks

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, praktiline töö

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].