koolitaja pilt

Koolitajad:

 • Tiit Valm
 • Ott Saame

Aeg:

02.03 - 02.06, kell 05:45

Professionaalne projektijuhtimine ehitusvaldkonnas


Koolitusel käsitletakse projektijuhtimist projektijuhi/objektijuhi vaatenurgast - mida nemad isiklikult saavad teha, et tõsta projekti kasumlikkust ja vähendada koostööga seotud probleeme? Koolitus annab praktilised teadmised, et projektijuhtimise protsessid annaksid oodatud efektiivsuse.

 

Tiit Valmi ja vandeadvokaat Ott Saame 6-päevane projektijuhtimise koolitus aitab kogemusega projektijuhtidel (3 aastat kogemust) oma teadmisi korrastada ja täiendada ning vähemalt 6. taseme projektijuhi kutseeksamiks ette valmistada. 

 

Koolitusprogramm koosneb kolmest osast:
1. osa: Projektijuhtimine ehituses: Kuidas tõsta ehituse efektiivsust
2. osa: Professionaalne projektijuhtimine: Projektijuhi juhtimiskompetentsid (käitumuslikud ja kontekstuaalsed kompetentsid)
3. osa: Õiguse alused projektijuhtidele: Praktiline ülevaade õigusest ja lepingutest projektijuhtidele. 

Programm on kokku pandud lähtudes headest ehitustavadest ja ehitusorganisatsioonide protsesside kirjeldustest.

 

Koolitusele on oodatud ehitusettevõtete juhid, projekti- ja objektijuhid ning kõik, kes soovivad tavapärasest paremini mõista projektijuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid. Oodatud on ka kogemustega projekti- ja objektijuhid, kuna praktika on näidanud, et just nemad ammutavad sellelt koolituselt kõige rohkem.

 

Koolituse eesmärk on aidata projektijuhtidel/objektijuhtidel paremini hakkama saada oma tööülesannetega ja valmistada kogemustega projektijuhte ette vähemalt 6. tasemeprojektijuhi kutseeksami sooritamiseks.

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • oskab tõhustada töökorraldust ja vähendada ajakulu;
 • oskab planeerida täpsemalt ressursikasutust;
 • saab teadmise, milline on reaalne projekti valmimise hetk ja kasumlikkus sellel hetkel;
 • oskab luua pingevabamat töökeskkonda;
 • on saanud igakülgsed teadmised projektijuhtimise meetoditest ja tehnikatest, käitumuslikest ja kontekstuaalsetest kompetentsidest;
 • teab mõistete süsteemi, mis vastab rahvusvahelistele standarditele;
 • teab tööks vajalike projektijuhtimise tööriistu;
 • teab projektijuhtimist puudutavaid juriidilisi küsimusi;
 • on saanud kontrollnimekirja õigusalastest teemadest, mida projekti käigus pidevalt jälgida.

Koolituse tulemusi hinnatakse grupitööde ja aruteluse käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolituse läbimine terves mahus.

 

Koolituse meetodid ja põhimõtted lähtuvad praktiliste oskuste omandamisest: teooria vaheldub arutelude ja praktiliste juhtumite analüüsiga elust enesest, üheskoos võetakse läbi probleemid, mis koostöös teostatavate arendusprojektidega võivad ette tulla ja osalejatele muret teevad. Osalejad saavad vajalikke teadmisi projektijuhtimisest, arendustegevuse juhtimiseks ja väärtuslikke nõuandeid, mis teevad igapäevase töö tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks. Lõplik koolitusprogramm kujuneb lähtudes koolitusgrupi vajadustest ja probleemidest. Vastuseid ja lahendusi jagavad nii koolitusgrupis osalejad kui koolitaja.

 

Kuidas tellija, tööandja või koostööpartner professionaalse projektijuhi ära tunneb?
Sihtasutus Kutsekoda on loonud Projektijuhi kutsestandardi, mille täitmine annab kindlustunde, et projektijuhil on professionaalne ja kaasaegne ettevalmistus kõigis vajalikes valdkondades.

Eesti Vabariigis kehtiv kutsesüsteem on kompetentsipõhine ja iga kutse taotleja peab kutsekomisjonile tõestama vastava kutse juurde kuuluvate kompetentside olemasolu. Kutsetunnistuse omandamine tõstab projektijuhi konkurentsivõimet tööjõuturul, andes tööandjale kinnituse selle kohta, et projektijuht on omandanud edukaks projektide juhtimiseks vajalikud oskused. Teisalt tõstab kutsetunnistusega projektijuhtide olemasolu ka nende ettevõtete konkurentsivõimet, kus nad töötavad, sest suureneb tõenäosus projektide edukaks elluviimiseks.

 

Kutse taotlemise eeldused

 • Nooremprojektijuht, tase 5
 • Projektijuht, tase 6 kutse taotlemise eelduseks on 3 aastane töökogemus projektijuhina ja teadmiste, oskuste ning kogemuste vastavus kutsestandardile
 • Vanemprojektijuht, tase 6 kutse taotlemise eelduseks on 5 aastane töökogemus projektijuhina, sealhulgas kolm aastat programmide ja keerukate projektide juhtimisel ning teadmiste, oskuste ja kogemuste vastavus kutsestandardile

Lisainfo SIIT.

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.