koolitaja pilt

Koolitaja:

Silver Toompalu

Aeg:

29.03.2021, kell 04:00-11:00

Andmehaldus ja -analüüs Excelis raamatupidajatele

Koolituse eesmärk on arendada raamatupidajate oskusi Exceli töövahendite ja võimaluste süvendatud kasutamiseks igapäevatöös.

 

Läbi praktiliste harjutuste õpitakse tundma erinevate funktsioonide poolt pakutavaid võimalusi andmete töötlemisel ja analüüsimisel. Arendatakse oskusi luua oma andmetest kiirelt erinevaid kokkuvõtteid ning tulemuste visualiseerimise võimalusi arvjooniste abil.

Koolituse sihtgrupp

Koolitusele on oodatud Exceli igapäevased kasutajad, kes soovivad õppida Exceli võimalusi ja töövahendeid, et oma töö tulemuslikkust kasvatada ja selle võrra aega juurde võita.

Koolituse tulemusena osaleja

  • kasutab Excelis sobivaid töövahendeid töös mahukamate andmetabelitega;
  • oskab koondada suurt hulka andmeid ülevaatlikuks aruandeks, kasutades andmete analüüsimiseks liigendtabeli (PivotTable) ja PowerQuery töövahendit;
  • teab, kuidas visualiseerida Exceli andmeid erinevate arvjoonistega;
  • näeb Excelis neid olukordi, mida oleks sobiv automatiseerida makrode abil;
  • teab, kuidas lindistada lihtsamaid makrosid ning neid vajadusel veidi täiendada.

Koolitus on praktilise suunitlusega, kus käsitletavad töövahendid proovitakse kohe praktiliste harjutuste näol läbi. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste ülesannete lahendamise kaudu.

Koolituse tulemuslikuks läbimiseks palume veenduda järgmistes punktides:

  • Koolitusel osalejad peaksid võtma kaasa Windows operatsioonisüsteemiga sülearvuti (eelneval kokkuleppel on võimalik rentida sülearvutit ka koolitajalt).
  • Koolitusel osalemiseks peab arvutisse olema installitud MS Excel 2013 või uuem versioon.
  • Excelisse peab olema installeeritud PowerQuery tööriist. Excel 2016 versioonis on see Excelis olemas. Vanemas versioonis tuleb see eraldi installeerida: https://www.microsoft.com/et-EE/download/details.aspx?id=39379

Koolituse maksimaalne osalejate arv on 15.

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.