Professionaalne projektijuhtimine ehitusvaldkonnas

Koolitus annab aluse projektijuhi kutse omandamiseks

Koolitusel käsitletakse projektijuhtimist projektijuhi/objektijuhi vaatenurgast - mida nemad isiklikult saavad teha, et tõsta projekti kasumlikkust ja vähendada koostööga seotud probleeme? Koolitus annab praktilised teadmised, et projektijuhtimise protsessid annaksid oodatud efektiivsuse.

 

Tiit Valmi ja vandeadvokaat Ott Saame 6-päevane projektijuhtimise koolitus aitab kogemusega projektijuhtidel (3 aastat kogemust) oma teadmisi korrastada ja täiendada ning vähemalt 6. taseme projektijuhi kutseeksamiks ette valmistada. Täiendõppepunktide info uuendamisel.

 

Koolitusprogramm koosneb kolmest osast:
1. osa: Professionaalne projektijuhtimine 1.osa: Kuidas tõsta ehituse efektiivsust
2. osa: Professionaalne projektijuhtimine 2.osa: Projektijuhi juhtimiskompetentsid (käitumuslikud ja kontekstuaalsed kompetentsid)
3. osa: Õiguse alused projektijuhtidele: Praktiline ülevaade õigusest ja lepingutest projektijuhtidele 

Programm on kokku pandud lähtudes headest ehitustavadest ja ehitusorganisatsioonide protsesside kirjeldustest.

 

Koolitusele on oodatud ehitusettevõtete juhid, projekti- ja objektijuhid ning kõik, kes soovivad tavapärasest paremini mõista projektijuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid. Oodatud on ka kogemustega projekti- ja objektijuhid, kuna praktika on näidanud, et just nemad ammutavad sellelt koolituselt kõige rohkem.

 

Koolituse eesmärk on aidata projektijuhtidel/objektijuhtidel paremini hakkama saada oma tööülesannetega ja valmistada kogemustega projektijuhte ette vähemalt 6. taseme projektijuhi kutseeksami sooritamiseks.

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • oskab tõhustada töökorraldust ja vähendada ajakulu;
 • oskab planeerida täpsemalt ressursikasutust;
 • saab teadmise, milline on reaalne projekti valmimise hetk ja kasumlikkus sellel hetkel;
 • oskab luua pingevabamat töökeskkonda;
 • on saanud igakülgsed teadmised projektijuhtimise meetoditest ja tehnikatest, käitumuslikest ja kontekstuaalsetest kompetentsidest;
 • teab mõistete süsteemi, mis vastab rahvusvahelistele standarditele;
 • teab tööks vajalike projektijuhtimise tööriistu;
 • teab projektijuhtimist puudutavaid juriidilisi küsimusi;
 • on saanud kontrollnimekirja õigusalastest teemadest, mida projekti käigus pidevalt jälgida.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

 

Koolituse meetodid ja põhimõtted lähtuvad praktiliste oskuste omandamisest: teooria vaheldub arutelude ja praktiliste juhtumite analüüsiga elust enesest, üheskoos võetakse läbi probleemid, mis koostöös teostatavate arendusprojektidega võivad ette tulla ja osalejatele muret teevad. Osalejad saavad vajalikke teadmisi projektijuhtimisest, arendustegevuse juhtimiseks ja väärtuslikke nõuandeid, mis teevad igapäevase töö tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks. Lõplik koolitusprogramm kujuneb lähtudes koolitusgrupi vajadustest ja probleemidest. Vastuseid ja lahendusi jagavad nii koolitusgrupis osalejad kui koolitaja.

 

Kuidas tellija, tööandja või koostööpartner professionaalse projektijuhi ära tunneb?
Sihtasutus Kutsekoda on loonud Projektijuhi kutsestandardi, mille täitmine annab kindlustunde, et projektijuhil on professionaalne ja kaasaegne ettevalmistus kõigis vajalikes valdkondades.

Eesti Vabariigis kehtiv kutsesüsteem on kompetentsipõhine ja iga kutse taotleja peab kutsekomisjonile tõestama vastava kutse juurde kuuluvate kompetentside olemasolu. Kutsetunnistuse omandamine tõstab projektijuhi konkurentsivõimet tööjõuturul, andes tööandjale kinnituse selle kohta, et projektijuht on omandanud edukaks projektide juhtimiseks vajalikud oskused. Teisalt tõstab kutsetunnistusega projektijuhtide olemasolu ka nende ettevõtete konkurentsivõimet, kus nad töötavad, sest suureneb tõenäosus projektide edukaks elluviimiseks.

