koolitaja pilt

Koolitaja:

Marianne Liiv

Aeg:

05.02.2021, kell 05:45-13:00

Tootetutvustuste kirjutamine

Tootetutvustuste kirjutamine võib olla paras peavalu, kuid ometi on just tootetekstid tihti igasuguse e-äri keskpunktis. Pelgalt toote spetsifikatsiooni väljatoomine või toortõlge tootja materjalidest ei õhuta klienti ostule. Kuidas kirjeldada toodet nii, et klient tunneks – jah, just seda ma tahan! Head tootetekstid suurendavad müüki, toovad su e-poe internetiotsingus paremini välja ning tugevdavad su kaubamärki.

 

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi tootetutvustuste kirjutamiseks, mis kõnetavad klienti ja suurendavad ostusoovi.

Sihtgrupp

See koolitus on suunatud kõigile, kelle tööülesannete hulka kuulub tootetutvustuste kirjutamine. Osalema on oodatud ettevõtete müügi- ja turundustöötajad, kommunikatsioonitöötajad, projektijuhid, sekretärid ning kõik teised, kel tarvis tootetekste kirjutada.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Kas sinu tööülesannete hulka kuulub tootetutvustuste kirjutamine?
  • Kas oled plaaninud oma e-poe tootetekstid üle vaadata, aga ei tea, kust alustada?
  • Kas soovid suurendada oma e-poe müüki?
  • Kas soovid parandada oma oskust tootetutvustusi kirjutada?

Koolituse tulemusena osaleja

  • Oskab analüüsida klienti ja mõista tema soove;
  • Oskab näha oma toodet kliendi vaatepunktist;
  • Oskab kirjeldada toote omadusi lähtuvalt kliendi kasust;
  • Oskab struktureerida tootetutvustust läbimõeldult;
  • Oskab sõnastada teksti lugejat kõnetaval viisil.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitusel analüüsitakse nii klienti kui toodet ning kirjutatakse valmis 4-5 tootekirjeldust. Koolitusel osaleja võib kirjutada paberile või kasutada isiklikku sülearvutit. Hea on eelnevalt valida välja 4-5 toodet, millega koolitusel tööle hakata.

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste ülesannete lahendamise, arutelude ja enesehindamise teel. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi