Beyond Budgeting (EST)

ehk kohanduva eelarvestamise juhtimismudel
Traditsiooniline juhtimine, sealhulgas finantside juhtimine, on tänapäeva muutuva ärikeskkonna jaoks sageli liiga aeglane ja bürokraatlik. Juhtimine peab olema paindliku ja inimliku iseloomuga.

Kohanduv eelarvestamine ehk Beyond Budgeting on tõhus ja edukas juhtimismudel, mis on loodud tänapäeva muutuvas ärikeskkonnas kohandumiseks ja inimeste paremaks juhtimiseks. Organisatsioonid, mis viivad oma juhtimismudeli vastavusse kohanduva eelarvestamise põhimõtetega, võivad omandada olulise ja püsiva konkurentsieelise.

Koolitaja Bjarte Bogsnes on Beyond Budgeting Roundtable’i juhatuse esimees, kellel on rohkem kui kakskümmend aastat praktilisi kogemusi kohanduva eelarvestamise rakendamise juhtimisel kahes suures rahvusvahelises ettevõttes, Borealis ja Statoil.

Sihtgrupp
Ettevõtete tegevjuhid, finantsjuhid, personalijuhid, Lean-juhtimise ja agiilse juhtimise koolitajad

Koolituse eesmärk
Anda teadmised, kuidas rakendada Beyond Budgeting mudelit oma ettevõttes ja seeläbi vähendada traditsioonilise juhtimisega seotud probleeme ning tõsta ettevõtte konkurentsieelist.


Koolituse tulemusena osaleja
  • mõistab traditsioonilise juhtimise süsteemist tulenevaid probleeme;
  • saab põhjaliku ülevaate kohanduvast eelarvestamisest, selle taustast, kontseptsioonist ja 12 põhimõttest;
  • õpib, kuidas on rakendatud mudelit üle maailma, sealhulgas Statoilis;
  • saab teadmised, kuidas veenda oma organisatsioonis mudeli kasutusele võtmist;
  • saab praktilised oskused ja teadmised kohanduva eelarvestamise ellurakendamisest;
  • mõistab, mida tähendavad kohanduva eelarvestamise põhimõtted eri majandusharudes ja kultuurides;
  • mõistab kohanduva eelarvestamise ning Lean-juhtimise ja agiilse juhtimise vahelisi seoseid.

PS! Koolitus toimub inglise keeles. 
Read the Programme in English.

Koolituse sisuga saab tutvuda allpool ajakavas.

 

Lugege koolitaja artiklit:

Kohanduv eelarvestamine kui tuleviku juhtimismudel

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Ajakava

09:45 - 10:00
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.
10:00 - 11:30
1. Traditsioonilise juhtimise probleemid
• Miks see kunagi töötas, kuid enam mitte
• Kohanduva eelarvestamise filosoofia
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Kohanduv eelarvestamine maailmas
• Kohanduva eelarvestamine põhimõtted
• Näited eri valdkondadest
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Kuidas tegutseda - kohanduv eelarvestamine Statoili näitel
• Eelarve eesmärkide eraldamine
• Suhtelised eesmärgid ja terviklik soorituse hindamine
• Dünaamiline prognoosimine
• Dünaamiline ressursside jaotamine
• Kuidas tegutseda?
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 16:30
4. Rakendamine
• Muudatusvajaduse loomine
• Rakendamise nõustamine

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].