Õiguse alused projektijuhtidele

Praktiline ülevaade õigusest ja lepingutest projektijuhtidele
Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele ja lähtudes parimast võimalikust korraldusest – auditooriumis, kus on kasutusel ohutust tagavad meetmed ja/või reaalajas veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Projektijuhi töö eeldab paljude osapooltega (partnerid, tellija jt) suhtlemist, kokkulepete tegemist ja ülesannete koordineerimist. Projekti kulg võib aga takerduda, kui kokkulepetest ei peeta kinni, räägitakse üksteisest mööda või ka väga paljude muude asjaolude kokkulangemisel. Mida mahukam on projekt, seda rohkem on ka lepinguid, reegleid jm õiguslikke tegureid, milles orienteerumine ei pruugi olla lihtne ja vahel ei pruugi nende olemasolu meeldegi tulla. Projektijuhi ülesanne on jälgida, et kõik toimiks ka õiguslikus mõttes korrektselt ja et teadmatuse ja ebatäpsuse tõttu ei tekiks projektile ja hiljem organisatsioonile kahju.

Seepärast on projektijuhtimise õnnestumise üks eeldus õigusalaste baasteadmiste omamine. Näiteks teadmised teemadest,

  • mis vahe on kokkuleppel ja lepingul,
  • kas suuline leping on leping,
  • kes vastutab erinevate töölõikude eest,
  • mis on töövõtu- ja töölepingu vahe,
  • mis on konfidentsiaalsus ja
  • kuidas tagada olulise informatsiooni turvalisus,

teevad projektijuhti enesekindlamaks ning tema töö sujuvamaks.

Projektijuhi õigusalaste baasteadmiste olemasolu vähendab võimalusi projekti takerdumiseks probleemidesse, aidates lihtsamini tuvastada olukordi, kus on tarvis küsida juristi nõu. 

Koolitus „Õiguse alused projektijuhtidele“ on jätk koolitusprogrammile Professionaalne projektijuhtimine 1.osa ja Professionaalne projektijuhtimine 2.osa

Koolitusele on oodatud
Projekti- ja objektijuhid ning kõik, kes soovivad tavapärasest paremini mõista projektijuhtimise tööd puudutavaid õiguslikke küsimusi, et teha oma tööd korrektselt ja õiguspäraselt ning tuvastada õiguslikult olulisi olukordi.

Koolituse eesmärk on anda teadmised projektijuhtimise tööd puudutavatest õigusalastest teemadest, et koostöö erinevate osapooltega oleks sujuv ja korrektne ja et projektijuht suudaks tuvastada õiguslikult olulisi olukordi.

Koolituse tulemusena osaleja
• Koostab kontrollnimekirja õigusalastest teemadest, mida projekti käigus pidevalt jälgida,
• saab ülevaate projektijuhtimist üldiselt puudutavatest juriidilistest teemadest,
• mõistab juriidilise korrektsuse tähtsust projektitöös,
• oskab tuvastada õiguslikult olulisi olukordi ja vajadusel küsida abi oma organisatsiooni juristidelt.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse jooksul loob iga osaleja endale kontrollnimekirja tegevustest ja olulistest punktidest, mida igapäevatöös rakendada. Lisaks saavad osalejad kaasa koolituse teoreetilise osa materjalid.

 

Vaata ka neid koolitusi:

Koolitusele eelnevad erinevate valdkondade projektijuhtidele mõeldud "Projektijuhtimine 1.osa" või "Professionaalne projektijuhtimine 2.osa".

Tervikprogrammidega tutvu siin:

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Ajakava

09:45 - 10:00
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.
10:00 - 11:30
Mis on õigus? Mis on leping?
• Mis on õigus?
• Mis on leping?
• Lepingu vormid.
• Mis leping on projektijuhtimise leping?
• Mis lepingud on projektis?
Kasutatavad meetodid: loeng, näidete analüüs, arutelu
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Lepingu elukaar
• Lepingu ettevalmistamine
• Lepingu täitmine
• Millal leping lõpeb?
• Lepingu muutmine
Kasutatavad meetodid: Loeng, näidete analüüs, arutelu
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Erimeelsused ja vaidlused
• Probleemid lepingu täitmisel
• Kahju ja vastutus
• Sanktsioonid
• Milline näeb välja üks kohtuvaidlus? Vahekohtud
Kasutatavad meetodid: loeng, näidete analüüs, arutelu
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Muud seonduvad küsimused
• Tööõigus
• Töövõtulepingu ja töölepingu vahe
• Konfidentsiaalsus, infoturve
Kasutatavad meetodid: loeng, näidete analüüs, arutelu

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].