 

Kutse taotlemise eeldused

 • Nooremprojektijuht, tase 5
 • Projektijuht, tase 6 kutse taotlemise eelduseks on 3 aastane töökogemus projektijuhina ja teadmiste, oskuste ning kogemuste vastavus kutsestandardile
 • Vanemprojektijuht, tase 6 kutse taotlemise eelduseks on 5 aastane töökogemus projektijuhina, sealhulgas kolm aastat programmide ja keerukate projektide juhtimisel ning teadmiste, oskuste ja kogemuste vastavus kutsestandardile

Lisainfo SIIT.

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajatega Tiit Valm ja Ott Saame.

 

Ajakava

1.osa
2.osa
3.osa
09:45 - 10:00
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
10:00 - 17:00
Professionaalne projektijuhtimine ehituses 1.osa
• Projektijuhtimise metoodika. Projektiorganisatsioon ehitusvaldkonnas. Projektijuhtimise metoodika rakendamise eeldused.
• Projekti algus ja elutsükkel. Lähteülesande koostamine ja kokkuleppimine. Eesmärkide ja tööde defineerimise täpsus. Tehnoloogilise plaani koostamine. Eelarve koostamine. Teostatavuse hindamine. Projektitüübist sõltuva metoodika valik.
• Koostöö korraldamiseks vajaliku töökorraldusliku plaani koostamine. Määramatuse (riskide) hindamine ja arvestamine projekti planeerimisel. Kvaliteedi kindlustamise planeerimine.
• Projektiorganisatsiooni koostamine ja kokkulepped meeskonnaga (sisu, kirjalik vorm, suusõnaline vorm).
• Projekti operatiivjuhtimine. Koosolekud projektitöös (ka virtuaalkoosolekud)
• Töö tähtajaline kindlustamine – töötamine huvipooltega alltöövõtjatega, meeskonna kaugjuhtimine. Tulemuste dokumenteerimine.
• Muudatused projektitöös ja nende käsitlemine.
• Projekti lõpetamine.

Koolituse ajakava:
10:00 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17.00 Koolitus
09:45 - 10:00
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
10:00 - 17:00
Professionaalne projektijuhtimine ehituses 2.osa
• Projekti juhtimise edukuse tagamine ja näitamine.
• Koostöö korraldamine huvipooltega. Kokkulepped projekti edukuse hindamiseks.
• Projektiorganisatsiooni sidumine püsivate organisatsioonidega. Kuidas viia projekti töökultuur kooskõlla tellija ja teostajate omadega?
• Projektimeeskonna kujundamine –kuidas meeskond kohe alguses meeskonnana tööle panna.
• Toimetulek erinevate inimtüüpidega. Tekkivate probleemide lahendamise võtted ja metoodikad. Läbirääkimiste pidamine erinevate huvipooltega.
• Meeskonna innustamine loovateks lahendusteks.
• Kommunikatsiooni ja infovahetuse korraldamine.
• Saadud kogemustest õppimise kindlustamine (projektijuhile, meeskonnale ja erinevatele huvipooltele).
• Projektijuhi juhtimisstiil. Vastutuste kokkulepped. Meeskonnaliikmete ja huvipoolte panustamise ja motiveerituse kindlustamine. Pingete ja väsimuse leevendamine.
• Eetika projektijuhtimises.
• Kulude arvestamine ja nende jälgimine projekti käigus.
• Projektijuhile vajalik juriidiline taust.

Koolituse ajakava:
10:00 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17.00 Koolitus
09:45 - 10:00
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
10:00 - 17:00
Õiguse alused projektijuhtidele
• Mis on õigus?
• Mis on leping?
• Lepingu vormid.
• Mis leping on projektijuhtimise leping?
• Mis lepingud on projektis?

• Lepingu ettevalmistamine
• Lepingu täitmine
• Millal leping lõpeb?
• Lepingu muutmine

• Probleemid lepingu täitmisel
• Kahju ja vastutus
• Sanktsioonid
• Milline näeb välja üks kohtuvaidlus? Vahekohtud

• Tööõigus
• Töövõtulepingu ja töölepingu vahe
• Konfidentsiaalsus, infoturve


Koolituse ajakava:
10:00 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17.00 Koolitus

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].