koolitaja pilt

Koolitaja:

Paavo Siimann

Aeg:

14.12.2021, kell 05:00-13:00

Ettevõtte finantside analüüsimine


Finantsinimestelt küsitakse sageli, kas meie ettevõttel läheb hästi või mitte? Või millised meie ettevõtte finantsnäitajad on konkurentidega võrreldes tugevamad või nõrgemad? Selleks, et numbreid kõnelema panna ja nende abil uusi teadmisi saada, on vaja numbreid kõigepealt analüüsida.

Kuna ettevõtte äritegevus on mitmetahuline, siis ei ole olemas ühte universaalset finantsnäitajat, mille abil saaks öelda, kas ettevõttel läheb hästi või saaks minna paremini. Näiteks võib ettevõtte müügitegevus olla väga kasumlik, kuid samal ajal on vara kasutamine ebaefektiivne, sest vara on liiga palju. Seega on ettevõtte finantsnäitajaid vaja analüüsida kompleksselt. Oluline on aru saada, milline    on ettevõtte arengukiirus, vara ja tööjõu kasutamise efektiivsus, investeeringu ja müügitegevuse tasuvus, lühi- ja pikaajaline maksevõime ning kas lisaks kasumile ka raha  teenitakse. Kuna analüüsimeetodeid on palju, siis on vaja teada, milliste meetoditega millistele ülaltoodud küsimustele vastuseid on võimalik saada.  

Eesmärk

Koolituse eesmärk on tutvustada tuntumaid finantsaruannete analüüsi meetodeid: vertikaal-, horisontaal-, trendi- ja suhtarvuanalüüsi. Lisaks tutvustada uuemaid finantsaruannete analüüsi meetodeid: teguranalüüsi ja finantsnäitajate kompleksanalüüsi.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete finantsjuhid, finantsanalüütikud ja kontrollerid, raamatupidajad ning ettevõtjad, kes soovivad ise oma ettevõtte finantsnäitajaid analüüsida.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui soovid teada:

  • Kuidas tõsta oma ettevõtte äritegevuse efektiivsust?
  • Milline (tütar)ettevõte, ärisegment või osakond tegutseb kõige efektiivsemalt?
  • Kuidas leida ilma täiendavat kapitali kaasamata oma ettevõttes sisemisi reserve?
  • Millised on peamised finantsanalüüsi meetodid?
  • Milliste finantssuhtarvudega saab analüüsida ettevõtte äritegevuse erinevaid külgi (ettevõtte arengukiirus, vara ja tööjõu kasutamise efektiivsus, investeeringu ja müügitegevuse tasuvus, lühi- ja pikaajaline maksevõime ning raha teenimise võime)?
  • Kuidas analüüsida müügitulu ja brutokasumi muutumist tegurite (müüdud kogus, ühe ühiku müügi- ja omahind) kaupa?

Koolituse tulemusena osaleja

  • teab nii tuntumate kui ka uuemate finantsaruannete analüüsi meetodite kasutusvõimalusi;
  • oskab finantsaruannete võrdlusanalüüsi, teguranalüüsi ja finantsnäitajate kompleksset analüüsi.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse individuaalsete harjutuste ja kaasuste lahendamise käigusTunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi